Lån et offentligt areal

Når du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks være til brug af pladser og torve, cirkus, vejfest, motionsløb eller lignende.

Grøn plæne med små træer - åben areal

Indhold

  Når du har planlagt, hvilket areal du ønsker at låne/leje, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. På virk.dk ligger en vejledning til, hvordan du søger.

  Søg i god tid - minimum 14 dage før arrangementet begynder - ved større arrangementer gerne så tidligt som muligt.  Arrangementet skal godkendes, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

  Plakater, beachflag og bannere

  Kan sættes op uden kommunens tilladelse, hvis de opfylder betingelserne. 
  Link til flere informationer om plakater, beachflag og bannere

  Er plakaterne større end 60 x 80 cm, skal du søge om tilladelse. Det gør du via dette link til virk.dk.

  Motions- og cykelløb

  Antallet af forventede deltagere i forbindelse med løbet er afgørende for, om der skal søges.
  Antal deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere, hjælpere samt tilskuere.
  Under 100 deltagere, skal der ikke søges om kommunens tilladelse.

  Dette gælder dog kun, hvis du ikke har brug for:

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af kommunalt areal
  • Opstilling af telte, boder, scene mv
  Søg om afholdelse af udendørsarrangement 

  Brug link når du søger om tilladelse til at råde over offentlige veje og pladser af arealer til arrangementer mv.
  Afholdelse af udendørsarrangement

  Søg om tilladelse til container mv. på veje

  Her søger du om tilladelse til at råde over offentlige veje og pladser. i
  Anbringelse af container mv. på veje

  Hvad koster det - Udlån af pladser, skilte og flag m.m.
  Cirkusarrangementer  Takst 2019 Ekskl. moms Takst 2020 Ekskl. moms Takst 2020  Inkl. moms 
  Administrationsgebyr500,00500,00Momsfrit

  Tilslutning til el / vandTakst 2019
  ekskl. moms
  Takst 2020
  ekskl. moms
  Takst 2020
  inkl. moms
  Gebyr for tilslutning400,00400,00550,00
  Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

  Springvand på Torvert, IkastTakst 2019
  Ekskl. moms 
  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2020
    Inkl. moms 
  Slukning af springvand i forbindelse med arrangement400,00440,00550,00
  Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

  Flagalléer
  Brande by, Storegade
  Ågade Ikast by,
  Vestergade - Østergade
  Takst 2019
  Ekskl. moms 
  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2020
  Inkl. moms
  Flagallé på hverdage
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  5.750,006.300,007.875,00
  Flagallé på helligdage og i weekend
  - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00
  6.850,007.500,009.375,00
  Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger400,00440,00550,00
  Ved lån af flag- og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.

  Gravetilladelse

  Der skal altid søges om vejmyndighedens tilladelse inden der graves eller på anden måde foretages forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel.

  Ansøgning om gravetilladelse og akut gravearbejde anmeldes via virk.dk. 
  Vejledning ligger påvirk.dk - link til Ansøg om gravetilladelse 

  Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

  Se mere om gravetilladelse