Gå til hovedindhold

Alkoholbevilling

Restauranter, kroer, cafeer, diskoteker, værtshuse med flere, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når du søger, og hvad der sker med din ansøgning.

  Du søger om alkoholbevilling ved at indsende et ansøgningsskema til Midt- og Vestjyllands Politi. Se nærmere herom på politiets hjemmeside.

  Du kan tage kontakt til politiet, hvis du ønsker vejledning om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet samt hvilken dokumentation, du skal vedlægge:

  Midt- og Vestjyllands Politi
  Administrativt Center Vest
  Tilladelser og bevillinger
  Stationsvej 74,
  7500 Holstebro

  Tlf. 96 14 14 49

  Når politiet modtager din ansøgning, undersøger de en række forhold - blandt andet om dig og din virksomheds økonomi. Når alle nødvendige forhold er beskrevet, sender politiet en partshøring til dig - et brev, hvor de beskriver, hvilke vilkår og betingelser, der bør knyttes til din bevilling.

  Når politiet har foretaget den nødvendige sagsbehandling, sender de ansøgningen med bilag og indstilling til Ikast-Brande Kommunes Afdeling for Erhverv, Bosætning og Fritid, der er sekretariat for Forebyggelses- og Bevillingsnævnet i kommunen.

  Når din ansøgning er behandlet i Forebyggelses- og Bevillingsnævnet, får du tilsendt den godkendte alkoholbevilling.

  Alle restaurationer skal normalt være lukket mellem kl. 02.00 og 05.00.

  Du kan dog søge om tilladelse til at holde åbent længere end til kl. 02.00 (udvidet åbningstid).

  Hvis du ønsker udvidet åbningstid, skal det fremgå af din ansøgning om alkoholbevilling.

  Hvis der er ansat en person i din restauration til at bestyre og stå for den daglige drift, skal han/hun godkendes af Forebyggelses- og Bevillingsnævnet.

  Hent ansøgningsblanket

  Indtil din ansøgning om alkoholbevilling er behandlet, kan politiet give dig en midlertidig bevilling. Denne bevilling gælder normalt i 3 måneder, eller så længe den egentlige alkoholbevilling er under behandling.

  Hvis du ønsker at servere ude, skal du huske at søge om tilladelse til udeservering.

  Tilladelsen til at servere ude vil blive behandlet i tilknytning til din alkoholbevilling, og du skal være opmærksom på, at du skal søge om tilladelsen igen, når du søger om fornyelse af alkoholbevilling.

  Skal du holde et særligt enkeltstående arrangement (stævne, koncert m.v.), hvor du vil servere alkohol for publikum, skal du have en lejlighedstilladelse.

  Lejlighedstilladelsen skal udelukkende behandles af politiet.

  Ansøg om lejlighedstilladelse på politiets hjemmeside

  Sammen med Midt- og Vestjyllands Politi og de øvrige kommuner i politikredsen, har Forebyggelses- og Bevillingsnævnet i Ikast-Brande Kommune udarbejdet en restaurationsplan.

  Restaurationsplanen indeholder de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen, og giver nogle vejledende retningslinjer for, hvordan nævnet tildeler alkoholbevillinger, udvidede åbningstider m.v.