Praktikstedet

Hvad kan en administrationsbachelor der er i praktik hos Ikast-Brande Kommune

Indhold

  • Indgå i daglige administrative drifts- og udviklingsopgaver
  • Indgå i forberedelse, implementering og formidling af politiske, organisatoriske og administrative beslutninger og processer
  • Udarbejde dagsordener, referater, indstillinger og beslutningsoplæg
  • Foretage juridisk sagsbehandling
  • Foretage research og indsamle viden og erfaringer
  • Planlægge, gennemføre og formidle evalueringer og undersøgelser
  • Indgå i projektstyring
  • Anvende og vurdere budgetteringsmodeller
  • Beskrive og vurdere økonomiske problemstillinger og bidrage til udvikling af styringsredskaber
  • Identificere behov for udvikling og ressourceoptimering
  • Indgå i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde samt i innovative projekter i krydsfeltet mellem borger, forvaltning og politikere

  Din praktik i Ikast-Brande Kommune kan bl.a. byde på:

  Video indsættes!!