Gå til hovedindhold

Vision 2018-2025

Byrådet har i fællesskab prioriteret seks pejlemærker og en række indsatsområder i Vision 2018-2025. Det sætter retningen og rammen for hvor kommunen skal bevæge sig hen.

Indhold

  I Vision 2018-2025 har byrådet i Ikast-Brande Kommune i fællesskab og i enighed prioriteret, hvor man vil gøre en ekstra indsats og prioritere ressourcerne de kommende år. Visionen sætter således en fælles retning og ramme op for både byrådets arbejde og for arbejdet i hele den kommunale organisation. Pejlemærkerne er bredt dækkende, og de afløser de hidtidige overordnede visioner og strategier Vision 2016 og Strategi 2020 - også selvom disse nævnes enkelte steder i nogle af politikkerne og strategierne. Du finder visionen nederst på denne side i både en kort pixiudgave samt en samlet udgave. 

  Visionen er resultatet af byrådets drøftelser på visionsseminarer og dialogmøder samt interviews af alle partier og lister i foråret 2018. I processen er også indgået interviews med borgere og en lang række samarbejdspartnere som foreninger, råd og nævn.

   

  Her ses illustration af vejen til Vision 2018-25

  Visionen består af seks pejlemærker og til hver af disse er der udpeget en række indsatsområder. For at kunne lykkes med visionen peges der på to grundforudsætninger: Robust økonomi samt dygtige og engagerede medarbejdere, der skal være til stede. For at kunne lykkes har byrådet brug for et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder ud fra devisen: Du finder løsninger sammen med os.

  Samtidigt med udarbejdelse af visionen, har byrådet også drøftet hvordan samarbejdet internt i byrådet samt med andre aktører i kommunen kan foregå. Dette er beskrevet i byrådets aftalepapir "Det samarbejdende Byråd"