Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet - fællesbillede
 • Læs op

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune er der netsat et Handicapråd.

  I Handicaprådet er der 12 medlemmer fordelt med:

  • 6 repræsentanter fra handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 1 repræsentant fra Teknik- & Miljøudvalget
  • Psykiatri- og Handicapchefen
  • Børne- og familiechefen
  • Chefen for drift og anlæg

  Hvad er formålet med Handicaprådet? Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

  Handicaprådet virker i en 4-årig periode, og valg til rådet følger byrådets valgperiode.

  Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte formand for Handicaprådet Trine Worm Nissen på mail trine.nissen@gmail.com eller mobil 61117513. 

  Link til pressemeddelelsen af Handicapprisen 2020.

  Formand Trine Worm Nissen
  Sportsvænget 4
  7330 Brande
  Tlf. 61117513
  Mail: trine.nissen@gmail.com 

  Næstformand Birgit Ravn
  Skyggevej 55
  7441 Bordring
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Bernth Bech
  Stationsvej 21 A
  7361 Ejstrupholm
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Eddie Sørensen
  Vestervang 16
  7441 Bording
  Mail: Eddie.sorensen@gmail.com 

  Steffen Davidsen
  Vestre Allé 53
  7430 Ikast
  Mail: steffen.davidsen@rmus.me

  Jannie Rasmussen
  Falkevej 11
  8766 Nørre Snede
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Helle Mathiasen
  Brandevej 56
  7361 Ejstrupholm
  28702662
  Mail: hemat@kast-brande.dk

  Kultur- og Fritidsudvalget
  Lotte Stoltenborg
  Kærbyvej 3
  7330 Brande
  Tlf. 20991046
  Mail: lotst@ikast-brande.dk

  Teknik- og Miljøudvalget
  Birthe Sørensen
  H.C. Andersens Vej 57
  7430 Ikast
  Tlf. 2066 8077
  Mail: bisor@ikast-brande.dk 

  Psykiatri- og Handicapchef
  Ulla Wernberg-Møller
  Administrationen
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  Tlf. 99603171
  Mail: ullwern@ikast-brande.dk 

  Børne- og familiechef
  Anton Rasmussen
  Administrationen
  Bellisvej 2
  8766 Nørre Snede
  Tlf. 99605501
  Mail: anras@ikast-brande.dk 

  Chefen for drift og anlæg
  Administrationen
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  Tlf:
  Mail:

  Onsdag den 3. februar 2021 kl. 15.00

  Onsdag den 7. april 2021 kl. 15.00

  Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15.00

  Mandag den 30. august 2021 kl. 15.00

  Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 15.00

  Onsdag den 1. december 2021 kl. 15.00

   

  Hvorfor bliver der uddelt en handicappris?

  Ikast-Brande Kommune vil gerne være med til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap.

  For at sætte yderligere fokus på handicapområdet har Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune indstiftet en handicappris. Den uddeles hvert andet år og prisen blev givet første gang i 2009.

  Med prisen følger en check på 5.000 kr.

  Handicapprisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

  Hvem kan komme i betragtning til en handicappris?

  • En person eller forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i almindelige daglige gøremål.
  • Virksomheder, der har taget initiativ til, at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden.
  • Private eller offentlige bygninger og institutioner, hvor der er gjort en særlig indsats for, at der er fuld tilgængelighed (gode adgangsforhold) for alle mennesker med forskellige typer af handicap.

  Hvem kan indstille til handicapprisen?

  Alle borgere i Ikast-Brande Kommune kan indstille til handicapprisen.

  Handicaprådet beslutter ud fra de indkomne indstillinger, hvem der skal modtage den årlige handicappris.

  Årets handicappris 2020

  Den 7. december 2020 blev Årets Handicappris uddelt på rådhuset i Ikast. Prisen uddeles af Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune hvert andet år.

  I år var der fire indstillede kandidater; Lydavisen, Susanne Justesen, Dorthe og Carl Martin Middelhede samt LykkeLiga Brande HK.

  De frivillige på Lydavisen der uge efter uge på frivillig basis sørger for, at der bliver sendt en cd-rom med nyheder og arrangementer fra hele kommunen til de knap 50 blinde og svagtseende borgere, som abonnerer på avisen.

  Susanne Justesen der yder en ekstra indsats, hun ved lige hvordan hun skal hjælpe mennesker både med psykisk handikap og fysisk handikap. Hun er en kvinde der kan se muligheder i handikappede og hjælpe på vej.

  Dorthe og Carl Martin Middelhede der har oprettet et forældrenetværk på Facebook “Autisme Forum til forældre som har børn med autisme”. Et netværk hvor forældre kan søge hjælp, sparre med hinanden og vidensdele. De er et meget godt billede på, at sammen bliver man stærkere.

  LykkeLiga Brande HK der har oprettet et håndboldtilbud, hvor det er ok at være anderledes, og hvor der er plads til alle. Et håndbold hold op hvor der pt er +12 stjerne spillere i alderen 5 - 18 år. Det betyder, at børnene her går til sport i hallen, som deres søskende kan.

  Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Trine Worm Nissen, og vinderne blev LYKKELIGA BRANDE HK.

  Handicapprisen 2020 - billede af alle kandidaterne med vinderne i midten

  Årets handicappris 2018

  Den 28. november 2018 blev Årets Handicappris uddelt på Rådhuset i Ikast. I år var der tre indstillede kandidater; Hockeyholdet under Skjold Handicapidrætsforening, Diabetesforeningen og Lærerteamet fra Autismeteamet på Bording Skole.

  Lærere, pædagoger og medhjælpere fra Autismeteamet på Bording Skoles indskoling går et stykke længere, end man kan forvente, for at give børn med autisme og deres forældre en bedre tilværelse.

  Skjolds Hockeyhold har leveret en rigtig flot præstation i år, hvor de blandt andet har hentet Danmarksmesterskabet hjem til Ikast-Brande.

  Også Diabetesforening har gjort et stort stykke arbejde for diabetikerne i Ikast-Brande Kommune ved at bl.a. at arrangere foredrag og andre gode oplevelser. Samtidig er de dygtige til at informere om, hvordan man lever med diabetes i hverdagen.

  Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Bjarne Dueholm og vinderne blev lærere, pædagoger og medhjælpere fra Bording Skole.

   

  Årets handicappris 2016

  Handicapprisen 2016 fandt sted i Byrådssalen på Ikast Rådhus fredag. d. 2. december kl 16. Her gik årets pris til foreningen Sansefestival.

  Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 3 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap. 

   

  Foreningen Sansefestival blev stiftet i 2011 og er en meget central samarbejdspartner i forbindelse med afviklingen af den årlige sansefestival på Brande Åcenter.

  Formålet med foreningen er, at fremme oplevelser og aktiviteter for udviklingshæmmede mennesker, samt at yde økonomisk og praktisk hjælp til afvikling af den årlige Sansefestival, som afholdes i Ikast-Brande Kommune.

  Foreningen har de seneste år samlet en stor gruppe frivillige hjælper, som hjælper til på festivalen, hvor de bl.a. har ansvaret for afviklingen af spisning i festivalens spisesal.

  Det har været afgørende, at det er lykkedes at tiltrække frivllige til den tilbagevendende begivenhed. Indstillingen kan derfor også betragtes som en målrettet tak til de frivillige, som deltager hvert år.

  Årets handicappris 2015

  Handicapprisen 2015 fandt sted i IBF Arena d. 13/1 - 2015. Her gik årets pris til initiativtagerne bag FCM Special Olympics.

  Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 4 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap. 

  Initiativtagerne bag FCM Special Olympics etablerede et håndboldhold, som gør det muligt for mennesker med et udviklingshandicap i Ikast og omegn at spille håndbold på lige fod med mennesker uden handicap.

  Årets handicappris 2014

  Den officielle overrækkelse af handicapprisen fandt sted den 03-12-2014 på Rådhuset i Ikast.

  Handicaprådet valgte på Handicaprådets møde 18-11-2014 at tildele dette års handicappris til Bjarne Dueholm.

  Det har været en svær opgave for Handicaprådet at vælge én ud af de 5 gode indstillinger, som vi har modtaget, siger Sonja Bach Møller, som er næstformand i Handicaprådet.

  Alle er rigtig gode eksempler på, at der rundt omkring ydes en stor indsats for at skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap.

  Poul Brønnum skriver i sin indstilling:

  Bjarne Dueholm er simpelthen en ildsjæl inden for handicappedes ve og vel.

  Han er blandt andet aktiv med at vejlede hørehandicappede i brug af høreapparater og teleslynge og hjælper fysisk handicappede med at indrette hjemmet og lave ansøgninger til diverse hjælpemidler og handicapbiler.    

  Handicapprisen 2013

  Prisen blev i 2013 uddelt til Formidlingsgruppen ved STU, som er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.

  Også Frank Heidemann Sørensen, som er formand for Sundheds- og Omsorgs-udvalget, gav de unge mennesker et ord med på vejen og roste dem for deres store engagement i arbejdet med at formidle, hvordan det er at leve et "handicap".

  Prismodtagerne kunne i øvrigt berette, at de 5.000 kr. blandt andet skal bruges til en biograftur for hele STU med pizza og popcorn.

   

  Psykiatri- og Handicappolitikken i Ikast-Brande Kommune tager afsæt i Ikast-Brande Kommunes overordnede værdier og Vision 2016 samt den gældende nationale lovgivning, der tager udgangspunkt i FN's Handicapkonvention. 

  Her kan du læse Psykiatri- og handicappolitikken for Ikast-Brande Kommune.

  Høringssvar - Handicaprådet den 6. september 2021

  Høringsvar til budget 2022 - Handicaprådet.

  Høringssvar - Handicaprådet den 7. april 2021

  Punkt 2: Høring: Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2020

  Efter drøftelse i Handicaprådet med et ønske om et samlet høringssvar har det ikke været muligt at have et udkast ude så tidligt fra Danske Handicaporganisationer, at de politikere der sidder i rådet har haft mulighed for at læse og give input til det.

  Vi håber selvfølgelig at de ved efterfølgende behandling i udvalg bakker op om Danske Handicap-organisationers høringssvar.

  Overordnet er vi tilfredse med Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2021. Tilsynene er gennemført med den første rapport 12. marts 2020 og den sidste 19. januar 2021. Det betyder at vi nogen steder ser på meget gamle tilsynsrapporter og andre steder spritnye.

  Anbefalede fokusområder:

  Magtanvendelse:
  Vi anbefaler at der fokus udviklingen af magtanvendelser generelt, og at der især kigges på de bosteder hvor tilsynsrapporterne har kommenteret på ikke fyldig eller korrekt dokumentation og manglende lovhjemmel i enkelte tilfælde. Vi anbefaler at man har fokus på årsager og tiltag for at mindske magtanvendelser, at der er fokus på at der indberettes korrekt.

  Det er vigtigt for både borger og pårørende, at der er åbenhed og tillid til at magtanvendelser, når de er nødvendige, bliver håndteret efter som de skal efter loven og med respekt for det enkelte
  menneske.

  Vi er bekendte med, at der er lavet tiltag på ledelsesområdet fra handicap og psykiatri, og vi har som udgangspunkt tillid til at der arbejdes med at bedre situationen.

  Faglighed:
  Vi anbefaler at tiltag som udarbejdelse af udviklingsprofiler, sanseprofiler samt kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere prioriteres, da vi anser det som væsentligt for borgernes trivsel og medarbejdernes mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Exitsamtaler vidner om at høj faglighed gavner både personale og borgere i botilbud.

  Det betyder enormt meget for de pårørende at kunne overlade sine kære i trygge hænder, og det kan man når man mærker at medarbejderne kender, kan aflæse og respekterer det menneskes hjem og de værdier der er grundet af.

  Personalegennemstrømning:
  Vi ønsker kommunen har fokus på at nedbringe personalegennemstrømningen og vikardækning. Vi kan læse i tilsynsrapporterne at det har store konsekvenser for både borgere og personale. For borgerne giver de mange skift i mennesker omkring dem, ringere muligheder for at udvikle færdigheder, der er mindre tid til den enkelte og relationsopbygning, som er afgørende for mange af borgernes trivsel og udvikling.

  Punkt 3: Høringsnotat Struktur- og Udviklingsplan, Psykiatri- og Handicap

  Handicaprådet - Høringssvar Struktur- og Udviklingsplan, Psykiatri og Handicap.

  Høringssvar - Handicaprådet den 12. november 2020:

  Punkt 4: Revidering af serviceniveaubeskrivelserne Myndighed Psykiatri- og Handicap 2021

  Handicaprådet har følgende bemærkninger:
  Ændringer i § 96 BPA
  Handicaprådet mener, det er en stor forringelse af borgerens livskvalitet, at ledsagelse til dagligvareindkøb én gang ugentligt ændres til støtte til indkøb af dagligvarer på nettet.

  Samtidig skæres ledsagelse til besøg af familie eller venner ned fra to gange ugentligt til en gang ugentligt, og det er ligeledes en forringelse af borgerens livskvalitet.

  Det er slet ikke det samme at være i kontakt med andre mennesker via skærm som det er at være til stede fysisk.

  Når man fx handler i den lokale butik har man mulighed for at være i kontakt med andre mennesker fra lokalsamfundet, som man tilfældigt møder, den mulighed afskæres man fra, når man køber ind på nettet.

  Helle Mathiasen, Birthe Sørensen, Ulla Wernberg-Møller og Anton Rasmussen tager forbehold.

  Høringssvar - Handicaprådet den 6. oktober 2020:

  Punkt 7 - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

  Vi er i Handicaprådet udmærket tilfredse med fokuspunkterne.

  Lokalt vil vi gerne inddrages i implementeringen af rammeaftalen lokalt i kommunen. Vi tænker, at vi kan byde ind med viden og sparring, der kan komme alle parter til gode.

  Birthe Sørensen, Lotte Stoltenborg og Helle Mathiasen tager forbehold, da punktet også skal behandles politisk.

  Jannie Rasmussen og Hanne Dalgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 26. august 2020:

  Punkt 4 - 1. høring - Budget 2021-24 - Handicaprådet

  Handicaprådet besluttede at høringssvaret udarbejdes udelukkende af de Danske Handicaporganisationer.

  DH Ikast-Brande sender derfor deres eget høringssvaret ind til processen.

  Ulla Wernberg-Møller, Anton Rasmusen, Birthe Sørensen, Frank Heidemann og Lotte Stoltenborg tager derfor forbehold for høringssvaret.

  DH Ikast-Brandes høringssvar kan læses her.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 7. maj 2020:

  Punkt 2 - Høring: Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2019

  Taget til efterretning.

  Handicaprådet udtrykte stor anerkendelse for et overordnet flot resultat. Der var stor ros til medarbejdere og ledere på området. Handicaprådet er opmærksomme på forholdene i rapporten om Skovbjergparken samt Marienlund, og vil følge udviklingen på disse tilbud.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

   

  Punkt 3 - Høring: Afrapportering magtanvendelser 2019 Psykiatri- og Handicap samt Sundhed og Ældre

  Taget til efterretning.

  Der var stor ros til personale og ledere på området for at have ændret i den pædagogiske tilgang, så anvendelsen af magtanvendelsen har ændret sig i positiv retning. Handicaprådet opfordrer til at fastholde den positive udvikling. Drøftelse af sammenhængen mellem udskiftning af personalet/anvendelse af vikarer og anvendelsen af magtanvendelse. Ulla orienterede om, at der er et stort fokus på at forebygge sygefravær, og at dette vil komme til at være en af de mest prioriterede indsatser i den kommende tid.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

   

  Punkt 4 - Høring: Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område

  Taget til efterretning.

  Der var enighed om, at der har været en god inddragelse af handicaporganisationerne i processen. Handicaprådet tilslutter sig rammeaftalens udviklingsområder.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

   

  Punkt 5 -Høring: Stomiprojekt

  Taget til efterretning.

  Der var tilslutning til indholdet af stomiprojektet i sin helhed.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.