Gå til hovedindhold

Regler om kvittering og sagsbehandlingsfrister

Her kan du læse om de generelle regler for kvittering og sagsbehandlingsfrister. Der kan derudover være regler målrettet fagområderne.

Hvidt ur med sorte tal

Indhold

  Hvidt køkken ur med sorte visere. Grøn væg.

  Ikast-Brande Byråd ønsker at sikre borgerne i kommunen en hurtig og effektiv sagsbehandling og en optræden, der giver borgeren en god og tillidsfuld oplevelse i mødet med kommunen og dens medarbejdere. Reglerne om kvittering og sagsbehandlingstider gælder for alle typer henvendelser - uanset om borgeren har henvendt sig skriftligt, telefonisk eller personligt.

  Hvis en sag afgøres og besvares inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen, sendes der ikke kvittering til borgeren. Hvis afgørelsen og besvarelsen forventes at vare mere end 10 arbejdsdage, sendes kvittering til borgeren.

  Af kvitteringen vil fremgå

  • At henvendelsen er modtaget
  • Hvem, der er kontaktperson
  • Forventet sagsbehandlingstid og hvornår der kan forventes svar

  Hvis fristen i kvitteringen, mod forventning, ikke overholdes, sendes ny kvittering med ny forventet sagsbehandlingstid samt begrundelse for forsinkelsen.

  For nogle af vores sagsområder fastsættes sagsbehandlingstiden i lovgivningen. Se på www.ikast-brande.dk under de enkelte områder. De lovbestemte sagsbehandlingstider på de enkelte sagsområder vil altid gælde forud for mere generelle regler.