Gå til hovedindhold

Anmeld socialt bedrageri

Snyd med offentlige ydelser er ikke i orden. Derfor har Ikast-Brande Kommune nedsat en kontrolenhed, der målrettet arbejder med at bekæmpe socialt bedrageri.

Computer på bord
 • Læs op

Indhold

  Anmeld socialt bedrageri her ved at benytte selvbetjningsløsningen. 

  Vi skal alle bidrage til det fælles velfærdssystem og dem, der har behov for det, skal modtage de ydelser, som de har ret til, hverken mere eller mindre. Snyd kan betyde, at der på længere sigt ikke er råd til at hjælpe de borgere, som har et reelt behov. Derfor er Ikast-Brande Kommunes mål:

  • At finde og stoppe sager, hvor der sker socialt bedrageri
  • At forebygge socialt bedrageri

  Hvis du har mistanke om socialt bedrageri og snyd, kan du bruge vores elektroniske formular til anmeldelse her på hjemmesiden. Den sikrer, at du forbliver anonym, hvis du ønsker det.

  Som udgangspunkt ønsker vi, at du vil stå ved din anmeldelse med navn og telefonnummer, men vi er også bevidste om, at mange ønsker at være anonyme.

  Vi behandler alle anmeldelser seriøst.

  Anmeld via dette link

  Du kan også kontakte Kontrolenheden på telefon 9960 4000 eller sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune
  Kontrolenheden
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast

  Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke skrive afsender på brev og kuvert.

  Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud, men den kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem vedrører anmeldelsen? (navn og adresse).
  • Hvilken form for misbrug/bedrageri er der mistanke om? (uoplyst samliv, uoplyst udlandsophold eller sort arbejde).
  • Navn og gerne adresse på eventuel anden part i sagen (samlever, ægtefælle eller arbejdsgiver) og hvor længe forholdet har stået på.
  • Oplysning om formodet uoplyst indtægt.
  • Eventuelle supplerende oplysninger, som understøtter mistanken.


  Vær opmærksom på at det ifølge straffeloven er forbudt at fotografere 'ind over naboens hæk'!