Gå til hovedindhold

Offentliggørelser og høringer

Skovbyvej 5, 7400 Herning - Landzonetilladelse til udstykning og etablering af et regnvandsbassin

02. jun. 2023

Landzonetilladelse

Solcelleanlæg

Projektet omfatter udstykning af et område på cirka 1.503 m2 og etablering af et regnvandsbassin.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Enghavevej 40 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

01. jun. 2023

Indvindingstilladelse

Vand

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på Enghavevej 40, 7361 Ejstrupholm.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber  - rød stregtegning

Alkærlundvej 4, 7330 Brande - Afgørelse om miljøtilladelse til kvægbruget

31. maj 2023

Landbrug

Miljøtilladelse

Projektet omhandler et sengebåseafsnit i eksisterende kostald der forlænges mod nord ind i et nuværende dybstrøelsesafsnit

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Høring om miljøvurdering af områder til CO2-lagring i undergrunden

31. maj 2023

Energistyrelsen inviterer til borgermøde.

Grøn tekst - hvid baggrund. Invitation til borgermøde - CO2 lagring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Teknisk anlæg, Horsensvej, Nørre Snede

31. maj 2023

Ikast-Brande Kommune offentliggør et forslag til et kommuneplantillæg for et teknisk anlæg i Nørre Snede

Forslag til Lokalplan nr. 431 - Erhvervsområde ved Thomas Poulsens Allé i Ikast

31. maj 2023

Ikast-Brande Kommune offentliggør et forslag til en lokalplan for et nyt erhvervsområde i den sydvestlige del af Ikast.

Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 439 - Boligområde, Ilskovvej, Ikast

31. maj 2023

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde i Ikast.

Planstrategi 2023

31. maj 2023

Ikast-Brande Kommunes Byråd har vedtaget Planstrategi 2023 endeligt