Gå til hovedindhold

Lån et offentligt areal

Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks. være en plads til cirkus, afspærring til en vejfest, et motionsløb, et stillads på fortovet, en container på kørebanen eller noget helt andet af midlertidig karakter.

Grøn plæne med små træer - åben areal
 • Læs op

Indhold

  Når du har planlagt, hvilket areal du ønsker at låne/leje, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. På virk.dk ligger en vejledning til, hvordan du søger. 

  Søg i god tid - minimum 14 dage før arrangementet begynder - ved større arrangementer gerne så tidligt som muligt. Arrangementet skal godkendes, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

   

  Kan sættes op uden kommunens tilladelse, hvis de opfylder betingelserne. 
  Link til flere informationer om plakater, beachflag og bannere

  Er plakaterne større end 60 x 80 cm, skal du søge om tilladelse. Det gør du via dette link til virk.dk.

  Antallet af forventede deltagere i forbindelse med løbet er afgørende for, om der skal søges.
  Antal deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere, hjælpere samt tilskuere.
  Under 100 deltagere, skal der ikke søges om kommunens tilladelse.

  Dette gælder dog kun, hvis du ikke har brug for:

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af kommunalt areal
  • Opstilling af telte, boder, scene mv

  Brug link når du søger om tilladelse til at råde over offentlige veje og pladser af arealer til arrangementer mv.
  Afholdelse af udendørsarrangement 

  Her søger du om rådighedstilladelse til at råde over offentlige veje og pladser. Linket sender dig videre til virk.dk, hvor der er flere valgmuligheder.  
  Anbringelse af container mv. på veje

  Cirkusarrangementer   Takst 2020 Ekskl. moms  Takst 2021 Ekskl. moms  Takst 2021  Inkl. moms 
  Administrationsgebyr                                       500,00 500,00 Momsfrit

   

  Tilslutning til el / vand Takst 2020
  ekskl. moms
  Takst 2021
  ekskl. moms
  Takst 2021
  inkl. moms
  Gebyr for tilslutning 440,00 440,00 550,00
  Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

   

  Springvand på Torvert, Ikast Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2021
  Ekskl. moms 
  Takst 2021
    Inkl. moms 
  Slukning af springvand i forbindelse med arrangement 440,00 440,00 550,00
  Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

   

  Flagalléer
  Brande by, Storegade
  Ågade Ikast by,
  Vestergade - Østergade
  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2021
  Ekskl. moms 
  Takst 2021
  Inkl. moms
       
       
  Flagallé på hverdage
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  6.300,00 6.300,00 7.875,00
  Flagallé på helligdage og i weekend
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  7.500,00 7.500,00 9.375,00
  Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger  440,00  440,00  550,00
  Ved lån af flag- og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.

   

  Der skal altid søges om vejmyndighedens tilladelse inden der graves eller på anden måde foretages forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel.

  Ansøgning om gravetilladelse og akut gravearbejde anmeldes via virk.dk. 
  Vejledning ligger påvirk.dk - link til Ansøg om gravetilladelse 

  Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

  Se mere om gravetilladelse