Gå til hovedindhold

Afdelingerne

Her kan du læse om de afdelinger hvor vores elever er i

 • Læs op

Indhold

  Camilla Lund Olesen, 1. års elev i Arbejdsmarkedsafdelingen

  Jeg er blevet taget godt imod, og fået den bedste start med introduktion af mine nye kollegaer og afdelinger.

  Derudover så bliver jeg introduceret grundigt til mine daglige opgaver, og med tiden introduceret for
  nye opgaver i takt med mine voksende kompetencer. Der er sat fokus på sammenhold og god arbejdsmoral, og det løfter energien blandt kollegaerne.

  Som elev i det administrative team, vil du opleve at arbejdsdagene sjældent er ens. Du vil som elev nogle dage være ansigtet udadtil i fronten, hvor en af de vigtigste opgaver er, at yde en god service ved skranken og pr. telefon. Andre dage vil du som elev være på 2. sal i huset, hvor du kommer i berøring med det økonomiske, som ligger bag arbejdet med borgerne.

  Staben består i øjeblikket af 19 medarbejdere:
  En arbejdsmarkeds- og borgerservicechef
  En chefsekretær
  En teamleder
  Tre udviklingskonsulenter
  En jurist
  En datakvalitetsmedarbejder
  Ti administrative medarbejdere
  En elev

  Staben er opdelt i to teams - det administrative team og udviklingsteamet. Arbejdsopgaverne er meget forskellige - lige fra diverse projekter, betjening af Arbejdsmarkedsudvalg og Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) til diverse administrative opgaver, økonomiopgaver, personaleopgaver og borgerbetjening.

  Staben prioriterer det sociale fællesskab meget højt, og vi har en fri og god omgangstone, som er præget af humor.

  Som elev hos os vil du indgå som en del af det administrative team, hvor man nogle dage skal kunne holde mange bolde i luften, og andre dage sidde og fordybe sig i sine opgaver. Du vil opleve en hverdag der på ingen måder er ens, da du både skal være i fronten og på 2. sal. I fronten skal du som elev "klædes" på til at kunne betjene borgere, der henvender sig i jobcentret, personligt så vel som telefonisk. Derudover kommer man til at sidde og besvare kommunens hovedomstilling. På den måde får man hurtigt et godt kendskab til de forskellige afdelinger.

  På 2. sal har du mulighed for at sidde og fordybe dig og komme i berøring med det økonomiske, som ligger bag arbejdet med borgerne. Du vil to dage i ugen sidde på 2. sal, og tre dage i fronten, hvor du som elev får ansvar for en bred række opgaver, som du selv skal disponere over, uanset fysisk placering.

  Arbejdsopgaver som eleven i arbejdsmarkedsafdelingen bl.a. vil arbejde med:
  • Vejledning og viderestilling af borgere
  • Oprettelse af sager inden for de forskellige målgrupper
  • Administration af købskontrakter ifm. køb af kurser ved eksterne aktører
  • ØS-indsigt –betaling af elektroniske fakturaer for fastholdelse- og rehabiliteringsafdelingen
  • Beregning/udbetaling af tilskud til voksenlærlinge
  • Fordeling af refusions anmodninger via NEM-refusion
  • Referent ved personalemøder i det administrative team
  • Besvarelse af borgerhenvendelser pr. mail anmodning om sagsakter/samtykkeerklæring
  • Scanning, journalisering og omdeling af fysisk post
  • Fordeling af mails i Jobcenterets hovedpostkasse
  • Beregning/udbetaling af fleks refusion
  • Ad hoc opgaver
  • Kommunens hovedomstilling
  • Beregning/udbetaling af befordringsgodtgørelse til borgere, samt andre udbetalinger der er bevilget.
  • Afsendelse af sagsakter
  • Ad hoc opgaver

  Maria Riis Kerwood, 2. års elev ved Borgerservice

  At være startet som elev i Borgerservice har givet mig et godt indblik i kommunens organisation som helhed. Det at være en del af kommunens ansigt udadtil giver mig motivation til, at yde en ekstra god service for den enkelte borger. En masse forskellige arbejdsopgaver gør, at dagene flyver afsted. Sådan er det jo i godt selskab.

  Som elev i Borgerservice, kan du være med til at yde den bedste service for borgerne. Her har du den direkte kontakt til borgeren, mere end du vil have i noget andet fagsekretariat. Det er spændende, at skulle læse så mange forskellige mennesker hver dag for at møde dem i fuldstændig øjenhøjde. Nogle gange mødes du af borgere med en dårlig dag, hvor du langt hen ad vejen bevarer smilet og undlader at tage det personligt, og andre gange har du kunne være behjælpelig med ting, der betyder alverden for den pågældende borger. Det er charmen ved Borgerservice. Du har aldrig to dage der er ens - eller borgere for den sags skyld.


  En bred vifte af borgerrelaterede opgaver
  Borgerservice i Ikast-Brande Kommune består af to Borgerservicecentre, der er placeret i henholdsvis Ikast og Brande. Endvidere er Borgerservice opdelt i tre teams - team front, team back og team kontanthjælp og sygedagpenge.
  I Borgerservice dækker man et bredt felt af opgaver. Her kan blandt andet nævnes sygedagpenge, kontanthjælp, enkeltydelser, boliglån og folkeregister. Desuden passes Ikast-Brande Kommunes hovedomstilling af Borgerservice.
  Som elev i Borgerservice får du udleveret en elevplan, så du ved, hvilken fagområder du kommer til at arbejde med. Du er elev i Borgerservice i et år, og i løbet af dette år, kommer du blandt andet til at sagsbehandle på følgende fagområder:
  • Telefonvagt ift. taxabestilling
  • Ekspedition af borgere i skranken og pr. telefon
  • Udstedelse af Nemid
  • Sagsbehandling af personsager inden for følgende områder:
               o Enkeltydelser
               o Administrationssager inden for pension
               o Pas
               o Kørekort
               o Helbredstillæg (almindelig og udvidet)
               o Folkeregister
               o Sygesikring
               o Vielse
  • Råd og vejledning
  • Referent ved personalemøder
  • Post og scanning

  Gode kolleger gør en forskel
  Udover alle de spændende opgaver som Borgerservice består af, så skal det bestemt nævnes, at man får nogle knivskarpe og virkelig dygtige kolleger, som tager dig under deres vinger. Hver og en kender deres "område" helt ud til den fjerneste krog, og du mærker tydeligt, at de alle gerne vil dele ud af deres viden og kunnen. Hvis du viser interesse og nysgerrighed, så tror jeg ikke, der er de store grænser for, hvor hurtig du kan opnå at få egne selvstændige opgaver og dermed ansvar.

  Caroline Emilia Thomkov Laursen, 1. års elev ved Familieafdelingen

  "Familierådgivningen er en fagligt spændende arbejdsplads, hvor dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at forvalte serviceloven. Arbejdsopgaverne vil være meget varierede, og du vil få et unikt indblik i hvordan socialforvaltningen i Ikast-Brande Kommune fungerer. Da jeg startede ved familierådgivningen, blev der taget rigtig godt imod mig, og jeg følte mig som en del af teamet fra dag et. Jeg er rigtig glad for at arbejde inden for dette område. Det er virkelig en spændende afdeling, hvor der også er et rigtig godt kollegialt fælleskab."

  Familierådgivningen holder til i administrationsbygningen i Nørre-Snede, hvor man har samlet alt hvad der har med børn og unge at gøre. Familieafdelingens arbejde består blandt andet i at give rådgivning og vejledning til familier, børn og unge. Dette gælder også for familier med handicappet børn, anbringelser samt iværksætterhjælp, som kan være aflastningsordninger, familiebehandling mv.

  Når du starter som kontorelev i familierådgivningen, kommer du til, at være en del af handicapteamet. Her er opgaven at give støtte til familier, der har børn med et handicap eller en kronisk sygdom. I temaet er vi delt op i rådgiver og sagsbehandler. Når man er kontorelev, vil man blive sagsbehandler og komme til, at sidde med mange af de samme opgaver som de andre sagsbehandlere. Du vil få din egen sagsstamme, som du er ansvarlig for og en tæt kontakt til disse familier.

  Arbejdsopgaver som elev i Familierådgivningen - Handicapteamet:

  • Arbejdsopgaver som elev i Familierådgivningen - Handicapteamet:
  • Bevilling og opfølgning af merudgifter jfr. Servicelovens § 41
  • Bevilling og opfølgning af tabt arbejdsfortjeneste jfr. Servicelovens § 42
  • Bevilling og opfølgning af ledsagelse jfr. Servicelovens § 45
  • Bevilling og opfølgning af timeaflastning jfr. Servicelovens § 84
  • Bevilling og opfølgning af vægtprodukter - hjælpemiddel jfr. Servicelovens § 112
  • Indhente skoleudtalelser og statusattester hos lægen

  Rikke Lind Kristiansen, 2. års elev ved Løn og Personale

  Løn og Personale er perfekt til dig, som elsker at blive udfordret i lønsystemer, ansættelser, overenskomster, forhåndsaftaler og mange andre spændende sager.


  Jeg er som ny blevet taget super godt imod. Jeg føler at afdelingen har udvist stor tillid og ansvar til mig som ny på kontoret. Jeg har fået en fin introduktion i afdelingen og dens arbejdsområder. Jeg oplever at blive tildelt flere og flere arbejdsopgaver i takt med min egen faglige udvikling. Fordommene med et kommunalt lønkontor bliver hurtigt nedlagt, når man oplever humoren og arbejdsglæden hos kollegaerne i Løn og Personale.

  I Løn og Personale er det meget specialist prægede arbejdsopgaver, hvor hver enkel lønkonsulent har sine helt egne områder og jeg oplever, at selv de garvede lønkonsulenter dagligt tilegner sig ny viden.

  Løn og Personale står for udbetaling af løn til Ikast-Brande Kommunes ca. 4000 ansatte.

  Afdelingen opretter nye medarbejdere i lønsystemet og laver ansættelsesbreve. De sørger for vedligeholdelse af medarbejdernes ansættelser. Det kan f.eks. være når en medarbejder går op eller ned i tid, skal på barsel eller skal have lønstigning. Hver måned er der indberetning af medarbejdernes ferie, kørselsgodtgørelse, ekstratimer m.m.

  Løn og personaleafdelingen svarer på spørgsmål fra medarbejdere og hjælper kommunens ledere vedrørende løn- og ansættelsesforhold. De danner feriekort til kommunens tidligere ansatte til feriepengeinfo. De sørger for, at kommunen får refunderet lønudgift under ansattes fravær vedrørende sygdom og kurser.

  Løn og personaleafdelingen hjælper lederne ved opsigelse af medarbejdere og sørger for det administrative arbejde med udsendelse af partshøring, opsigelse m.m. Desuden er de med ved forhandlinger af f.eks. lokale lønaftaler.

  I Løn og personaleafdelingen er der blandt andet følgende opgaver:
  • Oprettelse, vedligeholdelse og fratrædelse af medarbejdere
  • Indberetning af diverse engangstillæg som ekstra timer og kørsel
  • Indberetning af feriesedler og feriekort
  • Telefonbetjening
  • Afstemninger
  • Bogføring
  • Betaling og fremsendelse af regninger
  • Desuden får eleven sine egne ansvarsområder, herunder egne institutioner
  • Elevrekruttering

  Ingeborg Bjørn Volder, 2. års elev ved Psykiatri- og Handicapområdet

  Jeg er virkelig glad for at være elev her i Handicap- og Psykiatri. Jeg vidste ikke helt hvad jeg skulle forvente – men jeg er kun blevet positivt overrasket.


  Mine kollegaer har været super gode til at tage i mod mig og jeg har følt mig velkommen fra dag 1.
  Der er mange forskellige opgaver, så trives du med en alsidig hverdag med mange bolde i luften, så vil du føle dig godt tilpas her.


  Du får meget frihed under ansvar og jeg føler mig fagligt udfordret på den fede måde.

  Hver dag er fyldt med spændende opgaver, ny læring og gode kollegaer – hvad mere kan man ønske sig. 


  Psykiatri- og Handicapområdet har hjemme i Administration Vest i Ikast. Området består af: På-Tværs Staben, Psykiatri -og Handicap Staben, Psykiatri og Handicap Myndighedsområdet, Visitation og Myndighed Stab, Visitatorerne, Hjælpemiddelområdet og Sundhed -og Ældreafdelingen.
  Kontoreleven vil kunne komme til at arbejde med forefaldende sekretæropgaver i hele ældreområdet.

  Her er et udsnit af de hyppigst forekommende opgaver:
  • Dagsorden/referat til MED Psykiatri og handicap og MED Sundhed og ældre
  • Dagsorden/referat Ledermøder i Sundhed og ældre
  • Dagsorden/referat Ældreråd
  • Dagsorden/referat Handicapråd
  • Dagsorden/referat Visitationsudvalgsmøder
  • Rapport over sygefravær i Sundhed -og Ældreafdelingen
  • Kontering af fakturaer
  • Tilretning af hjemmeside for Sundhed -og Omsorgsområdet
  • Tværgående opgaver i hele området hvor aktiviteter ude af huset også kan forekomme
  • Ad hoc opgaver

  Det varierer fra gang til gang, i hvilken afdeling under Sundheds- og omsorgsområdet kontoreleverne placeres i, ligesom et afdelingsskifte undervejs kan komme på tale. Det kan også forventes, at opgaverne kan komme fra flere af Psykiatri- og Handicapområdets afdelinger. Opgaverne koordineres i samarbejde med den elevansvarlige.


  Kontorelev i Økonomiafdelingen

  Information om Økonomiafdelingen og elev-opgaver:

  Økonomiafdelingen har til huse i Tinghuset, Ikast. Afdelingen består af ca. 25 medarbejdere og indeholder flere områder, bl.a. bogholderi, betalingskontor, indkøbskontor, forsikring og økonomikonsulenter. Økonomiafdelingen servicerer både internt og eksternt.

  I Økonomiafdelingen sidder eleven primært i Regnskab- og Indkøbsteamet (Bogholderiet), hvor eleven bl.a. kommer til at sidde med:

  • Bogføring af kommunens hovedkonto
  • Afstemning af konti
  • Rette indkommende elektroniske fakturaer
  • Håndtering af mail og post til afdelingen
  • Udfærdigelse og betaling af fakturaer
  • Kontrol og evt. behandling af rykkerskrivelser
  • Central kontrol af kommunens kvartalsafstemninger
  • Telefonvagt – ugentlige vagter i vores hotline til interne medarbejdere samt leverandører
  • Intern revision
  • Overførsel mellem egne konti
  • Kendskab til debitorsystemet
  • Behandling af aktindsigter