Gå til hovedindhold

Sådan fører vi tilsyn

Tilsynet har til opgave, at kontrollere, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med de visiterede ydelser.

Tilsyn
 • Læs op

Indhold

  Tilsyn vedrørende, personlig pleje og praktisk hjælp, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør.

  Der udføres som udgangspunkt tilsyn hvert år. Tilsynene udføres i forbindelse med revisitation af den bevilgede hjælp, eller ved opringning til borgeren.

  Tilsynet har til opgave at sikre, at borgere, der er visiteret til hjemmehjælp efter servicelovens §83, modtager den hjælp, de er bevilget.

  Ved tilsynet udfyldes et spørgeskema i samarbejde med borgeren. Dette skema beskriver borgerens oplevelse af den leverede hjælp.

  Tilsynet varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

  Efter tilsynene udarbejdes en tilsynskonklusion/tilsynsrapport, som sendes til politisk behandling og til samtlige frit-valgs leverandører.

  Her kan du læse om tilsyn i plejeboliger.