FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. F.eks. kan du blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller at komme i job.

Bøger

Indhold

    Hvis du ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse, kan du være i målgruppen til FGU Uddannelsen kræver en målgruppevurdering og en indstilling gennem Unge og Uddannelse.

    • Fra august 2019 starter en ny uddannelse for unge under 25 år, der har brug for at kvalificere sig til at tage en erhvervsuddannelse, HF, anden gymnasial uddannelse eller job.
    • Du kan ikke selv melde dig ind på uddannelsen, men skal kontakte en uddannelsesvejleder, der kan vurdere om du er i målgruppen.

    Du kan læse mere om FGU her.
    Du kan læse mere om den lokale FGU her.