Gå til hovedindhold

Strategi for sammenhæng på tværs

Strategien for sammenhæng på tværs er en udmøntning af Byrådets grundholdning „Du finder løsninger sammen med os” og beskriver hvad du kan forvente, når du som borger har kontakt til to eller flere afdelinger i kommunen.

Strategi sammenhæng på tværs forside
 • Læs op

Indhold

  Med ønsket om at skabe en mere borgervenlig kommune har Byrådet i Ikast-Brande Kommune opstillet nogle mål, der skal være retningsgivende for, hvordan Ikast-Brande Kommune samarbejder med borgerne.

  Strategien for 'Sammenhæng på tværs' er struktureret omkring Byrådets tre mål. Strategien beskriver den fælles ledelsestilgang, ledere og medarbejdere på tværs af afdelinger har til arbejdet med tværgående borgerforløb. Strategien bygger desuden på Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag og særligt det, at udøve ledelse på tværs. Strategien er praksisnær og giver konkrete handlingsanvisninger i forhold til, hvordan ledere og medarbejdere omsætter de fastsatte mål i dagligdagen.

  Byrådets tre mål og uddybninger heraf fremgår nedenfor. For praktiske eksempler på, hvordan strategien kommer til udtryk i den daglige i praksis, skal du kigge i selve strategien, som findes nederst på siden.

  Helhed og sammenhæng

  • Vi ser det som én kerneopgave at koordinere indsatser på tværs af afdelinger, så vi sikrer en rød tråd i samarbejdet med borgeren.
  • Vi tilstræber altid at fremstå som en koordineret enhed i mødet med borgeren.
  • Vi har til stadighed fokus på at videreudvikle en kultur, der understøtter tværfagligt samarbejde.

  Borgeren er aktiv i egen sag

  • Vi tager altid udgangspunkt i borgerens egne mål og ønsker.
  • Vi arbejder for, at dialogen med borgeren omsættes til en effektiv plan, hvor borgerens egne ressourcer bringes mest muligt i spil.
  • Vi vil være kendte for god kommunikation med borgerne.

  Effektivitet i ressourceanvendelsen

  • Vi er bevidste om, at en økonomi i balance er en politisk prioritet og dermed et vilkår for vores opgaveløsning, men at dette ikke må bruges i dialogen med borgeren.
  • Vi skal sikre, at borgeren modtager en tilstrækkelig indsats.
  • Vores økonomistyring skal understøtte det tværgående samarbejde i borgersager.

  Her kan du læse Ikast-Brande Kommunes strategi for 'Sammenhæng på tværs'