Gå til hovedindhold

Ledsagelse

En ledsagerordning, er en ordning hvor personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til at færdes uden for eget hjem til selvvalgte aktiviteter.

Handicap

Indhold

  Ledsagelse:
  En ledsagerordning, er en ordning hvor personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til at færdes uden for eget hjem til selvvalgte aktiviteter.

  Med en ledsageordningen er der mulighed for, at medvirke til øget integration i samfundet for de borgere der kan have svært ved at færdes ude på egen hånd.

  Hvordan foregår ordningen?
  Ledsageren bevilges af kommunen, men som bruger af ordningen bestemmer borgeren selv indholdet af den ønskede aktivitet. Det kan for eksempel være indkøbsture, koncerter, sports- eller familiesammenkomster – det er blot en betingelse, at aktiviteten altid foregår uden for hjemmet.

  Hvordan søger man?
  Du kan kontakte koordinatorerne i Psykiatri og Handicap, Myndighedsafdelingen, såfremt du ønsker og ansøge om en ledsagerordning.

  Du kan ligeledes ansøge online her via Borger.dk, læs mere nederst.

  Kontaktperson for døvblinde:
  Er du voksen og har du en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, har du mulighed for at søge om en kontaktperson. En kontaktperson kan bidrage til, at du kan leve dit liv så normalt som muligt på trods af dine udfordringer. For at ansøge om en kontaktperson kan du kontakte koordinatorerne i Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap.

  Kommunen ansætter din kontaktperson i samarbejde med Center For Døve (CFD), men du er med til at finde og godkende kontaktpersonen.

  Der kan læses mere om rammerne og kravene til visiteringen af ledsagerordning og kontaktpersoner for døvblinde voksne i kommunens serviceniveaubeskrivelse ved at klikke her.