Gå til hovedindhold

Skriv sikkert til kommunen via Digital Post

Ikast-Brande Kommune har sikre, digitale postkasser, som du skal skrive til, når din henvendelse indeholder personlige oplysninger.

Digital kontakt
 • Læs op

Indhold

  Hvis du skal sende en mail til kommunen der indeholder følsomme oplysninger -  fx om dig selv, én i din familie eller noget andet personligt, hvor kommunen skal bruge cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger, skal du benytte et af nedenstående links

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • pas
  • kørekort
  • vielser
  • navne
  • flytninger
  • personnummer
  • NemID
  • udbetalinger af ydelser
  • enkeltydelser, f.eks. tandbehandling

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om: støtte og tilbud ved ledighed og sygdom, integration/flygtninge, unge og uddannelse, rehabilitering eller sygedagpenge.

  • Rekruttering af medarbejdere
  • Løntilskud, voksenlærlinge og fleksrefusion
  • Afbud til indkaldt møde/aktivitet
  • Information om job og uddannelse
  • Unge

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Trafik
  • Natur
  • Miljø
  • Affald/genbrug
  • Vindmølleplanlægning
  • Planlægning af byer og veje
  • Byfornyelser
  • Erhvervsplanlægning
  • Vedligehold af grønne områder
  • Rottebekæmpelse
  • Bygninger og byggeansøgninger

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • dagsinstitutioner og dagpleje
  • skoler og SFO'er
  • privat skole og børnepasning
  • friplads og søskendetilskud

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Hjælpemidler (herunder kropsbårne)
  • Merudgifter
  • Visitation til pleje, ældreboliger og hjemmehjælp
  • Visitation til botilbud, dagtilbud, bostøtte, STU og hjælp i hverdagen

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • børnetandpleje og sundhedspleje
  • sårbare børn
  • rådgivning og støtte til familier
  • støtte til børn med handicap eller kronisk sygdom
  • talepædagog
  • underretning

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om

  • museer
  • kulturprojekter
  • kunstsamlinger
  • foreningssamarbejde
  • tilskudsmuligheder
  • lokaler
  • musikskole
  • bibliotek
  • foreninger og folkeoplysning
  • kultur

  Send e-mail via Digital Post her

  Hvis ikke du finder en passende modtager i ovenstående, så kan du sende din e-mail til

   'Øvrige henvendelser' her

  Som virksomhed eller forening med et CVR-nummer skal du henvende dig via Digital Post på Virk.dk 
  Skriv sikkert via Digital Post på Virk.dk her

  Alternativt kan du installere et certifikat på din computer, som er koblet til kommunens sikre postkasse. Herefter kan du sende mails til enten sikkerpost@ikast-brande.dk eller sikkerpost.jobcenter@ikast-brande.dk. Skriv gerne hvem mailen er til i emnefeltet (evt. mailadressen) eller hvad det handler om, så kommer den hurtigere frem.