Gå til hovedindhold

Forretningsorden og styrelsesvedtægt

Her finder du Ikast-Brande Kommunes Forretningsorden og Styrelsesvedtægt

Byrådet i Ikast-Brande Kommune valgt for perioden 2022-2025
 • Læs op

Indhold

  Link til Ikast-Brande Kommunes forretningsorden

  Nuværende styrelsesvedtægt er vedtaget på byrådsmøder den 12. september 2022 (1. behandling) og den 10. oktober (2. behandling).

  Styrelsesvedtægten tager udgangspunkt i, at der er én viceborgmester i stedet for tidligere 1. og 2. viceborgmester. Følgende stående udvalg er nedsat:

  1. Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalg
  2. Udviklings- og Erhvervsudvalg
  3. Børne-, Kultur- og Fritidsudvalg
  4. Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalg
  5. Sundheds- og Ældreudvalg

  Åben Ikast-Brande Kommunes styrelsesvedtægt her.

  Byrådsmedlemmerne har visse rettigheder efter lovgivningen. En række af disse rettigheder indebærer, at administrationen skal tilvejebringe materiale eller oplysninger til eller i øvrigt betjene et medlem, der benytter sig af rettigheden, i det omfang det er nødvendigt for, at medlemmet kan udøve sin ret efter lovgivningen.

  Læs her om arbejdsgange for administrationens betjening af byrådet

  Hvis en borger henvender sig direkte til et byrådsmedlem, er det op til medlemmet at beslutte, om vedkommende selv ønsker at besvare henvendelsen personligt, eller om henvendelsen skal behandles på ordinær vis i administrationen - eller eventuelt i byrådet.

  Læs her om arbejdsgange for håndtering af borgerhenvendelser til byrådsmedlemmer

  Efter styrelseslovens § 11 kan et byrådsmedlem indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet og fremsætte forslag til beslutninger herom.

  Læs her om arbejdsgange for byrådsmedlemmers initiativret

  Efter styrelseslovens § 9 har ethvert byrådsmedlem som led i varetagelsen af sit hverv, sagsindsigt i enhver sag i kommunen.

  Læs her om arbejdsgange for byrådsmedlemmers sagsindsigt