Gå til hovedindhold

Detailhandelsplanlægning

Et varieret udbud af butikker medvirker til at skabe liv i de mindre og mellemstore byer og skaber oplevelser og attraktive bymiljøer. Her kan du læse mere om planlægningen for detailhandlen i kommunen.

Detailhandel

Indhold

  Hvis du har planer om at åbne en butik, så er der en række ting, du skal være opmærksom på.

  Det er altid den gældende lovgivning, der danner rammen for kommunens planlægning og administration af detailhandlen.

  Planloven siger, at detailhandelsudviklingen i kommunen primært skal ske i bymidterne, som har den væsentligste butikskoncentration, og i lokale butikscentre uden for bymidterne. Formålet er bl.a. at styrke og fortætte den centrale del af byerne, som typisk er det traditionelle hovedcenter, hvor tilgængeligheden for alle arter af trafik er bedst.

  Uden for den egentlige bymidte og lokalcentrene kan vi udlægge områder til enkeltstående butikker til den daglige lokalforsyning og butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Derudover kan vi have detailhandel i allerede etablerede aflastningscentre, og vi kan etablere mindre butikker ved f.eks. togstationer og i tilknytning til produktionsvirksomheder.

  Nye arealudlæg til butiksformål "dryppes" derfor ikke ud i hele kommunen, men sker så det primært styrker det nuværende udbud i de to største byer, Ikast og Brande. Der er dog også mulighed for at etablere visse butikker i de mindre centerbyer og i de største landsbyer.

  Detailhandelsanalyse

  Planlægningen af detailhandlen i kommunen tager udgangspunkt i den detailhandelsanalyse, der blev lavet for kommunen i 2017.

  Du kan finde detailhandelsanalysen nederst på siden.

   

  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 udpeger de områder, hvor der er mulighed for at etablere og udvide butikker i kommunen. Planen fastsætter også det maksimale etageareal for butiksbyggeri og butiksstørrelser.

  Du kan gå til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 her