Gå til hovedindhold

Plakater, beachflag og bannere

Se hvilke regler der gælder, hvis du ønsker at sætte skilte eller plakater op i byen.

Plakat
 • Læs op

Indhold

  Plakater og beachflag i forbindelse med arrangementer, må opsættes uden ansøgning, hvis betingelserne for opsætning i master / stående på terræn og generelt følges.

  Plakaterne større end 60 x 80 cm kræver en ansøgning

  Banner over vej kræver en ansøgning.

  • må ikke opsættes på færdselstavler, signalanlæg, broer, busskure og lignende, samt i midterrabatter og uden for bygrænsen.
  • må ikke opsættes på fordelingsskabe, med mindre at der foreligger aftale med ledningsejeren.
  • må ikke dække for trafikanternes udsyn til skilte, signalanlæg og udkørsler, eller på anden måde være til gene for trafikken.
  • må ikke anbringes inden for en afstand af 15 m fra fodgængerfelter.
  • må ikke anbringes inden for en afstand af 50 m fra gadekryds og jernbaneoverskæringer.
  • må ikke reklamere kommercielt eller have et anstødeligt indhold, herunder personlige og private anliggender.
  • skal være påført navn og telefonnummer på arrangøren.
  • må tidligst opsættes 3 uger før arrangementet.
  • skal nedtages senest 2 hverdage efter arrangementets afslutning. Plakater på plakatsøjler er undtaget

  Hvor og hvordan må plakaterne placeres på terræn?

  • De skal placeres min. 1,0 m fra kørebanekanten, hvor der ikke er fortov eller sti.
  • De må ikke anbringes, så de rager ind på fortov eller sti.
  • De må ikke fastgøres på færdselstavler, signalanlæg eller lignende, samt i midterrabatter og uden for bygrænsen.
  • Det skal sikres, at de ikke vælter.
  • Du bærer selv ansvaret for eventuelle skader på underliggende ledningsanlæg (bl.a. el-, tele- og fiberkabler). 

  Hvis du vil opsætte på anden måde, end der er nævnt her på siden, og under fanen "generelt", skal du søge tilladelse hos kommunen.


  Tryk på link for at sende din ansøgning

  Hvor og hvordan må plakaterne hænges op?

  • På kommunens gadelysstandere med plaststrips, sejlgarn eller lign. Opsætningen må ikke ridse standerne.
  • De skal placeres mindst 2,30 m over sti og fortov, målt til plakatens underkant. Det skal sikres, at de ikke glider eller falder ned. 

  Hvis du vil opsætte på anden måde, end der er nævnt her på siden, og under fanen "generelt", skal du søge tilladelse hos kommunen.


  Tryk på link for at sende din ansøgning  

  I Brande by er der plakatsøjler på Torvet og Stationsvej ved stationen, som også må benyttes uden ansøgning.

  • Du skal sikre, at plakaterne er limet godt fast, så de ikke løsrives af vejret.
  • Husk også betingelserne under "generelt".

  Bestemmelserne om ophængning af valgplakater findes i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Bestemmelserne giver umiddelbart partier og kandidater ret til at ophænge valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der bliver afholdt på et offentligt retsligt grundlag.

  Tryk på link, hvis du vil vide mere om hvad valgplakater er, hvor og hvor længe de må hænge

  Link til info om valgplakater - (info ca. midt på siden)

  Det er altid en god ide at læse regulativet igen inden du går sætter plakater op.

  Link: Regulativ for benyttelse af offentlige veje.  - se side 7

  Kommunen kan fjerne det opsatte for ansøgers regning uden yderligere varsel i henhold til Vejlovens § 80 og Privatvejslovens § 66, hvis ovennævnte betingelser ikke overholdes.


  Hvis der sker skader på anlægget/arealet m.v., herunder beplantning, gadelygter og ledningsanlæg, skal vi have besked førstkommende hverdag på tlf. 99 60 32 56. Du skal desuden vurdere, om skaden af sikkerhedshensyn skal laves/begrænses omgående. I så fald kontaktes Ikast-Brande Kommunes Tekniske Servicevagt på tlf. 97 18 08 09. Udgifter forbundet med eventuel skade afholdes af ansøger.

  Kommerciel servicevejvisning Takst 2023
  ekskl. moms 
  Takst 2024
  ekskl. moms
   Takst 2024
   inkl. moms 
  Administrationsgebyr                                      600,00 600,00 750,00
  Gebyr for nedtagning* 500,00 500,00 625,00

  Reglerne for kommerciel servicevejvisning fremgår af Transportministeriets bekendtgørelse nr. 2510 af 9. december 2021 om anvendelse af vejafmærkning, kapitel 12 (§§ 355-414).

  Administrationsgebyret opkræves kun, hvis der kan opnås tilladelse til vejvisningen. Derudover skal ansøger betale udgifter til skilte og evt. udvikling af symboler, hvis dette er aktuelt.

  *Fast gebyr uanset hvor mange skilte, der er tale om.