Gå til hovedindhold

Finansiel Strategi

Den finansielle strategi fastlægger generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Notatspapir med en kuglepen
  • Læs op

Indhold

    Den finansielle strategi har til formål at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen ønsker at påtage sig. Strategien indeholder endvidere en likividitetsstrategi med retningslinjer for investering af likvide aktiver med det formål at maksimere afkastet indenfor strategiens rammer.

    Beslutningskompetence
    Økonomidirektøren og økonomichefen er bemyndiget til at varetage den finansielle styring indenfor de rammer, som er fastlagt i den finansielle strategi. Beslutningskompetencen udøves af 2 bemyndige personer i forening.

    Den finansielle strategi er vedtaget på byrådsmøde den 14. december 2020.