Gå til hovedindhold

STU

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsens elementer og forløb skal beskrives i en uddannelsesplan.

STU logo

Indhold

  Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

  Hvis du ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller FGU, kan du være i målgruppen til STU. Uddannelsen kræver en målgruppevurdering og en indstilling gennem Unge og Uddannelse.

  STU-vejledningen i Ikast Brande Kommune varetages af et team af vejledere under Unge og Uddannelse (UU), som er en del af Beskæftigelsesforvaltningen i Ikast Brande Kommune. Se vejledere her. 

  STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

  Målet med STU er, ud over det livsforbedrende perspektiv, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der bidrager til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

  Hvis du ønsker at starte på en STU uddannelse, skal du henvende dig til vores uddannelsesvejleder på STU-området.

  Hvis du ønsker at starte på en STU-uddannelse, skal du henvende dig til vores uddannelsesvejleder på STU-området.
  Du vil sammen med din uddannelsesvejleder have en samtale, hvor der ud fra samtalen undersøges om vi kan gå videre med en indstilling. Uddannelsesvejlederen laver en indstilling til kommunens visitationsudvalg. Det er visitationsudvalget der vurderer om man er i målgruppen til en STU.
  I Ikast Brande Kommune er det Unge og Uddannelse, der efterfølgende træffer afgørelse om STU-udbyder.

  STU-visitationsudvalget består af følgende deltagere:

  • Afdelingsleder for Unge og Uddannelse.
  • Faglig koordinator fra Unge og Uddannelse
  • En afdelingsleder fra Skoleafdelingen
  • Afdelingsleder fra Myndighed (Socialforvaltningen)
  • Leder fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
  • STU-vejlederen, som indstiller sagen til visitationsudvalget.
   STU-vejleder fremlægger sagen for udvalget. Vejlederen laver afgørelsesbrev i overensstemmelse med udvalgets beslutninger.

  UU-vejleder foretager opfølgning på igangsatte uddannelsesforløb.
  Opfølgningen foregår ved statusmøder med den unge og uddannelsesudbyderne. Opfølgning foretages første gang efter 3 måneders afklaringsforløb og derefter ½ halv årlige møder.