Gå til hovedindhold

Befordringsgodtgørelse

Se nedenfor hvilke krav der skal være opfyldt, for at du kan søge om befordring.

Penge i glas
 • Læs op

Indhold

  Du har ret til delvis dækning af dine udgifter til transport, hvis:

  • Du deltager i tilbud bevilget af jobcentret, og du har transport på mere end 24 km på en dag. Du får dækket udgiften for de km, der ligger ud over 24 km om dagen. Hvis du får kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge og ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, eller du har ret til befordringstilskud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, så har du ikke ret til befordringsgodtgørelse.

  Du kan få bevilget hel dækning af dine transportudgifter, hvis:

  • Du har en dokumenteret nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor har udgifter til transport ved deltagelse i tilbud bevilget af jobcentret. Dette gælder også hvis du modtager sygedagpenge som led i afklaring af din arbejdsevne.

  • Du finder blanketten i højre selvbetjeningboks. 


  For mere information kontakt din a-kasse eller dit jobcenter.

  Hvis du er ledig og skal til jobsamtale langt fra din bopæl har du i visse situationer mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse:

  • Du skal være bosiddende i Ikast-Brande Kommune.

  • Du er indkaldt til jobsamtale vedrørende et ordinært job eller et job med løntilskud, herunder også fleksjob.

  • Du har samlet en transporttid på 3 timer eller mere med offentlig transport tur-retur mellem din bopæl og virksomhedens adresse.

  • Du har ikke kvalifikationer på fagområder, hvor der findes åbenlyse jobmuligheder i dit nærområde. Er du f.eks. uddannet tømrer, kan du ikke få bevilget befordringsgodtgørelse, hvis der er ledige tømrerjob i dit område.

  • Udfyld og print ansøgningsskemaet. Du finder ansøgningskemaet i selvbetjeningboksen til højre. 

  • Ansøgningen sendes via sikker mail (se kontaktboks i højre side) eller til følgende adresse
   Jobcenter Ikast-Brande,
   att. Job, Integration & Virksomhedsservice
   Rådhusstrædet 6,
   7430 Ikast

  • Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indsendes/afleveres senest 14 dage efter jobsamtalen har fundet sted.

  • Læs øvrige betingelser i ansøgningsskemaet
  • Forsikrede ledige dagpengemodtagere

  • Kontanthjælpsmodtagere

  • Revalidender

  • Sygedagpengemodtagere

  • Personer i fleksjob

  • Personer, der modtager ledighedsydelse

  • Personer med handicap