Skip to main content

Skriv sikkert til kommunen via Digital Post

Ikast-Brande Kommune har sikre, digitale postkasser, som du skal skrive til, når din henvendelse indeholder personlige oplysninger.

Hvis du skal sende en mail til kommunen der indeholder følsomme oplysninger -  fx om dig selv, én i din familie eller noget andet personligt, hvor kommunen skal bruge cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger, skal du benytte et af nedenstående links

Borgerservice og udbetalinger

Når din henvendelse drejer sig om:

 • pas
 • kørekort
 • vielser
 • navne
 • flytninger
 • personnummer
 • NemID
 • udbetalinger af ydelser

Send e-mail via Digital Post her

Arbejde, ledighed, integration og unge

Når din henvendelse drejer sig om: støtte og tilbud ved ledighed og sygdom, integration/flygtninge, unge og uddannelse, rehabilitering eller sygedagpenge.

 • Rekruttering af medarbejdere
 • Løntilskud, voksenlærlinge og fleksrefusion
 • Afbud til indkaldt møde/aktivitet
 • Information om job og uddannelse
 • Unge

Send e-mail via Digital Post her

Teknik, miljø og erhverv

Når din henvendelse drejer sig om:

 • Trafik
 • Natur
 • Miljø
 • Affald/genbrug
 • Vindmølleplanlægning
 • Planlægning af byer og veje
 • Byfornyelser
 • Erhvervsplanlægning
 • Vedligehold af grønne områder
 • Rottebekæmpelse
 • Bygninger og byggeansøgninger

Send e-mail via Digital Post her

Børnepasning og skolegang

Når din henvendelse drejer sig om:

 • dagsinstitutioner og dagpleje
 • skoler og SFO'er
 • privat skole og børnepasning
 • friplads og søskendetilskud

Send e-mail via Digital Post her

Voksensundhed, ældreomsorg og særlig støtte

Når din henvendelse drejer sig om:

 • Hjælpemidler (herunder kropsbårne)
 • Merudgifter
 • Visitation til pleje, ældreboliger og hjemmehjælp
 • Visitation til botilbud, dagtilbud, bostøtte, STU og hjælp i hverdagen

Send e-mail via Digital Post her

Børnesundhed og støtte til familier

Når din henvendelse drejer sig om:

 • børnetandpleje og sundhedspleje
 • sårbare børn
 • rådgivning og støtte til familier
 • støtte til børn med handicap eller kronisk sygdom
 • talepædagog
 • underretning

Send e-mail via Digital Post her

Fritid, kultur og folkeoplysning

Når din henvendelse drejer sig om

 • museer
 • kulturprojekter
 • kunstsamlinger
 • foreningssamarbejde
 • tilskudsmuligheder
 • lokaler
 • musikskole
 • bibliotek
 • foreninger og folkeoplysning
 • kultur

Send e-mail via Digital Post her

Øvrige henvendelser

Hvis ikke du finder en passende modtager i ovenstående, så kan du sende din e-mail til

 'Øvrige henvendelser' her

Erhverv og Foreninger

Som virksomhed eller forening med et CVR-nummer skal du henvende dig via Digital Post på Virk.dk 
Skriv sikkert via Digital Post på Virk.dk her

Kontaktformular - kun til beskeder uden personlige eller følsomme oplysninger