Gå til hovedindhold

Budget 2023

Her kan du læse om kommunens budget for 2023-2026 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

11. mar. 2022
Penge
 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2023 er vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2022, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  En forligskreds bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har den 12. september indgået forlig om Ikast-Brande kommunes budget for næste år.

  Om budgettet udtaler borgmester Ib Lauritsen følgende:

  “Det har været nødvendigt at indgå et stramt budgetforlig, der sikrer at vi holder den kommunale økonomi i balance. Desværre kræver det besparelser, og det rammer også vores velfærd. Det er ikke en rar politisk opgave, men det er et ansvar forligspartierne har valgt at tage alvorligt.”

  I budgetforliget kan i nærlæse forligskredsen prioriteter og beskrivelse af situationen.

  Forligsteksten kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Den 7. september er 3. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • Høringssvar
  • Yderligere forslag til driftsbudget
  • Supplerende materiale

  3. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden

  Offentligt møde om budget 2023 onsdag den 24. august 2022 kl. 19.00-22.00

  Der blev afholdt offentligt møde, hvor der blev orienteret om Ikast-Brande Kommunes budget for 2023 på Remisen i Brande. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

  Den 19. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2022.
  • Drifts- og anlægsforslag til budget.

  Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

  • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2022-2026.
  • Nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår.
  • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
  • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
  • Konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
  • Budgetrettelser/øvrige ændringer, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer.
  • Forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
  • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

  På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2023, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

  Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Tidsplan for budget 2023-2026

  Byrådet vedtog den 7. marts tidsplan og procedure for budget 2023-2026. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2022, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

  Proceduren omfatter:

  • de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
  • en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
  • hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

  Tidsplan og procedure for budget 2023-2026 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.