Gå til hovedindhold

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen - i daglig tale SFO - er et tilbud om pasning til alle børn i 0.-4. klasse på folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune. Har dit barn behov for pasning ud over 4. klasse, skal du kontakte skolen.

Bordfodbold
 • Læs op

Indhold

  SFO er kommunens fritidstilbud til børn fra 0. klasse til og med 4. klasse.

  Nedenstående link viser gældende takster. Der opkræves takst for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

  Takster

  Ind- og udmeldelse af SFO skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste dag i en måned.  Udmeldelsen har virkning fra den 1. eller 16. i efterfølgende måned.

  SFO'er med flere afdelinger har mulighed for at samle børnene i eksempelvis en af afdelingerne, uden det betegnes som en sampasningsdag.

  Alle SFO'er i Ikast-Brande Kommune holder lukket:


  - Juleaftensdag (24/12)

  - Nytårsaftensdag (31/12)

  - Grundlovsdag (5/6)

  Politisk er det vedtaget, at følgende dage kan være sampasningsdage:

  - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

  - Hverdage i forbindelse med skolernes juleferie.

  - Hverdage i forbindelse med påskeferien.

  - 7 feriemoduluger: Uge 7 (vinterferien), juli måned og uge 42 (efterårsferien)

  Sampasningsdage er dage hvor børn fra flere SFO´er samles på én SFO (ikke nødvendigvis barnets normale).

  SFO´en orienterer forældre om sampasningsdage, samt hvilken institution der holder åbent. 

  Fordeling af ugerne i Ikast by

  I Ikast by er der sampasning i sommerferien. Pasningen i de resterende skolefridage foregår på egen skole.

  Feriepasning Brande distrikt

  Brande distrikt omfatter Artium-skolen, Dalgasskolen og Blåhøj Skole.
  Der er fælles feriepasning i uge 28-29-30, dagen efter Kristi himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår. Pasningen vil disse dage/uger foregå på Dalgasskolen, med mindre tilmeldte børn gør det mere relevant at ændre lokation. Øvrige skolefridage vil som udgangspunkt blive afviklet på egen skole, dog vil Blåhøj Skole og Dalgasskolen som oftest have fælles pasning på Dalgasskolen. 

  Øvrige distrikter

  Bording Skole og Engesvang Skole har sampasning i alle skoleferier. 

  I Nørre Snede og Ejstrupholm er der sampasning i samarbejde med daginstitutioner.

  Feriemodul er et tilbud til børn, der enten ikke går i SFO eller kun er tilmeldt morgenmodul. Det er muligt at købe et feriemodul i alle hele uger, hvor skolen holder lukket. Et feriemodul koster 455,- kr. pr. uge. (2024 takst). 

  Tilmelding til feriemodulet skal ske senest 6 uger før feriemodulets start. Vær opmærksom på at tilmeldingen er bindende.

  Feriemodulet indberettes via Digital pladsanvisning.