Gå til hovedindhold

Regler om kvittering og sagsbehandlingsfrister

Her kan du læse om de generelle regler for kvittering og sagsbehandlingsfrister. Der kan derudover være regler målrettet fagområderne.

01. jun. 2021
Hvidt ur med sorte tal
  • Læs op
Hvidt køkken ur med sorte visere. Grøn væg.

Ikast-Brande Byråd ønsker at sikre borgerne i kommunen en hurtig og effektiv sagsbehandling og en optræden, der giver borgeren en god og tillidsfuld oplevelse i mødet med kommunen og dens medarbejdere. Reglerne om kvittering og sagsbehandlingstider gælder for alle typer henvendelser - uanset om borgeren har henvendt sig skriftligt, telefonisk eller personligt.

Hvis en sag afgøres og besvares inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen, sendes der ikke kvittering til borgeren. Hvis afgørelsen og besvarelsen forventes at vare mere end 10 arbejdsdage, sendes kvittering til borgeren. Se dog nedenfor om henvendelse på sms-kommunikation på børne- og ungeområdet.

Af kvitteringen vil fremgå

  • At henvendelsen er modtaget
  • Hvem, der er kontaktperson
  • Forventet sagsbehandlingstid og hvornår der kan forventes svar

Hvis fristen i kvitteringen, mod forventning, ikke overholdes, sendes ny kvittering med ny forventet sagsbehandlingstid samt begrundelse for forsinkelsen.

For nogle af vores sagsområder fastsættes sagsbehandlingstiden i lovgivningen. Se på www.ikast-brande.dk under de enkelte områder. De lovbestemte sagsbehandlingstider på de enkelte sagsområder vil altid gælde forud for mere generelle regler.

 Særligt for Børn og Unge området.

Hvis du sender en sms til en børne- og ungerådgiver eller andre medarbejdere på børne- og ungeområdet, vil du kun få svar tilbage på SMS, hvis det drejer sig om praktiske forhold i forbindelse med aftaler og møder. 

Du vil ikke få svar tilbage på SMS, hvis det drejer sig om nogen form for sagsbehandling. Her vil medarbejderen i stedet for kontakte dig i din e-boks eller pr. telefon.

Hvis du sender en sms til en børne- og ungerådgiver eller andre medarbejdere på børne- og ungeområdet op til en lukkeperiode – fx juleferien, vil denne først blive registreret og besvaret efter den lukkede periode.