Gå til hovedindhold

Rammeaftale for det specialiserede område

Rammeaftale for det specialiserede socialområde (2021-2022)

Rammeaftale - Forside
 • Læs op

Indhold

  Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af rammeaftaler på det specialiserede sociale område fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

  Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Midtjylland, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

  Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

  Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som indgår i strategien.

  Udviklingsstrategien for 2021 - 2022 er godkendt af Byrådet i Ikast-brande Kommune den 9. november 2020.

  Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling af tilbud, som aftalen omfatter.

  Styringsaftalen for 2021 - 2022 er godkendt af Byrådet i Ikast-Brande Kommune den 9. november 2020.

  I den midtjyske region udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Midtjylland. Til dette formål har kommunerne etableret et sekretariat, der står for udarbejdelsen af rammeaftalen - Sekretariat for rammeaftaler.

  Du kan finde Udviklingsstrategien samt styringsaftalen for 2021 - 2022 ved at klikke her.