Gå til hovedindhold

Støj ved bygge- og anlægsarbejder

Når du skal i gang med bygge- og anlægsarbejder, er der et par ting, du skal være opmærksom på. Læs forskriften inden du går i gang.

22. nov. 2022
Billedet viser håndværkere i gang med at bygge et hus
 • Læs op

Indhold

  Der er vedtaget en forskrift for støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder. Det er for at beskytte naboer for uhensigtsmæssigt meget støj uden for dagtimerne samt andre gener. Det er ligeledes et værktøj, der giver håndværkerne mulighed for at arbejde ubegrænset i de afgrænsede tidsrum.

  Forskriften definerer i hovedtræk, hvilke miljøpåvirkninger der som udgangspunkt kan accepteres fra nedrivninger, nybyggeri og lignende. Forskriften fastlægger i hvilke tidsrum, hvilke aktiviteter må finde sted. Ligeledes kræves det, at naboer inden for 50 meter skal orienteres skriftligt senest 1 uge før, arbejdet påbegyndes, såfremt der vil være væsentlige gener fra arbejdet.

  Almindeligt ikke-støjende, vibrerende eller støvende arbejde kan i princippet udføres døgnet rundt. Det vil sige, at der kan godt mures, arbejdes med ikke-støjende håndværktøj og lignende uafhængigt af tidspunktet. Dette forudsætter dog, at der ikke står en radio og spiller høj musik eller lignende samtidigt med.

  Nedenfor ses hvilke aktiviteter, der er tidsbegrænset, og i hvilket tidsrum de må foregå.
  På hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18 samt lørdage kl. 7 - 14 er det muligt, at:

  • anvende bore- og skæremaskiner eller lignende
  • anvende kran eller lignende
  • anvende trykluftværktøj
  • opstille og nedtage stillads
  • foretage af- og pålæsning af byggematerialer og affald
  • foretage tagrensning
  • foretage tilsvarende støjende aktiviteter.

  I tidsrummet kl. 8 – 16 på hverdage er det endvidere muligt, at:

  • etablere spunsvægge
  • nedramme pæle
  • etablere jordankre
  • foretage betonnedbrydning og betonskæring
  • foretage sandblæsning
  • nedrive bygninger
  • foretage tilsvarende særligt støjende aktiviteter.

  Ikast-Brande Kommune har mulighed for at meddele dispensation fra kravene i forskriften, såfremt der foreligger en særlig begrundelse såsom trafikhensyn, vildtrækkende begrænsninger for naboer eller lignende. Ansøgningen skal indsendt senest 4 uger før arbejdets begyndelse til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

  Det Ikast-Brande Kommune der i tvivlstilfælde afgør, om en aktivitet er omfattet af forskriften herunder om genen er væsentlig, samt om en aktivitet er støjende eller særlig støjende.

  For yderligere information eller spørgsmål kontakt Virksomhed, Teknik og Miljø.