Gå til hovedindhold

Om Unge & Uddannelse

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.

UU logo
 • Læs op

Indhold

  • De politisk ansvarlige for ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune er Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.
  • De administrativt ansvarlige for ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune er Psykiatri & Handicapafdelingen, Børne & Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. Styregruppen for ungeindsatsen består af cheferne for de 4 afdelinger. Arbejdsmarkedschefen er formand for styregruppen.
  • Ungeindsatsen er organisatorisk forankret i Unge & Uddannelse under Arbejdsmarkedsafdelingen, og den har sit fysiske udgangspunkt i "Hjertet", Vestergade, Ikast

  Vejlederfordeling i UU.

  Unge mellem 15-17 år er tilknyttet den vejleder de havde i grundskolen. Er du ny i Ikast-Brande Kommune er vejlederen Gitte Kolding Mortensen. 

     Gitte Kolding Mortensen Gitte Kolding Mortensen, Faglig koordinator og uddannelsesvejleder
  Mail: gimor@ikast-brande.dk
  Mob: 2117 9491

  Unge 15-17 år (tilflyttere), unge 18-30 år
  Cpr. nr. 20-31

  Den Internationale Skole, Småskolen Christianshede, Uhre Friskole
      Glennie Olsen, uddannelsesvejleder
  Mail: glkno@ikast-brande.dk
  Mob: 2183 7109

  Artium Skolen, Ejstrupholm Skole 

  15-17 årige fra disse skoler
  Jane Christensen, uddannelsesvejleder
  Mail: janschr@ikast-brande.dk
  Mob: 2223 1769

  IUC 10. klasse, Bording Skole, Thorlund og Gludsted Friskoler, Guldminen

  15-17 årige fra disse skoler
  Carsten Maagaard, uddannelsesvejleder
  Mail: camaa@ikast-brande.dk
  Mob: 2944 4316

  Østre Skole, Hyldgårdsskolen, Engesvang Skole

  15-17 årige fra disse skoler 
  Annika Bach Jensen, uddannelsesvejleder
  Mail: anbje@ikast-brande.dk
  Mob: 3067 0425

  IUC 10. klasse, Bording D-klassen, EGU, Heltidstilbuddet

  15-17 årige fra disse skoler
     Timur Celik Timur Celik, uddannelsesvejleder
  Mail: timceli@ikast-brande.dk
  Mob: 2174 7833

  Nordre Skole og Nørre Snede Skole, Klovborg Friskole og Heltidstilbuddet

  15-17 årige fra disse skoler
  Malle Hansen, uddannelsesvejleder
  Mail: mahan@ikast-brande.dk
  Mob: 3067 0423

  Unge 18-30 år
  Cpr nr. 1-19
     Camilla Johnsen
  Kamilla Johnsen
  , STU vejledning, specialvejledning
  Mail: kamjohn@ikast-brande.dk
  Mob: 2174 7809


       

  Åbningstider:
  Mandag - tirsdag: 9.30-14.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.30-17.00
  Fredag: 9.30-13.00

  Adresse:
  Vestergade 65
  7430 Ikast
  Tlf. 9960 4200

  E-mail: uu@ikast-brande.dk

  CVR: 29189617

  EAN: 5798005571995

  Kommunens funktioner og opgavevaretagelse vedrørende den kommunale ungeindsats omfatter:

  • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge, med henblik på at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Opgaver og funktioner vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger og brobygning.
  • Vejledning om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.
  • Beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder i form af specialpædagogisk støtte på baggrund af hidtidigt skoleforløb og hidtidig pædagogisk-psykologisk vurdering, socialindsats og misbrugsindsats i den unges uddannelsesplan.
  • Tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse på forberedende grunduddannelse.
  • Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik, herunder koordinering med virksomhedspraktik.
  • Målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse.
  • Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, herunder unge, der har afsluttet forberedende grunduddannelse.
  • Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
  • Vedligeholdelse og ajourføring af det fælles datagrundlag.
  • Etablering af kontaktpersonordning for unge, som har behov herfor

  Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledning skal, jf. Lov om Kommunal Ungeindsats, sættes i system. Systemet skal belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet med andre aktører.

  Jvnf. LBK nr. 1017 af 04/10/2019 kap. 11

  • Rammer for vejledningen i Ikast-Brande:

   Unge og Uddannelse varetager uddannelsesvejledningen beskrevet i LBK 825 af 16/08/2019 og LBK 1017 af 04/10/2019.
   8 uddannelsesvejledere varetager uddannelsesvejledningen på kommunens 8 grundskole, 4 friskoler, 1 privatskole, 10. klassecentret, heltidsundervisningen, kommunens opholdssteder samt fører tilsyn med at 15-17-årige følger deres uddannelsesplan. Desuden gives uddannelsesvejledning til 18-30-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, vejledning og indstilling til STU og UU foretager målgruppevurderinger og laver uddannelsesplaner til FGU.
   Unge og Uddannelse Ikast-Brande er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats, som sikrer det tværgående samarbejde omkring de unge. Afdelingen samarbejder med alle relevante aktører.
   Kvalitetssikring - Se skema her.

  Årlig søgetal til ungdomsuddannelserne: 
  Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

    Ikast-Brande Kommune 
  Gym
  Ikast Brande Kommune 
  EUD 
  Ikast-Brande Kommune
  Øvrige 
  Landstal
  Gym 
  Landstal
  EUD 
  Landstal
  Øvrige 
  2023 58,1% 32,9% 9,1% 72,6% 19,4% 8,0%
  2022 63,9% 29,4% 6,7% 71,6% 20,0% 8,4%
  2021 67,3% 24,8% 8% 72,1% 19,9% 8%
  2020 61,6% 29,8%  8,5%  72%  19,9%  8,1% 
  2019 62,3% 28,3%  9,4%  72%  20,1%  8% 
  2018 64,6% 26,8%  8,6%  73,1%  19,4%  7,5% 
  2017 73,3% 18,6%  8,1%  74%  18,5%  7,5% 
  2016 71,3% 24,7%  4%  74,3%  18,4%  7,1%

   

   

   

   

   

   

      


  Måltal for kommende års søgning ungdomsuddannelserne:

    2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Erhvervsuddannelser 29,8% 30,2%  30,7%  31,1%  31,6%  32,0% 
  Gymnasiale 61,6% 61,7%  61,8%  61,8%  61,9%  62,0% 
  Øvrige 8,6% 8,1%  7,6%  7,0%  6,5%  6,0%   

   

   

   

  Hovedformålet med planen er således, at eleverne bliver afklaret i deres uddannelsesvalg. Samtidigt skal den sammenhængende plan også føre til, at vejledningsaktiviteterne i udskolingen integreres med den øvrige undervisning i folkeskolens fag og emner. Den sammenhængende plans vigtigste målgrupper er derfor udskolingseleverne i 8. og 9. klasse og deres forældre.

  Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den sammenhængende plan udarbejdes, men det er skolerne, der gennem vejledere, skolelederne og lærerne skal få planen til at leve. Det er dem, der skal tilrettelægge skoledagen, så elever og forældre får en oplevelse af, at vejledningsaktiviteterne, der skal støtte elevens nysgerrighed og sikre god overgang til ungdomsuddannelserne, spiller naturligt ind i skolens dagligdag.

  Se planen her.