Gå til hovedindhold

Borgerrådgiveren

Her kan du læse mere om borgerrådgiveren i Ikast-Brande Kommune

 • Læs op

Indhold

  Hos borgerrådgiveren kan du få rådgivning om sagsbehandlingen og om, hvordan du kommer videre med en sag.

  Borgerrådgiveren er ansat direkte af Byrådet og er uafhængig af kommunens administration. Det betyder, at borgerrådgiveren er en neutral rådgiver, som ikke er en del af kommunens fagområder eller det politiske system.

  Alle borgere i Ikast-Brande Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren, og det er gratis.

  Formålet med borgerrådgiveren er

  • at styrke dialogen mellem dig og kommunen
  • at styrke din retssikkerhed

  Hos Borgerrådgiveren kan du:

  • få hjælp til at forstå information og afgørelser fra kommunen
  • få hjælp til at finde ud af dine muligheder for at klage over kommunens afgørelser
  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
  • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

  Borgerrådgiveren kan ikke behandle:

  • klager, der vedrører det faglige indhold i kommunens afgørelser (f.eks. hvilken ydelse du har ret til)
  • forhold, som behandles i andre administrative klageinstanser (f.eks. Ankestyrelsen)
  • forhold, som er/har været indbragt for domstolene, de kommunale tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand
  • politiske beslutninger (f.eks. det politisk vedtagne serviceniveau)
  • henvendelser om ansættelsesforhold i kommunen
  • henvendelser vedrørende kommunalt ejede selskaber

  Borgerrådgiveren behandler normalt ikke en sag, hvis der er gået mere end et år efter forløbet.

  Borgerrådgiveren er ansat direkte af Ikast-Brande Kommunes Byråd og er ikke en del af administrationen i kommunen. Det betyder, at du som borger kan kontakte borgerrådgiveren, uden at administrationen i første omgang bliver involveret i din henvendelse.

  Borgerrådgiveren vil på baggrund af din henvendelse spørge ind til den problemstilling, som du henvender dig om. Det kan enten ske skriftligt, telefonisk eller i et personligt møde mellem dig og borgerrådgiveren.

  Sammen aftaler I det videre forløb. I nogle tilfælde afsluttes samtalen med borgerrådgiveren med, at administrationen ikke skal involveres. I nogle tilfælde tager borgerrådgiveren kontakt til administrationen med henblik på at aftale, at du bliver kontaktet af den relevante afdeling. I nogle tilfælde aftaler dig og borgerrådgiveren, at de forhold, som du er utilfredse med, skal besvares skriftligt af administrationen.

  I de tilfælde, hvor du og borgerrådgiveren aftaler, at de forhold, som du er utilfredse med, skal besvares af kommunen, vil borgerrådgiveren bede den relevante afdeling om at forholde sig til de forhold, som du er utilfreds med. Du modtager en kopi af den henvendelse, som borgerrådgiveren har sendt til afdelingen.

  Borgerådgiveren anmoder afdelingen om at sende deres besvarelse direkte til dig og sende en kopi til borgerrådgiveren.

  Normalt vil det være afslutningen på din sag hos borgerådgiveren, som herefter lukker din sag. Men såfremt afdelingens besvarelse giver anledning til uddybende spørgsmål - eller en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen - så sker det efter aftale med dig. Borgerrådgiveren får derigennem samtykke fra dig til at indhente yderligere oplysninger i din sag. Du bliver orienteret om resultatet af borgerrådgiverens nærmere undersøgelse af sagen.

  Du har altid mulighed for at sige nej til, at borgerrådgiveren må videregive oplysninger om dig til relevante dele af administrationen. Du skal blot være opmærksom på, at et nej vil begrænse borgerrådgiverens mulighed for at behandle din henvendelse.

  I de tilfælde, hvor der oprettes en sag ved borgerrådgiveren, så sker det i overensstemmelse med reglerne om notatpligt, journaliseringspligt samt databeskyttelsesreglerne. Læs mere nedenfor under "sådan behandler borgerrådgiveren dine personoplysninger".

  Hvis du vil henvende dig på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig.

  Den originale fuldmagt skal afleveres til borgerrådgiveren. Den, der giver fuldmagten, kan også indsende den via sin digitale postkasse på borger.dk.

  Når borgerrådgiveren kræver en fuldmagt, skyldes det, at borgerrådgiveren normalt kun behandler sager, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, hvis parterne i sagen har givet samtykke til det.

  Hent og udfyld fuldmagtsblanketten.

  Alle skriftlige henvendelse til borgerrådgiveren blive journaliseret i kommunens IT-system. Tilsvarende vil telefoniske og personlige henvendelser kunne medføre, at der oprettes en sag i kommunens IT-system. Dette er i udgangspunktet tilfældet, når du og borgerrådgiveren aftaler, at administrationen skal involveres, med mindre borgerrådgiveren alene hjælper dig i kontakt med den relevante afdeling. Det er kun borgerrådgiveren, som har adgang til sagerne hos borgerrådgiveren.

  Når dine oplysninger registreres i kommunens IT-system, så behandler borgerrådgiveren personoplysninger om dig, som Ikast-Brande Kommune er dataansvarlig for.

  I de tilfælde vil du modtage en orientering fra borgerrådgiveren, hvor det fremgår, hvilke rettigheder du har i forhold til borgerrådgiverens behandling af dine oplysninger.

  Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til borgerrådgiverens behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, borgerrådgiveren behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  Tavshedspligt og anonymitet

  Borgerrådgiveren har tavshedspligt.

  Enkelte sager kan blive gengivet i borgerrådgiverens årlige beretning til byrådet. Gengivelsen vil dog ske anonymiseret – det vil sige, at borgerrådgiveren fjerner dit navn og andre oplysninger, som kan afsløre, hvem du er.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  Hvis du har spørgsmål til borgerrådgiverens behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

  René Märcher Schmidt
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast
  E-mail: dbr@ikast-brande.dk eller sikker post via borger.dk

  Borgerrådgiverens vedtægter beskriver nærmere borgerrådgiverens funktion.

  Læs vedtægterne her.

  En gang om året skriver borgerrådgiveren en beretning til Byrådet.

  I beretningen fortæller borgerrådgiveren om det forløbne års aktiviteter. Derudover reflekterer borgerrådgiveren over henvendelserne og fremsætter eventuelt forslag til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialogen med borgerne, borgerbetjening og forbedre borgernes retssikkerhed.

  Beretningerne vil blive offentliggjort her.

  Borgerrådgiveren vil i 2022 udarbejde en kortere opstartsberetning for perioden 1. maj - 30. september 2022, som forventeligt offentliggøres i december 2022.