Gå til hovedindhold

Flere unge søger erhvervsuddannelserne

De unge i Ikast-Brande Kommune, som i 2022 afslutter 9. eller 10. klasse, har 1. marts søgt om optagelse på ungdomsuddannelserne. Søgetallene følges med interesse hvert år, af både politikere og den kommunale administration, med særligt fokus på søgning til erhvervsuddannelserne. Vi arbejder målrettet på at kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

06. apr. 2022
 • Læs op

Indhold

  Efter et enkelt år med nedgang i søgningen til erhvervsuddannelserne har 29,4 % af de unge i 2022 søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse. Det er en fremgang på næsten 5 procentpoint, og er tæt på den nationale målsætning for EUD-søgningen på 30 % i 2025.
  Samlet set har 93,3 % af de unge søgt en ordinær ungdomsuddannelse i år, hvilket er en fremgang på 1,2 procentpoint i forhold til 2021.

  Den positive udvikling i søgningen til EUD sker efter en længere periode, hvor Covid19 gjorde det umuligt for de unge at afprøve deres fremtidige uddannelsesmuligheder. Endelig blev det i efteråret 2021 muligt at afvikle brobygning og praktikker. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne samt Ikast-Brande Kommunes skoleafdeling og uddannelsesvejledning ved UUIB kom med en stærk opfordring til alle elever i 9. klasse, om at tilvælge brobygningen. Rigtig mange valgte brobygningen til, hvilket har ført til mere bevidste uddannelsesvalg. Det har stor betydning for unge at komme på besøg på uddannelsesinstitutionerne og få indblik i hverdagen, arbejdsformer og undervisningsmiljøet på uddannelsesstedet.
  - Den målrettede indsats, hvor de unge oplever uddannelsesstederne, er nødvendig for at vi i de kommende år kan imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på faglært arbejdskraft, siger udvalgsformand Birthe Sørensen.

  Arbejdet med at gøre de unge valgparate er en koordineret indsats, som skal favne alle unge. For at støtte de unge i at vælge har Uddannelsesvejledningen i samarbejde med Skoleafdelingen udarbejdet en model med tre spor gennem udskolingen – ét generelt spor for de mange, ét fokuseret spor for de få, der har brug for en ekstra indsats og endelig et specifikt spor for de unge, der har brug for en håndholdt og helt særlig indsats.

  Arbejdet med at gøre de unge valgparate er en koordineret indsats, som skal favne alle unge. For at støtte de unge i at vælge har Uddannelsesvejledningen i samarbejde med Skoleafdelingen udarbejdet en model med tre spor gennem udskolingen – ét generelt spor for de mange, ét fokuseret spor for de få, der har brug for en ekstra indsats og endelig et specifikt spor for de unge, der har brug for en håndholdt og helt særlig indsats.
  Arbejdet med at gøre de unge valgparate er en koordineret indsats, som skal favne alle unge. For at støtte de unge i at vælge har Uddannelsesvejledningen i samarbejde med Skoleafdelingen udarbejdet en model med tre spor gennem udskolingen – ét generelt spor for de mange, ét fokuseret spor for de få, der har brug for en ekstra indsats og endelig et specifikt spor for de unge, der har brug for en håndholdt og helt særlig indsats.