Gå til hovedindhold

Frivilligstrategi

Strategi for den frivillige sociale indsats på Ældreområdet.

Frivilligstrategi
 • Læs op

Indhold

  Frivilligstrategien er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter fra den frivillige verden og Ikast-Brande Kommune. Strategien er udformet som et samarbejdsredskab, der i forhold til sit indhold skal være i "evig udvikling".

  De aktuelle insatsområder vil blive til "virkelighed" og nye indsatsområder vil blive synlige og relevante i takt med, at samarbejdet udvikler sig.

  Formålet med en frivilligstrategi på ældreområdet

  • Medvirke til inspiration og udvikling af nye indsatsområder mellem den frivillige og den professionelle verden indenfor ældreområdet
  • Ældreområdet og de frivillige, råd, foreninger, organisationer og den enkelte borger bliver fokuseret på at "gribe muligheden" for at indgå i nye samarbejder, som kan skabe sammenhæng og øge livskvaliteten for ældre borgere i kommunen
  • Styrke vilkårene for og mangfoldigheden i det frivillige arbejde indenfor ældreområdet
  • Synliggøre mål, rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem frivillige og ældreområdet
  • Afklare roller og forventninger til samarbejdet mellem de involverede
  • Sikre at de frivilliges indsats og særkende respekteres, anerkendes og rummes i samarbejdet med ældreområdet.

  Læs Ikast-Brande Kommunes frivilligstrategi