Gå til hovedindhold

Tilbud og muligheder

Når du er ledig har Jobcenter Ikast-Brande forskellige muligheder for at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Mulighederne afhænger af din sag, og hvad jobcentret vurderer hensigtmæssigt.

Vejviser
 • Læs op

Indhold

  • Jobboxen er et tilbud til ledige, job- og uddannelsessøgende. Jobboxen er et åbent sted, hvor du som jobsøgende kan komme og få vejledning og sparring. 
  • Jobboxen tilbyder spændende kurser, som kan hjælpe dig videre mod job og/eller uddannelse.
  • Læs mere om Jobboxen her.
  • I Jobboxen vejleder vi også i Jobnet. 
  • Virksomhedspraktik er et tilbud til ledige og sygemeldte med det formål at afdække dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
  • Varigheden af praktikken afhænger af din situation. Under praktikforløbet modtager du den samme ydelse, som før forløbet.
  • Hvis du har fravær under din praktik skal du aflevere en fraværsblanket. Blanketten skal være underskrevet af dig og af praktikstedet. Du får fraværsblanketten tilsendt forud for opstart i praktik.

  Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver/jobkonsulent, hvis du har spørgsmål til mulighederne for virksomhedspraktik i privat eller offentlig virksomhed. 

  • Løntilskudsordningen giver mulighed for, at den ledige kan ansættes i en privat eller offentlig virksomhed i op til 3 måneder (undtagelser kan forekomme). Virksomheden får tilskud i perioden.
  • Formålet med løntilskudsansættelsen er, at deltageren opnår oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
  • Du kan læse mere om løntilskudsordningen på STAR´s hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver/jobkonsulent, hvis du har spørgsmål til mulighederne for løntilskud i privat eller offentlig virksomhed.

  Fremskridt er forskellige forløb, der både kan have fokus på fysisk og mental sundhed. 

  Fremskridt er dit forløb. Det er dig der vælger, hvad du gerne vil have fokus på.
  Underviserne har fokus på det positive, på fremtiden og vil på den måde støtte og vejlede dig, til at kunne tage nogle skridt hen i mod det, du gerne vil opnå eller forandre. 

  Du kan læse mere her. 

  • Vejledning og opkvalificering kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb som kan bestå af almindelige beskæftigelsesrettede uddannelsesforløb og særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb.
  • Formålet med vejledning og opkvalificering er at afdække eller udvikle dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer således, at du nemmere kan få et job.
  • Du kan læse mere om vejledning og opkvalificering på STAR´s hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver/jobkonsulent, hvis du har spørgsmål til mulighederne for vejledning og opkvalifcering. 

   

  • Uddannelsessystemet - klik på dette link og se video.

  • Uddannelsesløft og voksenlære - klik på dette link og se video.

  • Erhvervsuddannelser - klik på dette link og se video.

  • Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg voksenuddannelse.dk.Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

  • Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til e-Vejledning, men du kan også kontakte dem via chat, Facebook eller mail. Der afholdes også digitale møder, som du nemt kan deltage i.
   eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for IT og Læring i Undervisningsministeriet.
  • Hvis du som ledig har opbrugt din dagpengeret, og har højst 5 år til efterløn, kan du have ret til et seniorjob.
  • Du skal selv søge om et seniorjob 3 måneder inden du mister retten til dagpenge og senest 2 måneder efter.
  • Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn, den dag du når efterlønsalderen.
  • I et seniorjob bliver du ansat i din bopælskommune til en overenskomstmæssig løn.
  • Din ansættelse vil tage hensyn til dine forudsætninger.
  • Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag din ret til dagpenge udløber.
  • Når du er i seniorjob, skal du være til rådighed for formidlet arbejde. Du kan opsiges, hvis du ikke overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren.
  • Hvis du er i seniorjob og mister dit arbejde, bevarer du retten til et nyt seniorjob. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjob.

  Læs mere om seniorjob på borger.dk.

   

  Video om uddannelsessystemet

  Video om uddannelsessystemet

  Video om uddannelsesløft og voksenlære

  Video om uddannelsesløft og voksenlære

  Video om erhvervsuddannelser

  Video om erhvervsuddannelser