Gå til hovedindhold

Budget 2023

Her kan du læse om kommunens budget for 2023-2026 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

Penge

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2023 er vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2022, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  En forligskreds bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har den 12. september indgået forlig om Ikast-Brande kommunes budget for næste år.

  Om budgettet udtaler borgmester Ib Lauritsen følgende:

  “Det har været nødvendigt at indgå et stramt budgetforlig, der sikrer at vi holder den kommunale økonomi i balance. Desværre kræver det besparelser, og det rammer også vores velfærd. Det er ikke en rar politisk opgave, men det er et ansvar forligspartierne har valgt at tage alvorligt.”

  I budgetforliget kan i nærlæse forligskredsen prioriteter og beskrivelse af situationen.

  Forligsteksten kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Den 7. september er 3. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • Høringssvar
  • Yderligere forslag til driftsbudget
  • Supplerende materiale

  3. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden

  Offentligt møde om budget 2023 onsdag den 24. august 2022 kl. 19.00-22.00

  Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2023 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

  Den 19. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2022.
  • Drifts- og anlægsforslag til budget.

  Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

  • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2022-2026.
  • Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
  • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
  • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
  • Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
  • Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
  • Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
  • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

  På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2023, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

  Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Tidsplan for budget 2023-2026

  Byrådet vedtog den 7. marts tidsplan og procedure for budget 2023-2026. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2022, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

  Proceduren omfatter:

  • de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
  • en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
  • hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

  Tidsplan og procedure for budget 2023-2026 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.