Gå til hovedindhold

Forebyggende hjemmebesøg

Et tilbud til borgere, der er fyldt 65 år.

To der giver hånd
 • Læs op

Indhold

  Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om et besøg i dit hjem på ca. en time. Det er en samtale med dig om de emner, du har mest brug for at drøfte. Det kan f.eks. være:

  • at drøfte emner, der har betydning for helbred og trivsel
  • at få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
  • at drøfte dagligdagen og få inspiration til at gøre den lettere
  • at få hjælp til løsning af problemer af helbredsmæssig, social eller praktisk karakter

  Hvem tilbydes et forebyggende hjemmebesøg?

  • Borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes et årligt besøg.
  • Borgere, der er 80 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 80. år.
  • Borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år.
  • Borgere, der er 70 år og bor alene, tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år.
  • Borgere mellem 65 og 81 år skal tilbydes besøg, såfremt de er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan f.eks. være borgere, der: 
   • har mistet en ægtefælle eller samlever
   • er ægtefælle/samlever til borger, der flytter i plejebolig
   • er udskrevet efter rehabiliteringsophold og klarer sig uden hjælp
   • henvises fra interne og eksterne samarbejdspartnere
   • har givet anledning til bekymring hos andre.

  Borgere i målgruppen kan altid henvende sig og ønske et besøg.

  Borgere, der får hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp), tilbydes som udgangspunkt ikke forebyggende hjemmebesøg.

  Der sendes brev med tilbud om besøg. Brevet sendes til din digitale postkasse eller med postbuddet, hvis du er fritaget for digital post. Det er frivilligt, om du ønsker at tage imod tilbuddet om besøg.

  Husk at melde afbud.              

  Hvis du siger nej tak til at få besøg, kan du til enhver tid kontakte os for råd og vejledning eller aftale et forebyggende hjemmebesøg.

  Informationsmøder - afholdes en gang årligt i februar - marts måned. 
  Informationsmødet er for alle seniorer fra 65 år og op. På mødet fortælles om de forskellige muligheder og tilbud, du kan benytte dig af. Mødet arrangeres sammen med de lokale Aktivitetsråd. I mødet deltager forskellige kommunale og lokale aktører samt repræsentanter fra Ældrerådet. Møderne annonceres i Focus og på kommunens hjemmeside.

  Hvem kommer på besøg?
  En forebyggende medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Medarbejderen har tavshedspligt og i forbindelse med besøget gøres enkelte notater til brug ved efterfølgende besøg.

  Mulighed for indflydelse
  Det er frivilligt om du vil være med i ordningen. Du kan når som helst melde dig ud af ordningen og melde dig ind igen.

  Kontakt til de forebyggende medarbejdere skal ske via mail eller i telefontiden mandag - torsdag kl. 8.00 - 9.00

  Lovgrundlag: Forebyggende hjemmebesøg er beskrevet i Lov om Social Service § 79a. Sidst ændret 1/7 2019.