Gå til hovedindhold

Spørgetid

Ikast-Brande Kommune har besluttet at indføre spørgetid, hvor kommunens borgere får mulighed for at stille spørgsmål til byrådets medlemmer

17. sep. 2020
Rådhussalen pyntet
 • Læs op

Indhold

  De nærmere regler for afholdelse af spørgetid i Ikast-Brande Kommunes Byråd blev fastlagt den 29.05.2007 og er som følger:

  1. Spørgsmål kan stilles af borgere og/eller grundejere i Ikast-Brande Kommune.
  2. Spørgsmål skal stilles skriftligt 7 dage før byrådsmødet.
  3. Spørgsmål stilles til: Ikast-Brande Kommune, att. Afdelingen for Erhverv og Fritid, Rådhuset, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Gerne pr. mail 'Øvrige henvendelser' her 
  4. Spørgsmål skal have relation til kommunens forhold og bør være af almen interesse.
  5. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.
  6. Spørgsmål skal stilles i overensstemmelse med almindelige regler for god ro og orden og må ikke indeholde udtalelser, der kan virke anstødelige, injurierende eller ærekrænkende.
  7. Spørgsmål, der ikke er rettet til et bestemt byrådsmedlem, besvares af borgmesteren eller udvalgsformanden.
  8. Spørgeren har ret til en kort replik, hvis spørgeren ønsker at få svaret uddybet (max. 1 minut).
  9. Spørgeren skal være til stede ved byrådsmødet.
  10. Spørgetiden afholdes i begyndelsen af byrådsmødet, hvor der er afsat 20 minutter til behandling af spørgsmålene. Det åbne byrådsmøde starter, når spørgetiden udløber, eller der ikke er flere spørgsmål.
  11. Spørgetiden suspenderes de seneste 3 måneder før et kommunalvalg.
  12. De stillede spørgsmål fremsendes til Byrådets medlemmer samtidig med udsendelsen af den ordinære dagsorden til byrådsmødet.