Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

 • Læs op

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune er der nedsat et Handicapråd.

  I Handicaprådet er der 11 medlemmer fordelt med:

  • 6 repræsentanter fra handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant fra Sundheds- og Ældreudvalget
  • 1 repræsentant fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget
  • 1 repræsentant fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget
  • Socialchefen
  • Børne- og Familiechefen

  Hvad er formålet med Handicaprådet? Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

  Handicaprådet virker i en 4-årig periode, og valg til rådet følger byrådets valgperiode.

  Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte formanden for Handicaprådet Janie Rasmussen på tlf. 2278 6664 mail jannierasmus@gmail.com. 

  Link til pressemeddelelsen af Handicapprisen 2022.

  Formand
  Jannie Rasmussen
  Tlf. 22786664
  Mail: jannierasmus@gmail.com 

  Næstformand
  Eddie Sørensen
  Tlf.: 28726936
  Mail: eddie.sorensen@gmail.com  

  Tina Ostersen
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Maria Simonsen
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Steffen Davidsen
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Rene Falk Kristensen
  Mail: dh-ikastbrande@handicap.dk

  Sundheds- og Ældreudvalget
  Henrik Engedahl
  Tlf.: 21670584
  Mail: henen@ikast-brande.dk

  Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget
  Annette Mosegaard
  Tlf.: 28100812
  Mail: annmo@ikast-brande.dk

  Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalget
  Birthe Sørensen
  Tlf.: 20668077
  Mail: bisor@ikast-brande.dk 

  Socialchef
  Ulla Wernberg-Møller
  Administrationen
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  Tlf. 99603171
  Mail: ullwern@ikast-brande.dk 

  Børne- og familiechef
  Anton Rasmussen
  Administrationen
  Bellisvej 2
  8766 Nørre Snede
  Tlf. 99605501
  Mail: anras@ikast-brande.dk 

  Handicaprådets formål:

  • at rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som
   vedrører borgere med handicap.
  • at være med til at udvikle og styrke kommunens handicappolitik.
  • at være med til at sikre, at de handicappedes ønsker og behov bliver forelagt Byrådet.

  Handicaprådets opgaver:

  For at synliggøre Handicaprådets opgaver, er der udarbejdet en oversigt, som synliggøre disse.

  Opgaver kan ses i følgende link: Handicaprådets opgaver

  Det gode samarbejde:

  Handicaprådet har udarbejdet 9 principper for det gode samarbejde, for at sikre det gode samarbejde både i Handicaprådet samt samarbejde mellem DH Ikast-Brande, Byrådet og Forvaltningen.

  I linket ses de 9 principper for det gode samarbejde i Handicaprådet.

  Årshjul:

  For at synliggøre Handicaprådets arbejde, er der udarbejdet et årshjul. Denne ses i følgende link: Handicaprådets årshjul 2023.

  Centrale temaer og fokusområder:

  Handicaprådet har udarbejdet nogle centrale temaer og fokusområder, som rådet ønsker at arbejde med i valgperioden 2022-2025.

  Temaer og fokusområder kan ses i følgende link: Centrale temaer og fokusområder - Handicaprådet, Ikast-Brande 2022-2025.

   

  Torsdag d. 8. februar 2024 kl. 16.00

  Torsdag d. 4. april 2024 kl. 16.00

  Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 16.00

  Toradag d. 29. august 2024 kl. 16.00

  Torsdag d. 3. oktober 2024 kl. 16.00

  Torsdag d. 14. november 2024 kl. 16.00

   

  Hvorfor bliver der uddelt en handicappris?

  Ikast-Brande Kommune vil gerne være med til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap.

  For at sætte yderligere fokus på handicapområdet har Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune indstiftet en handicappris. Den uddeles hvert andet år og prisen blev givet første gang i 2009.

  Med prisen følger en check på 5.000 kr.

  Handicapprisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

  Hvem kan komme i betragtning til en handicappris?

  • En person eller forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i almindelige daglige gøremål.
  • Virksomheder, der har taget initiativ til, at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden.
  • Private eller offentlige bygninger og institutioner, hvor der er gjort en særlig indsats for, at der er fuld tilgængelighed (gode adgangsforhold) for alle mennesker med forskellige typer af handicap.

  Hvem kan indstille til handicapprisen?

  Alle borgere i Ikast-Brande Kommune kan indstille til handicapprisen.

  Handicaprådet beslutter ud fra de indkomne indstillinger, hvem der skal modtage den årlige handicappris.

   

  Uddeling af Årets Handicappris 2022

  Den 12. december 2022 blev Årets Handicappris uddelt på Ikast-Brande Rådhus. Prisen uddeles af Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune hvert andet år.

  I år var der fire indstillede kandidater; Lydavisen, Ikast Taekwondo Klub, Tornvig Køreskole og Ungegruppen.

  Lydavisen:

  I år er det 5 år siden, at en lille gruppe med Carsten Dalgaard i spidsen genoplivede Lydavisen på frivillig basis. Lydavisen er lavet som et tilbud til kommunens blinde og svagtseende borgere og er siden opstarten – med enkelte corona-afbrydelser og ferieperioder som undtagelserne – udkommet hver uge. Da der var flest, var der knap 50 abonnenter, i dag er der er godt 30, som får glæde af en opsamling af de lokale nyheder.

  Ikast Taekwondo Klub:

  Klubben har plads og fællesskab til hver personlighed, dette gælder også unge mennesker med særlige behov. Der er plads til læring af ydmyghed, at kæmpe og troen på sig selv.

  De giver unge mulighederne for sport, læring og at indgå i et fællesskab hvor alle er på forskellige niveauer.

  Team Tornvig, Tornvig køreskole:

  Team Tornvig er kendt for at yde en ekstra indsats overfor elever med særlige vanskeligheder. Det er en tilgang som er ekstra vigtig for elever, som kan være udsatte.

  Team Tornvig har en fantastisk tilgang til mennesker, også dem, som ikke passer ind i en traditionel form.

  Ungegruppen, Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast:

  Ungegruppen er en lille gruppe af unge med specielle behov, der samles hver torsdag aften i en gruppe der kaldes for ungegruppen. Her laver de forskellige sociale aktiviteter sammen. De spiller spil, tager på ture ud af huset, kører gokart, spiller paintball, tager ud til en sø og griller, og andre gange laver de mad sammen og hygger i værestedet.

  Gruppen er en gren af socialpsykiatriens værested.

  Handicapprisen 2022:

  Prisen blev overrakt af formanden for Arbejdsmarked, Psykiatri og Handicapudvalget Birthe Sørensen, og vinderne blev IKAST TAEKWONDO KLUB.

  Birgit Møberg Ditlev skriver bla. i sin indstilling af Ikast Taekwondo Klub:

  Vores søn startede på special holdet og er nu blandt seniorene på vej op i farver af bælter.

  Handicapprisen 2022 - alle kandidaterne

  Årets handicappris 2020

  Den 7. december 2020 blev Årets Handicappris uddelt på rådhuset i Ikast. Prisen uddeles af Handicaprådet i Ikast-Brande Kommune hvert andet år.

  I år var der fire indstillede kandidater; Lydavisen, Susanne Justesen, Dorthe og Carl Martin Middelhede samt LykkeLiga Brande HK.

  De frivillige på Lydavisen der uge efter uge på frivillig basis sørger for, at der bliver sendt en cd-rom med nyheder og arrangementer fra hele kommunen til de knap 50 blinde og svagtseende borgere, som abonnerer på avisen.

  Susanne Justesen der yder en ekstra indsats, hun ved lige hvordan hun skal hjælpe mennesker både med psykisk handicap og fysisk handicap. Hun er en kvinde der kan se muligheder i handicappede og hjælpe på vej.

  Dorthe og Carl Martin Middelhede der har oprettet et forældrenetværk på Facebook “Autisme Forum til forældre som har børn med autisme”. Et netværk hvor forældre kan søge hjælp, sparre med hinanden og vidensdele. De er et meget godt billede på, at sammen bliver man stærkere.

  LykkeLiga Brande HK der har oprettet et håndboldtilbud, hvor det er ok at være anderledes, og hvor der er plads til alle. Et håndbold hold op hvor der pt er +12 stjerne spillere i alderen 5 - 18 år. Det betyder, at børnene her går til sport i hallen, som deres søskende kan.

  Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Trine Worm Nissen, og vinderne blev LYKKELIGA BRANDE HK.

  Handicapprisen 2020 - billede af alle kandidaterne med vinderne i midten

  Årets handicappris 2018

  Den 28. november 2018 blev Årets Handicappris uddelt på Rådhuset i Ikast. I år var der tre indstillede kandidater; Hockeyholdet under Skjold Handicapidrætsforening, Diabetesforeningen og Lærerteamet fra Autismeteamet på Bording Skole.

  Lærere, pædagoger og medhjælpere fra Autismeteamet på Bording Skoles indskoling går et stykke længere, end man kan forvente, for at give børn med autisme og deres forældre en bedre tilværelse.

  Skjolds Hockeyhold har leveret en rigtig flot præstation i år, hvor de blandt andet har hentet Danmarksmesterskabet hjem til Ikast-Brande.

  Også Diabetesforening har gjort et stort stykke arbejde for diabetikerne i Ikast-Brande Kommune ved at bl.a. at arrangere foredrag og andre gode oplevelser. Samtidig er de dygtige til at informere om, hvordan man lever med diabetes i hverdagen.

  Prisen blev overrakt af Handicaprådets formand Bjarne Dueholm og vinderne blev lærere, pædagoger og medhjælpere fra Bording Skole.

   

  Årets handicappris 2016

  Handicapprisen 2016 fandt sted i Byrådssalen på Ikast Rådhus fredag. d. 2. december kl 16. Her gik årets pris til foreningen Sansefestival.

  Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 3 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap. 

   

  Foreningen Sansefestival blev stiftet i 2011 og er en meget central samarbejdspartner i forbindelse med afviklingen af den årlige sansefestival på Brande Åcenter.

  Formålet med foreningen er, at fremme oplevelser og aktiviteter for udviklingshæmmede mennesker, samt at yde økonomisk og praktisk hjælp til afvikling af den årlige Sansefestival, som afholdes i Ikast-Brande Kommune.

  Foreningen har de seneste år samlet en stor gruppe frivillige hjælper, som hjælper til på festivalen, hvor de bl.a. har ansvaret for afviklingen af spisning i festivalens spisesal.

  Det har været afgørende, at det er lykkedes at tiltrække frivllige til den tilbagevendende begivenhed. Indstillingen kan derfor også betragtes som en målrettet tak til de frivillige, som deltager hvert år.

  Årets handicappris 2015

  Handicapprisen 2015 fandt sted i IBF Arena d. 13/1 - 2015. Her gik årets pris til initiativtagerne bag FCM Special Olympics.

  Det var igen svært at tage en beslutning blandt de 4 ansøgere, da alle havde gode inputs omkring at bidrage/skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap. 

  Initiativtagerne bag FCM Special Olympics etablerede et håndboldhold, som gør det muligt for mennesker med et udviklingshandicap i Ikast og omegn at spille håndbold på lige fod med mennesker uden handicap.

  Årets handicappris 2014

  Den officielle overrækkelse af handicapprisen fandt sted den 03-12-2014 på Rådhuset i Ikast.

  Handicaprådet valgte på Handicaprådets møde 18-11-2014 at tildele dette års handicappris til Bjarne Dueholm.

  Det har været en svær opgave for Handicaprådet at vælge én ud af de 5 gode indstillinger, som vi har modtaget, siger Sonja Bach Møller, som er næstformand i Handicaprådet.

  Alle er rigtig gode eksempler på, at der rundt omkring ydes en stor indsats for at skabe gode vilkår for medborgere med forskellige handicap.

  Poul Brønnum skriver i sin indstilling:

  Bjarne Dueholm er simpelthen en ildsjæl inden for handicappedes ve og vel.

  Han er blandt andet aktiv med at vejlede hørehandicappede i brug af høreapparater og teleslynge og hjælper fysisk handicappede med at indrette hjemmet og lave ansøgninger til diverse hjælpemidler og handicapbiler.    

  Handicapprisen 2013

  Prisen blev i 2013 uddelt til Formidlingsgruppen ved STU, som er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.

  Også Frank Heidemann Sørensen, som er formand for Sundheds- og Omsorgs-udvalget, gav de unge mennesker et ord med på vejen og roste dem for deres store engagement i arbejdet med at formidle, hvordan det er at leve et "handicap".

  Prismodtagerne kunne i øvrigt berette, at de 5.000 kr. blandt andet skal bruges til en biograftur for hele STU med pizza og popcorn.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 8. februar 2024

  Punkt 4: Høring: Udvidelse af samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse til det psykiatriske område

  Handicaprådet har følgende opmærksomhedspunkter:

  Løbende opfølgning på udskrivelser.

  En sikring af opfølgning på borgere der bliver udskrevet, som ikke er tilknyttet et botilbud samt at man fremmer en fremtidig tilknytning.

  Når en borger udskrives fra psykiatrisk afdeling må denne aldrig møde en lukket dør. En sikring af koordinering mellem region og kommuner er et særligt opmærksomhedspunkt.

  Høringssvar - Handicaprådet den 23. november 2023:

  Punkt 3: Høring: Kvalitetsstandarder 2024
  Tak for grundig gennemgang ved afdelingsleder Stine Østergaard Mensberg.

  Vi ser med stor glæde på den nye udformning af kvalitetsstrandarder, som er skrevet i borgervenligt format.

  Vi er positive overfor, at man nu arbejder i pakker i stedet for ”minut” bevillinger. Således at hvis borgeren har et ”Uheld”, så kan det løses. Vi er dog nysgerrige på hvor svært er det er at få dispensation eksempelvis fra kravet om robotstøvsuger, hvor det måtte være relevant.

  Disse kvalitetsstander revideres hvert år, vi har et ønske om at det fremadrettet bliver tydeligere for os at kunne se hvor forandringen er lavet.
  Punkt 8: Meddelelser - Høring ift. Etablering af nyt dagcenter

  Det er med stolthed at vi her ser en sag der egentlig var afgjort, tilnærmelsesvis.

  Hvor forvaltningen ser nye muligheder, og for undersøgt evt. en bedre løsning. 

  Vi har på det foreliggende grundlag en klar anbefaling om at gå med scenarie B.

  Vi anbefaler at der investeres således, at der også bliver tages hensyn til handicap. Eksempelvis toiletter, afskærmning etc.

  Medarbejder, borgere og pårørende har været inddraget i processen, det synes vi er vigtigt.
  Vi står altid til rådighed for vejledning/ inddragelse, det vil glæde os.

  Vi har tidligere afgivet et høringssvar på masterplan vedr. administrative bygninger.
  I det oplæg var der tale om at anvende IUC, fordi der manglede plads. 

  Kunne man tænke sig at undersøge om det evt. er en mulighed at flytte Aktivitetscenteret til Thrigesvej 1.
  Hvor man i forvejen har en indretning der så ikke er brug for at etablere i Rådhuset. Derved går regnestykket måske op igen. Dette kunne også tilgodese politiets bekymringer. Endvidere kan den ekstra plads som biblioteket har efterlyst i møde kommes.

  Vi beklager på forhånd hvis vi går ud over opgaven, men vi synes, set i helikopter perspektiv at det er relevant også at belyse denne vinkel.

  Høringssvar - Handicaprådet den 12. oktober 2023:

  Punkt 5: Høring: Tilpasning af ældreboligkapacitet og serviceniveaubeskrivelse vedr. ældreboliger

  Handicaprådets opfordring er at man fremadrettet motivere borgene, til at flytte væk fra ensomhed til inspirerende fællesskaber, i vore ældreboliger.

   
  Vi forventer at borgere der skal flyttes, som udgangspunkt bliver tilbudt bolig i samme by som De flyttes fra. I forbindelse med tilpasning af boligmassen.

  Vedr. serviceniveaubeskrivelsen:
  Det glæder os at man løsner lidt på visiteringskravene, således borgen flytter mens den er flytningsparat (kan overskue en flytning).

  Punkt 5: Revidering af serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder for Myndighed og Center for Rusmiddelbehandling

  Handicaprådet vil gerne opfordre Ikast-Brande Kommune til at udnytte mulighederne i §85 yderligere.

  Høringssvar - Handicaprådet den 9. februar 2023:

  Punkt 5: Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024:

  Rammeaftalen har været til skriftlig høring I Handicaprådet.
  Handicaprådet har ingen bemærkninger.

  Høringssvar - Handicaprådet den 14. november 2022:

  Punkt 3: Høring: revidering af serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder for Myndighed og Center for Rusmiddelbehandling

  Serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder for Center for Rusmiddelbehandling:
  Ingen bemærkninger.

  Serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder for Myndighed:
  Handicaprådet ser en bekymring i lukkedagene på aflastningen på Brande Åcenter jf. s. 15.
  Lukkedagene besværliggør ferieafholdelse for de pårørende. Rådet anbefaler, at forvaltningen kigger på andre løsninger, som minimerer antal lukkedage.

  Punkt 4: Høring: Kvalitetsstandard Personlig pleje, Praktisk hjælp og §83a

  Handicaprådet tilslutter sig Ældrerådets bemærkninger, da en ensartethed vedr. rygning bør være gennemgående for alle kvalitetsstandarder.

  Handicaprådet tilslutter sig Ældrerådets bemærkning om projekt Erantis:

  ”Ældrerådet gør opmærksom på, at kvalitetsstandarderne i højere grad bør samtænkes med visionerne i projekt erantis.”

  Personlig pleje:
  Handicaprådet finder det rigtig positivt, at følgende er tilføjet:

  • Ved ansøgning om personlig hjælp og pleje tager visitator kontakt til borgeren hurtigst muligt dog indenfor 3 hverdage for at aftale videre forløb.
  • Under kvalitetskrav til leverandøren er tilføjet, at udføreren ved forværring i borgerens tilstand også, hvor det er relevant udover visitator skal kontakte sygeplejen

  Praktisk hjælp:
  Handicaprådet er særlig opmærksom på, at alle parter involveres, så der ikke er informationer der går tabt. Det kunne fx være en læge eller andre fagpersoner.

  Handicaprådet imødekommer derfor særligt at følgende er tilføjet:

  • Under tildeling af ydelsen er specificeret at borgerens funktionsniveau, hvis det er relevant, er afklaret inden der tilbydes praktisk hjælp.
  • under krav til ydelsesmodtageren samme som ovenstående.

  Punkt 5: Høring: Kvalitetsstandard Madservice og døgnforplejning

  Madservice:
  Handicaprådet har forståelse for de ændrede ydelser. Rådet anbefaler, at forvaltninger kigger på eventuelle samarbejder af madservice mellem områder, hvis dette kunne have en økonomisk gevinst. Dog vil rådet også påpege, at køkkenerne på centrene er vigtige, da det gavner borgernes livskvalitet, da de kan være en del af forberedelserne af maden. 

  Handicaprådet spurgte ind til evalueringer af madservicen hvortil Christina kunne oplyse, at der er et smagspanel for udvalget af maden.

  Døgnforplejning:
  Ingen bemærkninger.

  Punkt 6: Høring: Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning og Træning efter midlertidig sygdom

  Træning efter midlertidig sygdom:
  Ingen bemærkninger.

  Vedligeholdelsestræning:
  Ingen bemærkninger.

  Punkt 11: Høring: Besparelser på Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapområdet

  DH’s høringssvar til besparelserne.

  Høringssvar - Handicaprådet den 5. september 2022:

  Høringsvar til budget 2023 - Handicaprådet.

  Høringssvar - Handicaprådet den 30. maj 2022:

  Punkt 6: Forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023 - 2024

  Handicaprådet bakker op om indstillingen til at “Den nære psykiatri” og “Borgere med komplekse udfordringer” fortsætter som udviklingsområder i Rammeaftale 2023-24.

  Birgit Ravn deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.
  Tina Ostersen deltog som suppleanter.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 30. marts 2022:

  Punkt 4: Høring: Afrapportering magtanvendelser Psykiatri- og Handicap 2021

  Ulla Wernberg-Møller præsenterede indledningsvist afrapporteringen.

  Det er vigtigt, at anerkende, at en magtanvendelse er voldsom for en borger – og man derved har fokus på forebyggelsen.

  Handicaprådet vil gerne påpege, at trygheden er vigtig for både borgere og pårørende. Handicaprådet har derfor også fokus på, at der bliver taget hånd om borgeren efter en magtanvendelse.

  Handicaprådet finder det positivt, at der er fokus på indberetninger og den juridiske del omkring magtanvendelser.

  Handicaprådet tager indberetningen på Brande Åcenter til efterretning, og er på baggrund af
  orienteringen tilfredse med opfølgningen på den helt særlige udfordring med de 60 magtanvendelser.

  Annette Mosegaard, Mikael Würtz, Birthe Sørensen, Ulla Wernberg-Møller og Anton Rasmussen tager forbehold.

  Birgit Ravn, Henrik Engedahl, Lene Bjørn og Janie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Tina Ostersen, Mikael Würtz og Hanne Dalgaard deltog som suppleanter.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 28. februar 2022:

  Punkt 8: Høring: Afrapportering af tilsynsrapporter på Psykiatri og Handicap 2021

  Afrapportering af tilsynsrapporter, Psykiatri og Handicap 2021

  Handicaprådet afgiver hermed høringssvar på baggrund af afrapportering af Socialtilsynets besøg på kommunens sociale tilbud i 2021.

  Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at der på de fleste tilbud og for de fleste parametre er flotte resultater i årets tilsynsrapporter. Der er overordnet set en høj kvalitet i tilbuddenes indsatser.

  Handicaprådet finder det dog bekymrende, at der er alvorlige bemærkninger, herunder påbud, på bostederne Marienlund og Brande Åcenter. Handicaprådet ønsker en grundig gennemgang af påbud og bemærkninger på et kommende møde, herunder de iværksatte handlinger som følge af påbuddene.

  Handicaprådet ønsker fremadrettet en løbende orientering om tilsynsbesøg, der har resulteret i udstedte påbud og væsentlige bemærkninger, ud over den årlige afrapportering.

  Birgit Ravn, Annette Mosegaard og Janie Rasmussen deltog ikke pga. afbud.
  Tina Ostersen deltog som suppleant for Birgit Ravn.
  Inga Rosenbom deltog som suppleant for Janie Rasmussen.

  Høringssvar - Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. november 2021

  Punkt 4: Godkendelse af serviceniveaubeskrivelse for genoptræning efter indlæggelse på hospital

  Ydelserne beskæres fra 60 til 45 min pr gang. Vi er bekymrede for, at man beskærer ydelsen i minutter med 1/4-del. Hvis borgeren reel ikke får øget antallet af ydelser, så kan vi være bekymrede for, hvilken effekt genoptræningen får på sigt.

  I genoptræning efter indlæggelse er der bl.a. et fokus på at undgå funktionsevnetab, det bør sikres at man ikke for besparelsens skyld, blot udfordrer borgerens varige funktionsevne.

  Genoptræning efter indlæggelse indeholder også en vejledning for borgeren, for at sikre at de genoptrænede færdigheder ikke mistes igen. Vi kan være bekymrede for om der er tid til at vejlede borgeren i at opretholde de genoptrænede færdigheder og at beskæringen i ydelserne reelt øger risikoen for varigt funktionsevnetab for borgeren.

  Vi opfordrer til at ordet energiforvaltning, skal sættes i perspektiv til livskvalitet. Vi er bekymrede for om formuleringen alene betyder at borgeren trænes i at bruge AL sin energi på at kompensere for manglende (midlertidigt eller ej) funktionsevne. Det fremgår ikke hvad der prioriteres i borgerens hverdag under ordet energiforvaltning.

  Vi er bekymrede for om beskæringen, der læses som en reel besparelse på 25%, faktisk påvirker borgernes muligheder for selvstændig livsførelse pga. tab af funktionsevne.

  På DH Ikast Brandes bestyrelses vegne, Trine Worm Nissen, formand for DH Ikast-Brande.

  Høringssvar - Handicaprådet den 6. september 2021

  Høringsvar til budget 2022 - Handicaprådet.

  Høringssvar - Handicaprådet den 7. april 2021

  Punkt 2: Høring: Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2020

  Efter drøftelse i Handicaprådet med et ønske om et samlet høringssvar har det ikke været muligt at have et udkast ude så tidligt fra Danske Handicaporganisationer, at de politikere der sidder i rådet har haft mulighed for at læse og give input til det.

  Vi håber selvfølgelig at de ved efterfølgende behandling i udvalg bakker op om Danske Handicap-organisationers høringssvar.

  Overordnet er vi tilfredse med Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2021. Tilsynene er gennemført med den første rapport 12. marts 2020 og den sidste 19. januar 2021. Det betyder at vi nogen steder ser på meget gamle tilsynsrapporter og andre steder spritnye.

  Anbefalede fokusområder:

  Magtanvendelse:
  Vi anbefaler at der fokus udviklingen af magtanvendelser generelt, og at der især kigges på de bosteder hvor tilsynsrapporterne har kommenteret på ikke fyldig eller korrekt dokumentation og manglende lovhjemmel i enkelte tilfælde. Vi anbefaler at man har fokus på årsager og tiltag for at mindske magtanvendelser, at der er fokus på at der indberettes korrekt.

  Det er vigtigt for både borger og pårørende, at der er åbenhed og tillid til at magtanvendelser, når de er nødvendige, bliver håndteret efter som de skal efter loven og med respekt for det enkelte
  menneske.

  Vi er bekendte med, at der er lavet tiltag på ledelsesområdet fra handicap og psykiatri, og vi har som udgangspunkt tillid til at der arbejdes med at bedre situationen.

  Faglighed:
  Vi anbefaler at tiltag som udarbejdelse af udviklingsprofiler, sanseprofiler samt kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere prioriteres, da vi anser det som væsentligt for borgernes trivsel og medarbejdernes mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Exitsamtaler vidner om at høj faglighed gavner både personale og borgere i botilbud.

  Det betyder enormt meget for de pårørende at kunne overlade sine kære i trygge hænder, og det kan man når man mærker at medarbejderne kender, kan aflæse og respekterer det menneskes hjem og de værdier der er grundet af.

  Personalegennemstrømning:
  Vi ønsker kommunen har fokus på at nedbringe personalegennemstrømningen og vikardækning. Vi kan læse i tilsynsrapporterne at det har store konsekvenser for både borgere og personale. For borgerne giver de mange skift i mennesker omkring dem, ringere muligheder for at udvikle færdigheder, der er mindre tid til den enkelte og relationsopbygning, som er afgørende for mange af borgernes trivsel og udvikling.

  Punkt 3: Høringsnotat Struktur- og Udviklingsplan, Psykiatri- og Handicap

  Handicaprådet - Høringssvar Struktur- og Udviklingsplan, Psykiatri og Handicap.

  Høringssvar - Handicaprådet den 12. november 2020:

  Punkt 4: Revidering af serviceniveaubeskrivelserne Myndighed Psykiatri- og Handicap 2021

  Handicaprådet har følgende bemærkninger:
  Ændringer i § 96 BPA
  Handicaprådet mener, det er en stor forringelse af borgerens livskvalitet, at ledsagelse til dagligvareindkøb én gang ugentligt ændres til støtte til indkøb af dagligvarer på nettet.

  Samtidig skæres ledsagelse til besøg af familie eller venner ned fra to gange ugentligt til en gang ugentligt, og det er ligeledes en forringelse af borgerens livskvalitet.

  Det er slet ikke det samme at være i kontakt med andre mennesker via skærm som det er at være til stede fysisk.

  Når man fx handler i den lokale butik har man mulighed for at være i kontakt med andre mennesker fra lokalsamfundet, som man tilfældigt møder, den mulighed afskæres man fra, når man køber ind på nettet.

  Helle Mathiasen, Birthe Sørensen, Ulla Wernberg-Møller og Anton Rasmussen tager forbehold.

  Høringssvar - Handicaprådet den 6. oktober 2020:

  Punkt 7 - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

  Vi er i Handicaprådet udmærket tilfredse med fokuspunkterne.

  Lokalt vil vi gerne inddrages i implementeringen af rammeaftalen lokalt i kommunen. Vi tænker, at vi kan byde ind med viden og sparring, der kan komme alle parter til gode.

  Birthe Sørensen, Lotte Stoltenborg og Helle Mathiasen tager forbehold, da punktet også skal behandles politisk.

  Jannie Rasmussen og Hanne Dalgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 26. august 2020:

  Punkt 4 - 1. høring - Budget 2021-24 - Handicaprådet

  Handicaprådet besluttede at høringssvaret udarbejdes udelukkende af de Danske Handicaporganisationer.

  DH Ikast-Brande sender derfor deres eget høringssvaret ind til processen.

  Ulla Wernberg-Møller, Anton Rasmusen, Birthe Sørensen, Frank Heidemann og Lotte Stoltenborg tager derfor forbehold for høringssvaret.

  DH Ikast-Brandes høringssvar kan læses her.

   

  Høringssvar - Handicaprådet den 7. maj 2020:

  Punkt 2 - Høring: Afrapportering om socialtilsyn på Psykiatri- og Handicapområdet 2019

  Taget til efterretning.

  Handicaprådet udtrykte stor anerkendelse for et overordnet flot resultat. Der var stor ros til medarbejdere og ledere på området. Handicaprådet er opmærksomme på forholdene i rapporten om Skovbjergparken samt Marienlund, og vil følge udviklingen på disse tilbud.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

   

  Punkt 3 - Høring: Afrapportering magtanvendelser 2019 Psykiatri- og Handicap samt Sundhed og Ældre

  Taget til efterretning.

  Der var stor ros til personale og ledere på området for at have ændret i den pædagogiske tilgang, så anvendelsen af magtanvendelsen har ændret sig i positiv retning. Handicaprådet opfordrer til at fastholde den positive udvikling. Drøftelse af sammenhængen mellem udskiftning af personalet/anvendelse af vikarer og anvendelsen af magtanvendelse. Ulla orienterede om, at der er et stort fokus på at forebygge sygefravær, og at dette vil komme til at være en af de mest prioriterede indsatser i den kommende tid.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

   

  Punkt 4 - Høring: Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område

  Taget til efterretning.

  Der var enighed om, at der har været en god inddragelse af handicaporganisationerne i processen. Handicaprådet tilslutter sig rammeaftalens udviklingsområder.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.

   

  Punkt 5 -Høring: Stomiprojekt

  Taget til efterretning.

  Der var tilslutning til indholdet af stomiprojektet i sin helhed.

  Bjarne Dueholm, Helle Mathiasen og Jannie Rasmussen deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

  Steffen Davidsen og Frank Heidemann deltog som suppleanter.