Gå til hovedindhold

Interesseret i at blive nævning eller domsmand?

Så er det nu, du skal ansøge om at komme med på grundlisten over lægdommere i Ikast-Brande Kommune

Indhold

  Om at være nævning eller domsmand

  Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

  Nævninge og domsmænd udtages af Landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til Landsretten.

   

  Ikast-Brande Kommunes grundlisteudvalg

  Ikast-Brande Kommunes grundlisteudvalg opfordrer interesserede til at ansøge om optagelse på grundlisten for på denne måde at hjælpe udvalget med at opfylde kravene om en alsidig og repræsentativ grundliste.

  For at komme i betragtning til grundlisten, skal du udfylde en ansøgning. Selvom du indsender en ansøgning, er det ikke sikkert, at du bliver optaget på listen, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer. Du vil få besked, hvis du bliver optaget på grundlisten.

  Optagelseskrav:

  • bor i Ikast-Brande Kommune
  • har valgret til Folketinget (det vil sige er dansk statsborger og er mindst 18 år)
  • ikke fylder 80 år før i 2028
  • ikke er straffet for en alvorlig forbrydelse (Landsretten indhenter straffeattest)
  • taler og forstår dansk
  • dit fysiske og psykiske helbred er i orden
  • ikke er juridisk embedsmand i staten, advokat, præst i folkekirken eller ved andre trossamfund eller ansat ved politiet eller kriminalforsorgen.

  Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

  Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2027.

  Gå til ansøgning om optagelse på grundlisten - Ansøgningsfrist er den 9. januar 2023.

   

  Mere information

  Vil du gerne have svar på spørgsmål, som f.eks. hvilke opgaver du har som domsmand eller nævning, hvilken indflydelse du har på dommen, hvilke sager du indkaldes til, og hvor mange gange om året du skal møde op?

  Link til film om hvervet som nævning/domsmand

  Link til domstol.dk

   

  Har du spørgsmål, kan du kontakte

  Linda Eis

  Erhvervs- og Fritidsafdelingen

  99 60 40 12

  lieis@ikast-brande.dk