Gå til hovedindhold

Kvalitetsstandarder - For tilbud i Sundhed og Ældre 2024

Her kan du læse om det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget om forebyggende hjemmebesøg, træning, rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, samt forplejning på plejecentre.

06. jan. 2023
 • Læs op

Indhold

  Med vision 2030 har byrådet prioriteret hvordan man vil arbejde de kommende år.
  Et af pejlemærkerne er ”fælles og sundhed og trivsel hele livet”. Vi ønsker at understøtte, at man som borger har mulighed for at leve et godt og aktivt liv, hvor man kan klare mest muligt selv. Målet er, at involvere dig som borger i planlægningen af din rehabilitering, hjemmehjælp, sygepleje og træning.

  Vi håber, at pjecen kan give dig et indblik i, hvad vi kan tilbyde dig som borger og, at du vil opleve et godt samarbejde med vores medarbejdere.

  Der er udover den støtte og hjælp vi kan visitere til, også mange andre tilbud i Kommunen, som kan understøtte din hverdag både socialt og med fysiske aktiviteter.
  Det kan du læse mere om på www.ikast-brande.dk 

  Herudover foregår der også aktiviteter i frivilligheds- og foreningsregi. Du har mulighed for at få overblik over mulighederne inden for det frivillige område på det sociale kompas: www.socialkompas.dk