Gå til hovedindhold

Boligændringer

Boligændringer til borgere med nedsat funktionsevne.

Arbejdsmand
 • Læs op

Indhold

  Det er en forudsætning for at få hjælp til en boligændring, at ændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

  Hjælp til boligindretning kan ydes til personer med varigt nedsat funktionsevne. Kommunen yder rådgivning og vejledning og vurderer behovet for boligindretninger.

  Boligændring kan for eksempel omfatte:

  • Fjernelse af dørtrin
  • Større ændringer af boligens indretning, for at skabe plads til færden i kørestol

  Betingelser:

  Det er en forudsætning for at få hjælp til en boligændring, at ændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

  Et egnet opholdssted er, når borgeren efter en boligændring kan udføre nødvendige aktiviteter i boligen.

  Først undersøger kommunen om problemet kan løses på anden måde, end med en boligændring, f.eks. ved ommøblering eller at aktiviteten kan foregå i et andet rum.

  Boligskift:

  I ganske særlige tilfælde kan kommunen yde hjælp til anskaffelse af anden ejerbolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden lejebolig, som dækker den pågældendes behov.       

  Lovgivning:

  Boligindretning ydes efter Servicelovens § 116.

  Kontaktoplysninger og ansøgningsblanket findes øverst i højre side.