Uddannelsens opbygning

En administrationsbachelor har mange værktøjer til, at kunne løse konkrete opgaver i den offentlige sektor.

Indhold

  Obligatorisk forløb

  Uddannelsen består af et obligatorisk forløb på 1.-3. semester med fokus på blandt andet samfund, jura, økonomi og innovation. Grundforløbet består af seks moduler af ti ugers varighed. Hvert modul afsluttes med en prøve.

  Grundmoduler

  1. Politik og samfund
  2. Administration i politisk styrede organisationer
  3. Retslige og organisatoriske rammer for offentlig administration
  4. Metoder til opgaveløsning i offentlig administration
  5. Budget, regnskab og økonomistyring
  6. Styring og udvikling i den offentlige sektor

  Valgmoduler

  Ud over de obligatoriske moduler skal du vælge i alt 4 valgmoduler på 4. og 5. semester. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse og dykke ned i de faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

  Valgmodulerne tilrettelægges inden for forskellige områder. Det er fx økonomistyring, digitalisering, projektledelse, samskabelse, internationalisering, vejledning, organisationsudvikling og human ressource.

  Praktik

  På 6. semester er du i praktik i 19 uger. Her kommer du ud på en arbejdsplads og skal deltage i opgaveløsning - både selvstændigt og i samarbejde med andre. Praktikken giver dig en god mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis og få erfaring med, at være en del af en arbejdsplads.

  Udklip 2