Gå til hovedindhold

STU

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsens elementer og forløb skal beskrives i en uddannelsesplan.

Indhold

  Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

  Hvis du ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller FGU, kan du være i målgruppen til STU. Uddannelsen kræver en målgruppevurdering og en indstilling gennem Unge og Uddannelse.

  • STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
  • Målet med STU er, ud over det livsforbedrende perspektiv, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der bidrager til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
  • Hvis du ønsker at starte på en STU uddannelse, skal du henvende dig til vores uddannelsesvejleder på STU-området.
  • Du vil sammen med din uddannelsesvejleder have en samtale, hvor der ud fra samtalen vurderes om du er i målgruppen. Uddannelsesvejlederen laver en indstilling til kommunens visitationsudvalg.
  • Uddannelsen starter med et 12 uger langt afklaringsforløb ud fra en foreløbig uddannelsesplan, som så justeres undervejs, og uddannelsesstedet laver en undervisningsplan.
  • Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside her.