Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af vederlag i 2020

Her kan du se vederlag til politikerne i Ikast-Brande Byråd for 2020

 • Læs op

Indhold

  Lov om kommunernes styrelse, § 16 e

  Lov om kommunernes styrelse, § 16 e

  Et medlem af byrådet, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af byrådets udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til byrådet. Byrådet offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
  Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

  Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens der derimod ikke skal oplyses om fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  For 2021 er der oplysningspligt for vederlag udbetalt til følgende medlemmer i Ikast-Brande Byråd:

  Navn

  Hverv

  Vederlag i kr.


  Ib Lauritsen


  KL's Kultur-,
  Erhvervs- og Planudvalg


  33.086


  Bestyrelsen for
  Erhvervshus Midtjylland

               
  30.000


  Birthe Sørensen


  Fællesankenævn Midt-Vest

   


  47.000 


  Anette Mosegaard 


  KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg


  33.086 


  Lars Lyhne


  Bestyrelsen for
  Ikast-Brande Spildevand


  10.800


  Carl Jensen


  Bestyrelsen for
  Ikast-Brande Spildevand


  10.800


  Frank Heidemann


  Bestyrelsen for Ikast-Brande Spildevand


  10.800


  Brian Sigtenbjerggaard


  Formand i bestyrelsen for
  Ikast-Brande Spildevand


  37.800


  Simon Alexander Vanggaard


  Bestyrelsen for Midttrafik


  29.500


  Henrik Engedahl

  Skatteankenævn Midtjylland

  11.000