Gå til hovedindhold

Nyuddannet og ledig

Er du færdig med en ungdomsuddannelse eller er nyuddannet og bliver ledig, er der nogle særlige ting, du skal være opmærksom på.

Dame ved computer
 • Læs op

Indhold

  • For at kunne modtage dagpenge skal du være optaget som dimittend efter en kompetencegivende uddannelse normeret til 18 måneder. Gymnasielle- eller forberedende uddannelser er ikke erhvervskompetencegivende.
  • Som nyuddannet kan du enten få dagpenge 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse eller fra dagen efter endt uddannelse. Din dagpengeret afhænger af, hvornår du melder eller har meldt dig ind i en a-kasse.
  • Er du tilmeldt en a-kasse 1 år inden endt uddannelse har du ret til dagpenge dagen efter endt uddannelse.
  • Er du senest tilmeldt en a-kasse 14 dage efter endt uddannelse kan du få dagpenge 1 måned efter endt uddannelse.
  • Er du tilmeldt en a-kasse 14 dage efter endt uddannelse kan du tidligst få dagpenge efter 1 år med fuldtids- eller deltidsarbejde.

  Kontakt din a-kasse for spørgsmål.

  Som nyuddannet har du have ret til at modtage a-dagpenge når din uddannelse opfylder følgende betingelse:

  • en uddannelse, der er normeret til at vare mindst 18 måneder (en gymnasial uddannelse kan ikke bruges) og som ikke er sidestillet med en ungdomsuddannelse.

  Du skal som nyuddannet senest 2 uger efter, at du har afsluttet din uddannelse søge om optagelse i en a-kasse. Som medlem af en a-kasse er du forsikret, hvis du bliver ledig, og vil kunne modtage dagpenge såfremt a-kassen vurderer, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Hvis du afslutter en uddannelse op til sommerferien og enten søger en elevplads, læreplads, praktikplads eller optagelse på en videregående uddannelse, kan du som udgangspunkt ikke få kontanthjælp/uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det gælder også, selvom du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

  Du kan søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

  • Folkeskolens afgangsklasse
  • Gymnasium
  • HF
  • HHX
  • Erhversskole (EUD & EUX)

  og hvis du

  • Ikke har søgt ind på en videregående uddannelse.
  • Har afbrudt din uddannelse.
  • Får afslag fra den uddannelse, du har søgt ind på.
  • Først kan starte uddannelse fra f.eks. januar og året efter.

  Du kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

  • Folkeskolens afgangsklasse
  • Gymnasium
  • HF
  • HHX
  • Erhvervsskole (EUD & EUX)

  og du:

  • Er optaget på en ungdomsuddannelse.
  • Er optaget på en videregående uddannelse.
  • Har søgt optagelse på en videregående uddannelse, men endnu ikke er optaget.
  • Søger lære- eller elevplads.
  • Har fået en lære- eller elevplads, men endnu ikke er startet.
  • Er optaget på skolepraktik, som du kan påbegynde inden for kort tid.
  • Er i gang med SU-berettiget uddannelse - også selvom du ikke får SU.