Gå til hovedindhold

Botilbud

I Ikast-brande kommune er der en række specialiserede botilbud, som har til formål at yde støtte til voksne med sociale problemer, psykiske funktionsnedsættelser og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Botilbud - psykiatri
 • Læs op

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune er der en række specialiserede botilbud, som har til formål at yde støtte til voksne med sociale problemer, psykiske funktionsnedsættelser og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

  Hvis du ønsker at undersøge, om du kunne er i målgruppen til et midlertidig eller længerevarende ophold på et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne fra Myndighedsafdelingen i Psykiatri- og Handicap.

  Hvis du vurderes at være i målgruppen for et midlertidigt eller længerevarende botilbud, vil kommunen finde det rette tilbud der matcher dine specifikke udfordringer. I Ikast-Brande Kommune findes der botilbud i Nørre Snede, Brande og Ikast.

  Læs mere om Ikast-Brande Kommunes egne botilbud herunder.

  Botilbud målrettet borgere med primært psykiske udfordringer

  Socialpsykiatrisk Center Syd i Brande.

  Det døgndækkede bofællesskab ved Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast.

  Botilbud målrettet borgere mellem 18 – 24 år, som primært har en psykiske funktionsnedsættelse

  Startboligerne i Ikast

  Botilbud målrettet borgere med primært fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

  Marienlund i Ikast
  Bellisbo i Nørre Snede
  Bofællesskaberne Grundtvigsvej 78 og 86 i Ikast
  Brande Åcenter i Brande

  Såfremt en ekstern kommune er interesseret i en plads ved et af Ikast Brande kommunens botilbud, er det muligt at tage direkte kontakt til det enkelte tilbud for at høre om ledige pladser og ventelister.

  Læs om alle landets botilbud på Tilbudsportalen.

  Ikast-Brande Kommunes takstmodel for botilbud ses herunder:

  Takstmodel botilbud 2021.