Gå til hovedindhold

Repatriering

Repatriering betyder, at man på frivillig basis vender tilbage til sit hjemland eller et tidligere opholdsland for at bosætte sig permanent. Har du har et ønske om at vende hjem, men ikke har midlerne hertil, er der mulighed for at få rådgivning og søge økonomiske støtte.

Globus
 • Læs op

Indhold

  Kommunerne blev pr. 1. juli 2018 pålagt en pligt til systematisk at vejlede herboende udlændinge om muligheden for at modtage støtte til at repatriere, dvs. frivillig, permanent tilbagevenden til det tidligere hjemland eller opholdsland.

  Jobcentret undersøger ved opslag i udlændingemyndighedernes database hvilke borgere med en aktiv sag i jobcentret som, på grund af deres opholdsgrundlag, er omfattet af repatrieringsloven. 

  Der er i dag en praksis, hvor alle udlændinge i målgruppen som Job, Integration og Virksomhedsservice er i kontakt med vejledes om mulighederne for støtte til repatriering. Vejledningen gives i forbindelse med samtaler i jobcentret til de udlændinge der er omfattet af integrationsloven, som påkrævet efter Repatrieringslovens § 5. 
  For borgere omfattet af integrationsloven skal vejledningen gives ved hver opfølgningssamtale på den kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. På beskæftigelsesområdet skal der vejledes ved alle samtalerne under kontaktforløbet efter beskæftigelsesindsatsloven og som led i sygedagpengeopfølgning efter sygedagpengeloven. 

  Pr. 1. august 2021 blev der en indført en yderligere vejledningsforpligtelse. Målgruppen for de dedikerede repatrieringssamtaler består af udlændinge omfattet af repatrieringslovens personkreds, der har opholdt sig i Danmark i minimum 5 år, og som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i minimum halvandet år ud af de seneste tre år.
  Vejledningen udføres minimum hvert andet år i forlængelse af jobsamtalerne i Job, Integration og Virksomhedsservice og Unge og Uddannelse, sygedagpengeopfølgning i Sygefravær og Jobfastholdelse og dagpengeopfølgning i Job, Integration og Virksomhedsservice. 
  Der er udarbejdet en detaljeret procedure til alle medarbejdere ift. at identificere udlændinge i målgruppen, afholdelse af vejledningssamtalen og efterfølgende dokumentation. 

  Når en udlænding er inden for repatrieringslovens målgruppe, er denne vejledt om muligheden for repatriering og om, hvad det overordnet indebærer. Derudover vejledes om, at udlændingen kan modtage konkret og individuel rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp. 
  Dansk Flygtningehjælps pjece om repatriering, som er oversat til mange sprog, udleveres til udlændinge, som ønsker dette. 
  Hvis en udlænding ønsker hjælp til at kontakte Dansk Flygtningehjælp, tilbydes dette af Jobcenteret ved at hjælpe med at udfylde Dansk Flygtningehjælps oplysningsskema. 

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte til flygtninge
  • Familiesammenførte udlændinge der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år
  • Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark før 1983, og efterkommer af disse
  • Borgere med dobbelt statsborgerskab som frasiger sig det danske statsborgerskab

  Hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende hjem permanent, indeholder loven en mulighed for, at du kan søge om at få udbetalt et månedligt beløb fra Danmark kaldet reintegrationsbistand. Denne ydelse er kun mulig at få, hvis du ikke selv har midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand.
  Ydelsen er henvendt til dig, hvis du:

  • Er over 55 på tidspunktet for repatrieringen, eller
  • Opfylder betingelserne for førtidspension, eller er fyldt 50 år og på grund af dit helbred eller andre forhold ikke vil være i stand til at skabe et forsørgelsesgrundlag i dit hjemland.
  • Har haft opholdstilladelse i Danmark i minimum 5 år.
  • Beløbets størrelse afhænger af hvilket land, du repatrierer til.

  Her kan du læse mere om repatrieringsordningen, og hvad du kan få støtte til.

  Dansk flygtningehjælp har udarbejdet pjecer om emnet på forskellige sprog.

  Her kan du læse Repatrieringsloven.