Gå til hovedindhold

Klima og klimatilpasning

Klimatilpasningsplan 2013 og Klimaplan 2023-2027 for Ikast-Brande Kommune

Oversvømmelse Sædbækken i Brande
 • Læs op

Indhold

  Klimatilpasningsplanen blev vedtaget  af byrådet i 2014 som et tillæg til den tidligere Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025. Planen forholder sig som udgangspunkt kun til de konsekvenser af klimaændringerne, som skyldes voldsomme regnskyl. Planen beskriver bl.a. de ændringer, der forventes i grundvandsstanden, samt udbredelsen af to typer oversvømmelser fra vandløb. Planen beskriver også, hvor i kommunen, der er høj risiko for oversvømmelse, med en stor skadesværdi til følge. Planen viser derudover, hvilke områder Kommunen vil undersøge nærmere, og hvordan Kommunen vil sætte ind mod fremtidige oversvømmelser i de enkelte områder.

  Klimaplanen - Danmarks grønne erhvervskommune er Ikast-Brande Kommunes første klimaplan blev vedtaget af byrådet i 2023. I klimaplanen Her kan du læse, hvordan Ikast-Brande Kommune i de kommende år vil arbejde for at sænke CO2-udledningen fra hele kommunens geografi og for at imødegå de mulige konsekvenser af klimaforandringerne. Arbejdet med klimaplanen er sket med afsæt i det landsdækkende initiativ ”DK2020 - klimaplaner for hele Danmark”, som Ikast-Brande Kommune tilsluttede sig i 2021. 

  Du kan se klimatilpasningsplanen  og klimaplanen nederst på siden.

  Hos DMI og i de landsdækkende nyheder kan du holde dig orienteret om, hvornår der er varsel om store regnhændelser eller skybrud.

  Som husejer kan du selv gøre meget for at sikre, at der ikke sker skader på dit hus, blandt andet ved at bygge en dæmning af sandsække forstærket med presenninger eller plastik som et midlertidigt værn imod vandet. 

  Der er nyttig viden om, hvad du selv kan gøre for at forebygge skader og sikre dig imod oversvømmelser på www.Klimatilpasning.dk, som er hjemmeside, der drives af Miljøstyrelsen i samarbejde med en lang række styrelser og interessenter.

  Klimaplan - Danmarks Grønne Erhvervskommune
  DK2020-klimaplan for hele Ikast-Brande kommune er gældende for perioden 2023-2027, men kan revideres i 2025, så mål og aktiviteter følger den hastige teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

  Link til Ikast-Brande Kommunes første klimaplan 

  Klimatilpasningsplan
  Klimatilpasningsplanen er Byrådets bud på, hvilke områder der skal undersøges nærmere, for at finde den bedste forebyggelse mod oversvømmelser. De udpegede områder, er samtidig de områder, hvor borgere og virksomheder selv skal være opmærksomme på at sikre hjem og erhverv

  Link til Klimatilpasningsplan 2013 (Tillæg nr. 2 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025)