Gå til hovedindhold

SSP

SSP - samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi.

Unge piger griner sammen
 • Læs op

Indhold

  SSP er et tværfagligt samarbejde, som har til formål at højne trivslen og fællesskaber blandt børn og unge - herunder også at forebygge kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd. Den væsentligste del af SSP´s arbejde ligger i skolen, hvor de primære aktiviteter er forebyggende undervisning af elever og forældre.

  SSP samarbejdet er underlagt en fælles lovgivning, Retsplejelovens § 115. Det betyder, at aktører i SSP samarbejdet må udveksle oplysninger om børn og unge med henblik på at forebygge kriminalitet. SSP vil altid kontakte forældrene og indlede et samarbejde, i de situationer, hvor der skal iværksættes en særlig indsats rettet mod konkrete børn og unge.

  SSP koordinerer også ungeprofilundersøgelsen, som bliver foretaget hvert andet år. Her kan du læse rapporterne fra den seneste undersøgelse.

  Ungeprofilundersøgelsen, ungdomsuddannelser 2024

  Ungeprofilundersøgelsen, 7. - 9. klasse 2024

  Vi arbejder med forebyggelse på tre niveauer

  Den generelle forebyggelse er rettet mod alle børn og unge i vores kommune, og består blandt andet af undervisning og oplysning i skolen om trivsel, det gode ungeliv, fællesskaber, risikoadfærd, kriminalitet, alkohol osv. Her indgår der også oplysning og dialog med forældre.

  det specifikke forebyggende område kan det være indsatser rettet mod en gruppe af unge eller et område, der har brug for en særlig indsats. SSP tilrettelægger også, i et samarbejde med Ungdomsskolen, nogle forløb rettet mod unge, der har brug for støtte til at komme ind i - og blive i - gode fællesskaber.

  det individuelle niveau arbejder SSP med flere aktører målrettet på at forhindre kriminalitet og/eller brugen af rusmidler blandt unge eller forebygge at unge begår ny kriminalitet.

   

  Den forebyggende undervisning i skolen er fundamentet for SSP indsatsen i Ikast-Brande Kommune

  Vores strategi er klar - at en tidlig og omfattende indsats i de tidlige skoleår ift. både børn og forældre, vil øge chancen for, at udfordringerne bliver mindre, når de samme børn bliver ældre. I bund og grund kan man sige, at vores forebyggende undervisning gerne på sigt skulle sikre, at vi ikke behøver at iværksætte en individorienteret eller specifik indsats.

  Derfor lægger vi stor vægt på forældrefællesskabet, forældrenetværk og forældreinvolvering i indskolingsklasserne, hvor vores hovedformål er at forsøge at præge en samarbejdskultur hos forældrene, der gerne skulle manifestere sig og blive en naturlig måde at være sammen på i resten af skoletiden. 

  Se filmen 'Forældrefællesskaber forklaret på under 3 minutter'

  I mellemtrinsklasserne fokuserer vi lidt mere på børnene selv og lægger især stor vægt på den måde, børnene interagerer med hinanden på både i det "virkelige liv" og på diverse digitale platforme og sociale medier. 

  I udskolingen ligger vores fokus på, at eleverne definerer Det gode liv og begynder at tage stilling til, hvordan ungdomstiden skal se ud. Derudover lægger vi vægt på - i de ældste klasser - at bidrage til at eleverne bliver uddannelsesparate.

  SSP har brug for viden om, hvad der rører sig rundt om i kommunen for at kunne tilrettelægge den forebyggende indsats bedst muligt! Derfor håber vi, at du vil fortælle os om oplevelser og historier - hvad du har set og hørt. Din henvendelse kan være anonym.

  Vi vil gerne høre fra dig, hvis du for eksempel:

  • ser handlinger som indikerer køb og salg af hash
  • ser børn og unge, som hænger ud i byen på tidspunkter som bekymrer dig - det er ok, at du ikke kender navnene på de involverede
  • det kan også være, at du har en god ide til, hvordan vi kan styrke positive ungdomsfællesskaber i kommunen

  SSP bruger oplysningerne i det forebyggende arbejde med at sikre tryghed og trivsel - blandt andet ved at identificere områder i kommunen, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed. Vi giver dig en tilbagemelding på din henvendelse, hvis du ønsker det.

  Vær opmærksom på: Hvis du har bekymringer omkring et navngivet barn, hvis sundhed og udvikling er i fare - så skal du sende en underretning.

  Vær desuden opmærksom på: Du kan også altid kan kontakte politiet på tel. 114. Eller tippe politiet direkte via dette link.

  Giv besked om det der bekymrer dig