Gå til hovedindhold

Personen kommer i første række

I tilbuddene til borgere med demens har Ikast-Brande Kommune fokus på at se mennesket før sygdommen.

Indhold

  Ikke to borgerforløb er ens. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkeltes borgers levede liv. Vi arbejder bl.a. ud fra citatet: "Jeg er Jens med demens, men jeg er også Jens imens".

  I vores omsorg til borgeren med demens arbejder vi på, at borgeren får opfyldt sine grundlæggende psykologiske behov for:

  Meningsfuld beskæftigelse: At aktiviteterne giver mening for den enkelte

  Trøst: Både at blive lyttet til og inddrage fysisk berøring

  Tilknytning: At blive tilknyttet social samvær, steder eller aktiviteter og opleve tillid til det

  Identitet: At understøtte den enkeltes livshistorie

  Inklusion: At være deltagende og accepteret i et socialt fælleskab

  Kærlighed: Anerkendelse og empati

  Ved at borgeren får opfyldt sine grundlæggende psykologiske behov, er Ikast-Brande Kommune med til at øge trivslen hos borgeren med demens og pårørende. Ikast-Brande Kommune sætter fokus på, at alle, der er omkring borgeren med demens, fylder i borgerens trivselskar.

  Jo mere der er i trivselskarret, jo bedre trives borgeren - dette kan f.eks. være musik, skovture, social samvær, anerkendelse og livshistorier. Samtidig gælder det om at mindske de udfordringer, der kan gøre hullet i bunden af karret større. Ved at arbejde med trivselskarret kan borger og pårørende opleve bedre livskvalitet med deres liv med demens.