Skip to main content

Danskuddannelse

Hvis du er flyttet til Danmark fra et land inden eller uden for EU, og du er over 18 år, har du ret til danskuddannelse.

Bøger og brille

Indhold

  Kort om danskuddannelse

  • På danskuddannelsen lærer du at tale, læse og skrive dansk.
  • Med danskuddannelsen opnår du viden omkring kultur og samfundsforhold i Danmark samt viden omkring det danske arbejdsmarked.
  • Danskuddannelsen er et omfattende uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrer samt arbejdstagere fra andre lande.
  • Alle tilbydes moduldansk som er op til 6 moduler.
  • Er du flygtning under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og skal lære dansk, se mere her.

  Hvor kan jeg lære dansk?

  Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt om danskuddannelse med Lærdansk Herning, og som tilflytter til Ikast-Brande Kommune skal du derfor gennemføre din danskuddannelse hos:

  Lærdansk Herning
  Merkurvej 101, 1.sal
  7400 Herning
  Tlf.: 9626 1726
  E-mail: herning@adm.laerdansk.dk

  Når du kontakter Jobcentret

  • Normalt vil du automatisk modtage et brev om dine muligheder for danskuddannelse senest en måned efter, at du har modtaget dit CPR-nummer. Hvis dette ikke er tilfældet, er du velkommen til at kontakte Jobcentret Ikast-Brande.
  • Du skal medbringe følgende:
   • Opholdstilladelse
   • Dit CPR-nummer

  Er du arbejdstager eller studerende?

  • Fra d. 01.07.2018 er der ved lov indført deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul.
  • Er du flytning og en del af selvforsørgelse- og hjemrejseprogrammet er danskuddannelse gratis. Du er forpligtede til at deltage i undervisningen.
  • Er du udenlandsk arbejdstagere eller studerende er der en deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul samt et depositum på 1.250 kr.
  • Du kan læse mere om Danskuddannelser her.

  Danskbonus

  Her finder du skema til ansøgning om danskbonus: