Skip to main content

Lån et offentligt areal

Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks være til brug af pladser og torve, cirkus, vejfest, motionsløb eller lignende.

Grøn plæne med små træer - åben areal

Når du har planlagt, hvilket areal du ønsker at låne/leje, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. På virk.dk ligger en vejledning til, hvordan du søger.

Søg i god tid - minimum 14 dage før arrangementet begynder - ved større arrangementer gerne så tidligt som muligt. Arrangementet skal godkendes, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Plakater, beachflag og bannere

Kan sættes op uden kommunens tilladelse, hvis de opfylder betingelserne. 
Link til flere informationer om plakater, beachflag og bannere

Er plakaterne større end 60 x 80 cm, skal du søge om tilladelse. Det gør du via dette link til virk.dk.

Motions- og cykelløb

Antallet af forventede deltagere i forbindelse med løbet er afgørende for, om der skal søges.
Antal deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere, hjælpere samt tilskuere.
Under 100 deltagere, skal der ikke søges om kommunens tilladelse.

Dette gælder dog kun, hvis du ikke har brug for:

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af kommunalt areal
  • Opstilling af telte, boder, scene mv

Søg om afholdelse af udendørsarrangement 

Brug link når du søger om tilladelse til at råde over offentlige veje og pladser af arealer til arrangementer mv.
Afholdelse af udendørsarrangement

Søg om tilladelse til container mv. på veje

Her søger du om rådighedstilladelse til at råde over offentlige veje og pladser. 
Anbringelse af container mv. på veje

Hvad koster det - Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer  Takst 2019 Ekskl. moms Takst 2020 Ekskl. moms Takst 2020  Inkl. moms 
Administrationsgebyr500,00500,00Momsfrit

Tilslutning til el / vandTakst 2019
ekskl. moms
Takst 2020
ekskl. moms
Takst 2020
inkl. moms
Gebyr for tilslutning400,00400,00550,00
Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Springvand på Torvert, IkastTakst 2019
Ekskl. moms 
Takst 2020
Ekskl. moms 
Takst 2020
  Inkl. moms 
Slukning af springvand i forbindelse med arrangement400,00440,00550,00
Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Flagalléer
Brande by, Storegade
Ågade Ikast by,
Vestergade - Østergade
Takst 2019
Ekskl. moms 
Takst 2020
Ekskl. moms 
Takst 2020
Inkl. moms
Flagallé på hverdage
- opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
5.750,006.300,007.875,00
Flagallé på helligdage og i weekend
- opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
6.850,007.500,009.375,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger400,00440,00550,00
Ved lån af flag- og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.

Gravetilladelse

Der skal altid søges om vejmyndighedens tilladelse inden der graves eller på anden måde foretages forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel.

Ansøgning om gravetilladelse og akut gravearbejde anmeldes via virk.dk. 
Vejledning ligger påvirk.dk - link til Ansøg om gravetilladelse 

Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

Se mere om gravetilladelse