Skip to main content

Offentliggørelser og høringer

Brande Vandværk, Blichersvej 26 – Tilladelse til at indvinde grundvand til drikkevand

24. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 1.100.000 m3 grundvand/år til almen vandforsyning fra boring DGU-nr. 104.1510, 104.1511, 104.1512 og 104.1689, på Blichersvej 26, 7330 Brande.

Brande Vandværk, Den Gyldne Middelvej 13 – Tilladelse til at indvinde grundvand til drikkevand

24. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 600.000 m3 grundvand/år til almen vandforsyning fra boring DGU-nr. 104.1964 og 104.1974 på Den Gyldne Middelvej 13, 7330 Brande.

Kjeldsigvej 6B, 7430 Ikast – Tilladelse til at indvinde grundvand – – DGU-nr. 85.1091

23. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 85.1091 på Kjeldsigvej 6B, 7430 Ikast.

Pathuelsvej 6, 7430 Ikast – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 85.1087

23. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 35.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 85.1087 på adresse Pathuelsvej 6, 7430 Ikast.

Nørregårdsvej 11, 7330 Brande - Landzonetilladelse til at flytte ejendommens samlede bygningsparcel

23. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet om-fatter at flytte ejendommens samlede bygningsparcel til en ny placering på ejendommen.

Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 86.1622

18. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 25.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 86.1622 på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast.

Ringkøbingvej 30B, 7441 Bording – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 86.2701

16. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 48.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 86.2701 på Ringkøbingvej 30B, 7441 Bording.

Tyvkærvej 29B, 7430 Ikast - afgørelse om miljøtilladelse af svinebruget

16. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Tyvkærvej 29B, 7430 Ikast.