Afdelingerne

Her kan du læse om de afdelinger hvor vores elever er i

Indhold

  Arbejdsmarkedsafdelingen

  "Som elev hos arbejdsmarkedsstaben, er jeg blevet taget super godt imod. Arbejdsdagene er sjældent ens, og jeg har allerede fra dag ét, fået ansvar for mine egne opgaver. Jeg får ny viden dagligt, samt faglig sparring med mine kollegaer og elevansvarlige. Jeg disponerer selv over egen tid, og kan derfor selv prioritere, hvordan jeg vil jonglere med opgaverne fra begge afdelinger. Jeg er glad for pladsen som elev i arbejdsmarkedsstaben, da jeg føler at denne plads er meget lærerig, da jeg hele tiden bliver klogere på hvordan Ikast-brande kommune operere".

  Som elev i det administrative team, vil du opleve at arbejdsdagene sjældent er ens. Du vil som elev nogle dage vil være ansigtet udadtil, nede i fronten, hvor en af de vigtigste opgaver, er at yde god service ved skranken og pr. telefon. Andre dage vil du som elev være på 2. salen i huset, hvor du kommer i berøring med det økonomiske, som ligger bag arbejdet med borgerne.

  Staben består i øjeblikket af 19 medarbejdere:
  En arbejdsmarkeds- og borgerservicechef
  En chefsekretær
  En teamleder
  Tre udviklingskonsulenter
  En jurist
  En datakvalitetsmedarbejder
  Ti administrative medarbejdere
  En elev

  Staben er opdelt i 2 teams - det administrative team og udviklingsteamet. Arbejdsopgaverne er meget forskellige - lige fra diverse projekter, betjening af Arbejdsmarkedsudvalg og KAI Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter til diverse administrative opgaver, økonomiopgaver, personaleopgaver og borgerbetjening.

  Staben prioriterer det sociale fællesskab meget højt, og vi har en fri og god omgangstone, som er præget af megen humor.

  Som elev hos os vil du indgå som en del af det administrative team, hvor man nogle dage skal kunne holde mange bolde i luften, og andre dage sidde og fordybe sig i sine opgaver. Du vil opleve en hverdag der på ingen måder er ens, da du både skal være i fronten og på 2. sal. I fronten skal du som elev "klædes" på til at kunne betjene borgere, der henvender sig i jobcentret, personligt så vel som telefonisk. Derudover kommer man til at sidde og besvare kommunens hovedomstilling. På den måde får man hurtigt et godt kendskab til de forskellige afdelinger.

  På 2. sal har mulighed for at sidde og fordybe dig og komme i berøring med det økonomiske, som ligger bag arbejdet med borgerne. Du vil 2 dage i ugen sidde på 2. sal, og 3 dage i fronten, hvor du som elev få ansvar for en bred række opgaver, som du selv skal disponere over, uanset fysiske placering.

  Arbejdsopgaver som i eleven i arbejdsmarkedsafdelingen blandt andet vil arbejde med:
  Vejlednings og viderestilling af borgere
  Oprettelse af sager inden for de forskellige målgrupper
  Udarbejdelse af placering på kurser
  Administration af købskontrakter
  Betaling af elektroniske fakturer
  e-mail fordeling, fra jobcenteret hovedmail
  Referent ved personale møder
  Besvarelse af borger henvendelser pr. mail
  Anmodning om sagsakter
  Scanning, journalisering af fysisk post
  Beregning og udbetaling af fleks refusion
  Beregning og udbetaling af tilskud til voksenlærlinge
  Beregning og udbetaling af befordringsgodtgørelse
  Betaling af lægeregninger
  Ad-hoc opgaver mv.

  Borgervservice

  "Borgerservice er kommunens ansigt udadtil. At være elev i Borgerservice er utrolig spændende og lærerigt. Ingen dage er ens, og allerede fra uge 1, får du lov til at være en del af borgerguiden og fra uge 2, ekspedere borgere i skranken. Du kan være sikker på at du hver dag, lærer noget nyt i Borgerservice".

  Borgerservice i Ikast-Brande Kommune består af to Borgerservicecentre, der er placeret i henholdsvis Ikast og Brande. Endvidere er Borgerservice opdelt i tre teams - team front, team back og team kontanthjælp.

  Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige, og de behøver derfor kun at henvende sig ét sted. I Borgerservice dækker man et bredt felt af opgaver. Her kan blandt andet nævnes boliglån, folkeregister, sygesikring, pas, kørekort og vielser. Desuden passes Ikast-Brande Kommunes hovedomstilling af Borgerservice.

  Som elev i Borgerservice kommer du blandt andet til at sidde med:
  Telefonvagt ift. taxabestilling
  Ekspedition af borgere i skranken
  Borgerguide i forhallen
  Varetage pension
  Varetage pas og kørekort
  Varetage helbredstillæg (almindelig og udvidet)
  Varetage folkeregister
  Råd og vejledning generelt
  Referent ved personalemøder
  Post og scanning

  Løn og Personale

  "Kan man lide en arbejdsplads med drive, vil løn & personaleafdelingen være et fantastisk sted at være, dagene er meget alsidige og opgaverne er spændende. Jeg fik en god introduktion til arbejdsopgaverne og fik hurtigt mine egne områder, og dermed vist stor tillid og ansvarlighed. I afdelingen er der en god humor, og ikke mindst en god dialog, det gør at jeg har følt mig som en del af holdet, fra dag et af. Det at have mange bolde i luften, det er lige mig, og jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag sammen med mine kollegaer".

  Løn og personaleafdelingen står for udbetaling af løn til Kommunens ca. 4000 ansatte.

  Afdelingen opretter nye medarbejdere i lønsystemet og laver ansættelsesbreve. De sørger for vedligeholdelse af medarbejdernes ansættelser. Det kan f.eks. være når en medarbejder går op eller ned i tid, skal på barsel eller skal have lønstigning. Hver måned er der indberetning af medarbejdernes ferie, kørselsgodtgørelse, ekstratimer m.m.

  Løn og personaleafdelingen svarer på spørgsmål fra medarbejdere og hjælper kommunens ledere vedrørende løn- og ansættelsesforhold. De danner feriekort til kommunens tidligere ansatte til feriepengeinfo. De sørger for, at kommunen får refunderet lønudgift under ansattes fravær vedrørende sygdom og kurser.

  Løn og personaleafdelingen hjælper lederne ved opsigelse af medarbejdere og sørger for det administrative arbejde med udsendelse af partshøring, opsigelse m.m. Desuden er de med ved forhandlinger af f.eks. lokale lønaftaler.

  I Løn og personaleafdelingen er der blandt andet følgende opgaver:
  Oprettelse, vedligeholdelse og fratrædelse af medarbejdere
  Indberetning af diverse engangstillæg som ekstra timer og kørsel
  Indberetning af feriesedler og feriekort
  Telefonbetjening
  Afstemninger
  Bogføring
  Betaling og fremsendelse af regninger
  Desuden får eleven sine egne ansvarsområder, herunder egne institutioner
  Elevrekruttering

  Økonomi afdelingen

  "Jeg har aldrig arbejdet med økonomi, så jeg var ret spændt på hvilke opgaver jeg ville få i økonomiafdeling. Men på min første dag blev jeg taget godt imod og er blevet introduceret til opgaverne i et godt tempo. Der er ingen tvivl om, at jeg bliver udfordret. Men det har også været rigtig lærerig at lære om bogføring, afstemning af konti og andre økonomi-opgaver. Jeg er sikker på at min tid i økonomiafdelingen kommer til at give et stort udbytte ved at give mig nogle gode kompetencer jeg kan bruge gennem hele mit arbejdsliv".

  Økonomiafdelingen har til huse i Tinghuset, Ikast. Afdelingen indeholder flere områder, bl.a. bogholderi, betalingskontor, indkøbskontor og økonomikonsulenter. Økonomiafdelingen servicerer både internt og eksternt.

  I Økonomiafdelingen sidder eleven i Regnskab og Indkøbsteamet (Bogholderiet), som blandt andet kommer til at sidde med:
  Bogføring af hovedkonto
  Afstemning af konti
  Rette indkommende elektroniske fakturaer
  Indscanning og journalisering af arbejdsskader
  Håndtering af mail og post til afdelingen
  Kantineafregning
  Udfærdigelse og betaling af fakturaer
  Udfærdigelse af checkliste
  Kontrol og evt. behandling af rykkerskrivelser
  Ansvarlig ved kontrol af kvartalsafstemninger fra diverse områder
  Deltage i Bogholderiservice - vores hotline til interne medarbejdere samt leverandører

  Familieafdelingen

  "Familierådgivningen er en fagligt spændende arbejdsplads, hvor dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at forvalte serviceloven. Arbejdsopgaverne vil være meget varierede, og du vil få et unikt indblik i hvordan socialforvaltningen i Ikast-Brande Kommune fungerer. Da jeg startede ved familierådgivningen, blev der taget rigtig godt imod mig, og jeg følte mig som en del af teamet fra dag et. Jeg er rigtig glad for at arbejde inden for dette område. Det er virkelig en spændende afdeling, hvor der også er et rigtig godt kollegialt fælleskab."

  Familierådgivningen holder til i administrationsbygningen i Nørre-Snede, hvor man har samlet alt hvad der har med børn og unge at gøre. Familieafdelingens arbejde består blandt andet i at give rådgivning og vejledning til familier, børn og unge. Dette gælder også for familier med handicappet børn, anbringelser samt iværksætterhjælp, som kan være aflastningsordninger, familiebehandling mv.

  Når du starter som kontorelev i familierådgivningen, kommer du til, at være en del af handicapteamet. Her er opgaven at give støtte til familier, der har børn med et handicap eller en kronisk sygdom. I temaet er vi delt op i rådgiver og sagsbehandler. Når man er kontorelev, vil man blive sagsbehandler og komme til, at sidde med mange af de samme opgaver som de andre sagsbehandlere. Du vil få din egen sagsstamme, som du er ansvarlig for og en tæt kontakt til disse familier.

  Arbejdsopgaver som elev i Familierådgivningen - Handicapteamet:
  Bevilling og opfølgning af merudgifter jfr. Servicelovens § 41
  Bevilling og opfølgning af tabt arbejdsfortjeneste jfr. Servicelovens § 42
  Bevilling og opfølgning af ledsagelse jfr. Servicelovens § 45
  Bevilling og opfølgning af timeaflastning jfr. Servicelovens § 84
  Bevilling og opfølgning af vægtprodukter - hjælpemiddel jfr. Servicelovens § 112
  Indhente skoleudtalelser og statusattester hos lægen

  Sundheds- og Omsorgsområdet

  ''Er du til en alsidig hverdag med mange bolde i luften, og hvor ingen opgaver er ens? Så er Sundheds -og Omsorgsområdet lige noget for dig! Jeg er utrolig glad for, at være elev her og har fra første dag følt mig som en del af teamet. Dine kollegaer på kryds og tværs sørger altid for at udfordre dig fagligt, og du får meget frihed under ansvar. Jeg bliver udfordret hver dag og lærer hele tiden nyt. Det gør at jeg elsker at komme på arbejde."

  Sundhed -og Omsorgsområdet har hjemme i Administration Vest i Ikast. Området består af: På-Tværs Staben, Psykiatri -og Handicap Staben, Psykiatri og Handicap Myndighedsområdet, Visitation og Myndighed Stab, Visitatorerne, Hjælpemiddelområdet og Sundhed -og Ældreafdelingen.


  Kontoreleven vil kunne komme til at arbejde med forefaldende sekretæropgaver i hele ældreområdet.

  Her er et udsnit af de hyppigst forekommende opgaver:
  Dagsorden/referat til MED Psykiatri og handicap og MED Sundhed og ældre
  Dagsorden/referat Ledermøder i Sundhed og ældre
  Dagsorden/referat Ældreråd
  Dagsorden/referat Handicapråd
  Dagsorden/referat Visitationsudvalgsmøder
  Rapport over sygefravær i Sundhed -og Ældreafdelingen
  Kontering af fakturaer
  Tilretning af hjemmeside for Sundhed -og Omsorgsområdet
  Bestille forplejning for Sundhed -og Omsorgsområdet
  Tværgående opgaver i hele området hvor aktiviteter ude af huset også kan forekomme
  Praktiske opgaver omkring møder, kurser og arrangementer

  Det varierer fra gang til gang, i hvilken afdeling under Sundheds- og omsorgsområdet kontoreleverne placeres i, ligesom et afdelingsskifte undervejs kan komme på tale. Det kan også forventes, at opgaverne kan komme fra flere af Sundheds- og Omsorgsområdets afdelinger. Opgaverne koordineres i samarbejde med den elevansvarlige.