Gå til hovedindhold

Udviklingsplan - Sundhed og Ældre

Sundheds- og Ældreudvalget vedtog den 12. april 2023 en udviklingsplan for Sundheds- og Ældreafdelingen. Udviklingsplanen består af seks spor med tilhørende målsætninger, som skal danne ramme for udviklingsinitiativerne på Sundheds- og Ældreområdet de kommende år. Nedenfor kan du læse mere om baggrunden for udviklingsplanen og dens nærmere indhold.

Billedet viser de 6 spor i udviklingsplanen
 • Læs op

Indhold

  Baggrund

  Den demografiske udvikling gør, at landets kommuner skal se ind i en fremtid med langt flere ældre, der skal plejes og forsørges af stadig mindre arbejdsstyrke. Denne udvikling stiller Sundheds- og Ældreafdelingen over for en række væsentlige udfordringer, som må adresseres, hvis kommunen fortsat skal leve op til de forventninger, som borgere og samarbejdspartnere med rette kan have til områdets opgaveløsning.

  Udviklingsplanen har til formål at sikre, at Sundheds- og Ældreafdelingen fortsat er robust trods svære vilkår. En robust Sundheds- og Ældreafdelingen er kendetegnet ved, at der er både fagligt, økonomisk og mentalt overskud til at igangsætte nye nødvendige og ønskværdige udviklingsinitiativer samt til at møde de nye opgaver, kommunen stilles over for. Det gælder både opgaver, som følger af at borgerne lever længere med langt flere komplekse sygdomme, herunder demenssygdomme, og opgaver som aktiv flyttes fra hospitaler til kommunerne som led i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

  Udviklingsplanens indhold

  Udviklingsplan indeholder følgende 6 spor:

  • Spor 1: Rekruttering og fastholdelse
  • Spor 2: Nærværende ledelse
  • Spor 3: Kvalitet, kompetencer og dokumentation
  • Spor 4: Fremtidens boliger til ældre
  • Spor 5: Teknologi og digitalisering
  • Spor 6: Selvstændige og meningsfulde liv - længst muligt

  Den politiske igangsættelse og nærmere opfølgning på de enkelte spor finder sted i form af temadrøftelser på udvalgsmøderne i Sundheds- og Ældreudvalget. Sundheds- og Ældreudvalget følger desuden udviklingsplanens resultater  gennem nøgletal, som præsenteres tre gange årligt i forbindelse med de behandlingen af budgetopfølgningerne for Sundheds- og Ældreudvalgets område.