Gå til hovedindhold

Pleje- og ældreboliger

Her kan du se definitionen af de forskellige boligtyper, der kan visiteres til, samt kriterierne for at blive visiteret hertil.

Blomster
 • Læs op

Indhold

  Boligerne:

  Alle boligerne er lejeboliger. Der betales indskud og husleje. Det er muligt at søge boligstøtte via Udbetaling Danmark/borger.dk

  Ikast-Brande Kommune råder over følgende boligtyper:

  • plejeboliger
  • ældreboliger

  Klik her for at se en oversigt over de boliger Ikast-Brande Kommune råder over.

  Ansøgning om ældre- og plejebolig:

  Ansøgning om en bolig skal ske ved henvendelse til Visitations- og Myndighedsafdelingens visitatorer.

  Tildeling af bolig:

  Ved tildeling af en bolig, vil den ansøger som har det største behov få tilbudt boligen, uanset hvor længe vedkommende har stået på ventelisten. Hvis det er muligt, tages der hensyn til ansøgerens ønske om at bo et bestemt sted.

  Hvis ansøger ikke ønsker at modtage en bolig, som vedkommende har ønsket at blive skrevet op til, vil ansøgeren udgå fra ventelisten.

  Ægtefæller og samlevende:

  Hvis kun den ene ægtefælle opfylder kriterierne for en bolig, og ægtefællerne ønsker at bo sammen, vil dette så vidt muligt blive tilgodeset ved tildeling af en bolig.

  Akut behov for en anden bolig:

  Når en ansøgers tilstand forværres i en sådan grad, at vedkommende ikke kan udskrives fra sygehus eller aflastningsophold til nuværende bolig, tilbydes ansøgeren den først mulige egnede bolig. Borgeren forventes at tage mod dette tilbud.

  Frit valg af bolig:

  Alle ansøgere, som er godkendt til en plejebolig eller en ældrebolig har ret til at vælge at søge bolig i en anden kommune. Det er dog en betingelse at ansøgeren kan godkendes både i fraflytnings- og tilflytningskommunen.

  Ansøgere, som bor i Ikast-Brande Kommune skal søge om godkendelse ved Visitations- og Myndighedsafdelingens visitatorer, som sørger for at sende ansøgningen videre til den kommune hvor borgeren ønsker at flytte til.

  Ansøgere, som ønsker at flytte til en almen bolig i en anden kommune skal kontakte boligselskaberne og evt. kommunen der.

  Ikast-Brande Kommunes definition af plejebolig: Sammenbygget almen ældrebolig med tilknyttet fællesarealer.

  Der er personale i bebyggelsen døgnet rundt.

  Læs mere her.

  Boligen er indrettet til ældre og personer med handicap.

  Læs mere om ældreboliger her

  Borgere, som ikke opfylder betingelserne, for godkendelse til en ældrebolig, men som har behov for at skifte bolig, for at bevare trygheden i hverdagen, kan optages på listen til en tryghedsbolig.

  Når en ældrebolig har været klar til udlejning i 2 mdr., og der ikke er godkendte borgere på ventelisten kan boligen udlejes som en tryghedsbolig.

  Hvis der i en specifik bebyggelse (f.eks. på Skolestien eller på Bavnehøj) er mere end én bolig klar til udlejning, og der ikke er godkendte borgere på ventelisten, vil der være frit valg mellem lejlighederne, når blot den ene har været klar til udlejning i 2 mdr.

  Tildeling af en tryghedsbolig foregår efter samme principper, som tildeling af en ældre bolig.