Gå til hovedindhold

Sådan fører vi tilsyn

Tilsynet har til opgave, at kontrollere, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med de visiterede ydelser.

Tilsyn
 • Læs op

Indhold

  Tilsyn i plejeboliger.

  Der udføres minimum et uanmeldt tilsyn hvert år på alle plejecentre i Ikast-Brande Kommune.

  Tilsynet har til opgave at sikre, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 86 (hjemmehjælp og træning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet.

  Ved tilsynet indgår der også et læringsperspektiv, som kan medvirke til kvalitets- og udviklingssikring på området.

  Ved tilsynet tales der med beboere, plejepersonaler fra forskellige faggrupper og eventuelt med ledelsen.

  Desuden besøges boligdelen, såfremt beboerne giver samtykke og stedets lokaler og faciliteter besigtiges.

  I Ikast-Brande Kommune udføres tilsynsbesøgene af tilsynskonsulenter fra Visitations- og Myndighedsafdelingen.

  Plejehjemsoversigten findes tilsynskonklusionerne/tilsynsrapporterne fra sidste års tilsynsbesøg.

  Her kan du læse om tilsyn vedrørende hjemmehjælp.