Gå til hovedindhold

Lån et offentligt areal

Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse.

Grøn plæne med små træer - åben areal
 • Læs op

Indhold

  Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal til f.eks. en plads til cirkus, en stadeplads, afspærring til en vejfest, et motionsløb, et stillads på fortovet, en container på kørebanen eller noget helt andet af midlertidig karakter, skal du søge om tilladelse.

  Søg i god tid
  Ofte skal flere parter inddrages, så søg gerne lige så snart du ved, at du skal bruge et offentlig areal. 

  Sagsbehandlingstid

  1 - 2 uger 

  Ved større arrangementer må forventes længere sagsbehandlingstid.

  Når du har planlagt, hvilket areal du ønsker at låne/leje, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk.
  virk.dk ligger også en vejledning til, hvordan du søger.

  Her søger du om rådighedstilladelse til at råde over offentlige veje og pladser. Linket sender dig videre til virk.dk, hvor der er flere valgmuligheder.  
  Anbringelse af container mv. på veje

  P-plads ved Føtex, Ikast  
  Hvor: Link til kort - samme kort PDF 
  Hvornår: Efter aftale  
  Hvordan: Brug link når du søger om tilladelse til stadepladsen
  Søg om tilladelse til brug af stadeplads 

  Strøgcentret, Ikast 
  Hvor:
  Link til kort - samme kort PDF
  Hvornår: Fredagsmarked 1. fredag i måneden  
  Hvordan: Book plads
  kontakt Vores Ikast
  Jan Birk Knudsen
  Tlf 22 22 00 85

  Torvet, Brande 

  Hvor: Link til kort - samme kort PDF
  Hvornår: Hver torsdag 
  Hvordan: Først til mølle (se regulativ side 8 og 9) 

  Du skal søge om tilladelser til udeservering. 
  Det gør du ved at sende en mail til Teknik og Miljø - teknikogmiljoomraade@ikast-brande,dk

  Mailen skal indeholde:

  • CVR-nummer
  • P-nummer
  • Navn, telefonnummer og mailadresse  på kontaktperson
  • Dato og tidsrum
  • Målfaste tegninger over udendørsserveringsarealet
  • Informationer om, hvad der skal opstilles - f.eks. borde, stole, parasoller, blomsterkummer osv.

  Læs bestemmelserne for udeservering i regulativet (side 3 og side 11 - 12) 

  Kan sættes op uden kommunens tilladelse, hvis de opfylder betingelserne. 
  Link til flere informationer om plakater, beachflag og bannere

  Er plakaterne større end 60 x 80 cm, skal du søge om tilladelse. Det gør du via dette link til virk.dk.

  Antallet af forventede deltagere i forbindelse med løbet er afgørende for, om der skal søges.
  Antal deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere, hjælpere samt tilskuere.
  Under 100 deltagere, skal der ikke søges om kommunens tilladelse.

  Du skal søge, hvis 

  • der deltager over 100 personer
  • arrangementet kræver afspærring af vej, sti eller fortov
  • arrangementet kræver lån af et kommunalt areal
  • arrangementet  kræver opstilling af telte, boder, scene med videre

  Det gør du via dette link til virk.dk.  

  Brug link når du søger om tilladelse til at råde over offentlige veje og pladser af arealer til arrangementer mv.
  Afholdelse af udendørsarrangement  

  Cirkusarrangementer  

  Takst 2023  momsfrit 

  Takst 2024    momsfrit 
  Administrationsgebyr                                       500,00 500,00

   

  Tilslutning til el / vand

  - pladser og torve

  Takst 2023
  ekskl. moms
  Takst 2024
  ekskl. moms
  Takst 2024
  inkl. moms
  Gebyr for tilslutning 700,00 700,00 875,00

  Taksten gælder når arbejdet udføres inden for normal arbejdstid.

   

  Flagalléer
  Brande by, Storegade
  Ågade

  Ikast by,
  Vestergade - Østergade

  Takst 2023
  ekskl. moms 

  Takst 2024
  ekskl. moms 
  Takst 2024
  inkl. moms
  Flagallé på hverdage
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  6.500,00 6.500,00 8.125,00
  Flagallé på helligdage og i weekend
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  7.700,00 7.700,00 9.625,00
  Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger  500,00  700,00 875,00

  Ved lån af flag og stænger skal afhentning og levering ske inden for normal arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale. 

   

  Der skal altid søges om vejmyndighedens tilladelse inden der graves eller på anden måde foretages forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel.

  Ansøgning om gravetilladelse og akut gravearbejde anmeldes via virk.dk. 
  Vejledning ligger påvirk.dk - link til Ansøg om gravetilladelse 

  Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

  Se mere om gravetilladelse