Gå til hovedindhold

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR yder råd og vejledning i forbindelse med børn og unge i alderen 0 – 18 år, hvis der er udfordringer i tilknytning til deres udvikling.

Pige med rød ballon
 • Læs op

Indhold

  Konsultation, rådgivning, udredning og vurdering

  Mange forældre oplever på et eller andet tidspunkt at være i tvivl om, om deres barn har udviklingsmæssige eller læringsmæssige udfordringer.

  Hvis du oplever dette, kan du:

  1. Starte med at tage en snak med barnets lærer eller pædagog.
  2. Hvis I ikke i fællesskab kan løse udfordringerne, så kan I kontakte PPR eller anmode om et Konsultativt møde, som oftest er starten på en kontakt med PPR.

  Alle familier med børn fra 0 - 18 år kan henvende sig til PPR. Børn og unge kan også selv henvende sig til PPR for rådgivning, også uden forældrene ved det. Der er desuden mulighed for anonym rådgivning.

  Du kan henvende dig til PPR med forskellige typer af problemstillinger. Eksempelvis tale/sprog/høreudfordringer, trivselsudfordringer, adfærdsmæssige udfordringer, læringsmæssige udfordringer osv.

  Ofte vil en kontakt til PPR starte med et konsultativt møde (K-møde).

  Alle kan anmode om, at der bliver afholdt et K-møde. Du kan henvende dig på dit barns skole/daginstitution eller klikke på nedenstående link og udfylde og indsende et anmodningsskema.

  Et K-møde handler om at få afdækket de forskellige forståelser og handlemuligheder, der er, om den situationen som barnet er i. Det er væsentligt for os ikke blot at tage udgangspunkt i barnet, men især også at kigge på barnets omgivelser; familie, skole og fritid.

  Et K-møde skal først og fremmest bidrage til, at familien i samarbejde med daginstitutionen eller skolen får nye redskaber til selv at arbejde videre med problemstillingen. Men et K-møde kan også munde ud i aftaler om konkrete indsatser i samarbejde med kommunens fagprofessionelle. 

  Såfremt der aftales en indsats fra PPR´s side, udarbejdes der altid konkrete skriftlige aftaler - et såkaldt aftaleskema - for det videre forløb.

  I forbindelse med aftaleskemaet fastsættes der tidspunkter for, hvornår der følges op på aftalerne. Der bliver også altid udnævnt en kontaktperson, som du kan henvende dig til. 

  Hvis du som forælder har brug for sparring fra fagprofessionelle i Børne- og familieafdelingen, er det altid en god idé at kontakte dit barns lærer eller pædagog. Men du kan også anmode om et K-møde direkte. Det gør du via et anmodningsskema, som du finder via linket her: