Gå til hovedindhold

Repatriering

Repatriering betyder, at man på frivillig basis vender tilbage til sit hjemland eller et tidligere opholdsland for at bosætte sig permanent. Har du har et ønske om at vende hjem, men ikke har midlerne hertil, er der mulighed for at få rådgivning og søge økonomiske støtte.

Globus

Indhold

  • Flygtning uden dansk statsborgerskab.
  • Familiesammenført til en flygtning.
  • Andre familiesammenførte udlændinge.
  • Indvandrere med opholdstilladelse givet før 1983.
  • Andre udlændinge kan ansøge Ministeriet Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive omfattet af loven.
  • Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et nordisk land, et EU-land eller EØS-land, kan du ikke modtage hjælp efter repatrieringsloven. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke har opholdstilladelse.

  Hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende hjem permanent, indeholder loven en mulighed for, at du kan søge om at få udbetalt et månedligt beløb fra Danmark kaldet reintegrationsbistand. Denne ydelse er kun mulig at få, hvis du ikke selv har midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand.
  Ydelsen er henvendt til dig, hvis du:

  • Er over 55 på tidspunktet for repatrieringen, eller
  • Opfylder betingelserne for førtidspension, eller er fyldt 50 år og på grund af dit helbred eller andre forhold ikke vil være i stand til at skabe et forsørgelsesgrundlag i dit hjemland.
  • Har haft opholdstilladelse i Danmark i minimum 5 år.
  • Beløbets størrelse afhænger af hvilket land, du repatrierer til.

  Her kan du læse mere om repatrieringsordningen, og hvad du kan få støtte til.

  Dansk flygtningehjælp har udarbejdet pjecer om emnet på forskellige sprog.

  Her kan du læse Repatrieringsloven.