Gå til hovedindhold

Lån et offentligt areal

Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks. være en plads til cirkus, en stadeplads, afspærring til en vejfest, et motionsløb, et stillads på fortovet, en container på kørebanen eller noget helt andet af midlertidig karakter.

Grøn plæne med små træer - åben areal

Indhold

  Når du har planlagt, hvilket areal du ønsker at låne/leje, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. På virk.dk ligger en vejledning til, hvordan du søger. 

  Søg i god tid - minimum 14 dage før arrangementet begynder - ved større arrangementer gerne så tidligt som muligt. Arrangementet skal godkendes, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

   

  P-plads ved Føtex, Ikast  
  Hvor: Link til kort - samme kort PDF 
  Hvornår: Efter aftale  
  Hvordan: Brug link når du søger om tilladelse til stadepladsen
  Søg om tilladelse til brug af stadeplads 

  Strøgcentret, Ikast 
  Hvor:
  Link til kort - samme kort PDF
  Hvornår: Fredagsmarked 1. fredag i måneden  
  Hvordan: Book plads
  kontakt Vores Ikast
  Jan Birk Knudsen
  Tlf 22 22 00 85

  Tømmerpladsen, Brande  - ny placering
  OBS - midlertidigt flyttet til Torvet

  Torvet Brande
  Hvor: Link til kort - samme kort PDF
  Hvornår: Hver torsdag 
  Hvordan: Først til mølle (se regulativ side 8) 

  Kan sættes op uden kommunens tilladelse, hvis de opfylder betingelserne. 
  Link til flere informationer om plakater, beachflag og bannere

  Er plakaterne større end 60 x 80 cm, skal du søge om tilladelse. Det gør du via dette link til virk.dk.

  Antallet af forventede deltagere i forbindelse med løbet er afgørende for, om der skal søges.
  Antal deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere, hjælpere samt tilskuere.
  Under 100 deltagere, skal der ikke søges om kommunens tilladelse.

  Dette gælder dog kun, hvis du ikke har brug for:

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af kommunalt areal
  • Opstilling af telte, boder, scene mv

  Brug link når du søger om tilladelse til at råde over offentlige veje og pladser af arealer til arrangementer mv.
  Afholdelse af udendørsarrangement 

  Her søger du om rådighedstilladelse til at råde over offentlige veje og pladser. Linket sender dig videre til virk.dk, hvor der er flere valgmuligheder.  
  Anbringelse af container mv. på veje

  Cirkusarrangementer  

  Takst 2022  Ekskl. moms 

  Takst 2023    Ekskl. moms     Takst 2023     Inkl. moms 
  Administrationsgebyr                                       500,00 500,00 Momsfrit

   

  Tilslutning til el / vand

  - pladser og torve

  Takst 2022
  Ekskl. moms
  Takst 2023
  Ekskl. moms
  Takst 2023
  Inkl. moms
  Gebyr for tilslutning 450,00 700,00 875,00

  Taksten gælder når arbejdet udføres inden for normal arbejdstid.

   

  Flagalléer
  Brande by, Storegade
  Ågade

  Ikast by,
  Vestergade - Østergade

  Takst 2022
  Ekskl. moms 

  Takst 2023
  Ekskl. moms 
  Takst 2023
  Inkl. moms
  Flagallé på hverdage
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  6.470,00 6.500,00 8.125,00
  Flagallé på helligdage og i weekend
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  7.700,00 7.700,00 9.625,00
  Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger  450,00  500,00 625,00

  Ved lån af flag og stænger skal afhentning og levering ske inden for normal arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale. 

  Der skal altid søges om vejmyndighedens tilladelse inden der graves eller på anden måde foretages forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel.

  Ansøgning om gravetilladelse og akut gravearbejde anmeldes via virk.dk. 
  Vejledning ligger påvirk.dk - link til Ansøg om gravetilladelse 

  Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

  Se mere om gravetilladelse