Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af vederlag i 2023

Her kan du se vederlag til politikerne i Ikast-Brande Byråd for 2023

Rådhussalen pyntet
 • Læs op

Indhold

  Lov om kommunernes styrelse, § 16 e

  Lov om kommunernes styrelse, § 16 e

  Et medlem af byrådet, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til byrådet. Byrådet offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
  Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

  Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens der derimod ikke skal oplyses om fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  For 2022 er der oplysningspligt for vederlag udbetalt til følgende medlemmer i
  Ikast-Brande Byråd:

  Navn

  Hverv

  Vederlag i kr.


  Ib Lauritsen


  Formand i bestyrelsen for FGU
  (Forberedende Grund Uddannelse)


  29.947


  Formand i bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland 

  110.000


  Næstformand i KKR Midtjylland

  69.999

  Bruno Ostenfeldt Jensen

  Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

  10.700

  Inge Dinis

  Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

  10.700

  Mikael Bak Würtz

  Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

  10.700

  Palle Høj

  Formand i bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand

  41.100

  Simon Vanggaard

  Bestyrelsen for Midttrafik

  15.000

  Henrik Engedahl

  Skatteankenævn Midtjylland

  11.000