Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Genbrugshjælpemidler udlånes og afleveres igen efter endt brug. Det skal vurderes om du opfylder betingelserne for at låne et hjælpemiddel.

 • Læs op

Indhold

  Et hjælpemiddel skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Det skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse, eller være nødvendigt for at kunne udøve et erhverv

  Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, således at borgeren så vidt muligt bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

  Det er hjælpemiddelterapeuten, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at låne et hjælpemiddel.

  Det er normalt gratis at låne hjælpemidlerne.

  Det kan for eksempel dreje sig om:

  • ganghjælpemidler
  • kørestole
  • plejesenge
  • hjælpemidler til toilet og bad
  • hjælpemidler til husholdningen

  Hjælpemidler skal leveres tilbage til kommunen ved udskiftning eller eventuelt efter endt brug.

  Ønsker du yderligere oplysninger, eller ønsker du at ansøge om et genbrugshjælpemiddel, så kontakt hjælpemiddelterapeuterne.

  Kontaktoplysninger og ansøgningsblanket findes øverst i højre side.