Gå til hovedindhold

Mental Frikommune

I Ikast-Brande Kommune ligger det i vores blod at være arbejdssomme, entreprenante og se muligheder. Vi må tænke nyt og finde på for at opnå resultater. Det har vi blandt andet arbejdet med under overskriften Mental Frikommune.

 • Læs op

Indhold

  Mental Frikommune er ikke et projekt, men en generel måde at tænke på for hele kommunen. Det er en vigtig del af vores DNA og kultur. Både borgere og medarbejdere har siden 2011 været med til at finde på idéer til, hvordan tingene kan gøres anderledes. Vi har fundet mange nye løsninger, som gør, at vi bedre kan leve op til fremtidens krav og behov. 

  Idéen om Mental Frikommune stammer blandt andet fra frikommuneforsøgene, som indenrigsministeriet satte i gang i 1980'erne. Her ansøgte mange kommuner ministeriet om lov til at blive fri for regler og ting, man godt måtte i forvejen.

  Det fik os til at indse, at vi er vores egen største begrænsning, når vi skal finde løsninger på både store og små udfordringer her i kommunen. I stedet må vi udfordre vores egne antagelser og forestillinger om, hvordan vi skal løse opgaverne til gavn for borgere, virksomheder og foreninger.

   

  I Ikast-Brande Kommune er der højt til loftet. Her kan vi afprøve idéer og få dem til at blive til virkelighed...

  Leder i Ikast-Brande Kommune

  Vi bruger derfor andre metoder end traditionelt - typisk en form for innovationsproces - og inddrager gerne både borgere, medarbejdere, foreninger og virksomheder, når vi skal nytænke og finde løsninger på en måske kompleks problemstilling. 

  Mental Frikommune omfatter både kommunens borgere, brugerne af kommunens forskellige "ydelser", erhvervsliv, foreninger og andre samarbejdspartnere.

  Visionen er:

  • Vi udfordrer vores forestillinger om velfærd
  • Vi lader os udfordre og inspirere af andre
  • Vi er ambitiøse og former fremtidens velfærd
  • Vi gør det umulige og det ugjorte
  • De stærke hjælper dem der har brug for det.

  Mental Frikommune har resulteret i mange idéer og mange nye typer af løsninger. Såvel store som små. En del løsninger er lokale, når en ansat eller borger finder løsninger på konkrete udfordringer i dagligdagen. Andre er mere overordnede eller strukturelle forandringer, som gavner mange borgere eller ansatte. Nedenfor kan du læse et lille udpluk af de større resultater. 

  Flere ledige i job med rengøringsprojekt

  I et offentligt-privat innovationssamarbejde har Ikast-Brande Kommune i samarbejde med rengøringsleverandøren Coor udviklet en måde at få de særligt udsatte ledige i job. Projektet har resulteret i banebrydende resultater, og 75 % af deltagerne i projektet er nu selvforsørgelse - en langt højere procent end normalt for målgruppen af udsatte ledige. Projektet er sat i drift og leveres fra Coors lokaler i Ikast. Det har vundet flere priser og fremhæves blandt andet af Dansk Industri

  Hjertet i Ikast

  Hjertet i Ikast blev svaret, da vi i Ikast ville skabe et inkluderende samlingssted for borgere, foreningsliv og erhverv på tværs af interesser. Med Hjertet kombineres både international skole, socialøkonomisk virksomhed, foreningsliv og gartneriet Garland i et fælles smukt byggeri og et flot rekreativt område.

  Projektet startede i 2010 med en række idéudviklingsprocesser i samarbejde med borgere og foreninger. Efter nogle vanskeligheder med at finde finansiering lykkedes det i et samarbejde med blandt andet International School Ikast-Brande, Realdania og Lokale- og anlægsfonden i 2015 at starte byggeriet op. Med Hjertet, tegnet af C.F. Møller Architects, har Ikast fået et unikt byggeri og populært samlingssted, der har vundet flere priser. Du kan booke lokaler, forplejning og læse mere om Hjertet her.  

  Danmarks Erhvervskommune

  I Ikast-Brande Kommune er vi siden 2010, blevet kåret som nr. 1 i Dansk Industris måling af det lokale erhvervsklima - bortset fra en enkelt gang. Successen er vanskelig at sætte på formel, men understøttes blandt andet af samme kultur og DNA som Mental Frikommune: at møde virksomhederne i øjenhøjde og sammen finde de løsninger, der passer til netop deres behov. Så snart en virksomhed henvender sig til kommunen for at købe erhvervsjord, udvide eller for at skaffe arbejdskraft, er vi klar med hjælp - vi kalder det at udøve myndighed med et service-gen. 

  PotentialeProfilen - prisvindende kvalitetsudvikling

  På Børneområdet har man fået et værktøj til at måle og højne kvaliteten i daginstitutionerne. Det kan eksempelvis være i forhold til om personalet har kompetencer til at skabe og indgå i positive relationer med børn, til at skabe struktur og bruge pædagogiske aktiviteter i hverdagen, og til at lære børn de nødvendige sociale kompetencer. Efter en kortlægning arbejdes med forskningsbaserede interventionsredskaber, der kan hjælpe personalet til at højne kvaliteten yderligere. Ud fra målinger kan man se en ændring på 11-14 % i kvaliteten, særligt til gavn for børn med vanskeligheder. PotentialeProfilen modtog i 2015 europæisk anerkendelse fra European Sector Award (EPSA).