Skip to main content

Pårørende

Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det ikke kun den sygdoms-ramte, men hele familien og omgangskredsen.

Handicap

Indhold

  Pårørende sidder ofte inde med en stor viden om det liv, personen har levet og yder en stor og vigtig indsats. Samtidig har pårørende et stort behov for støtte og opbakning i forhold til rollen som omsorgsgiver. Demens er stadig et tabu for mange, og pårørende kan derfor ofte føle sig ensomme.

  Ikast-Brande Kommune ønsker:

  • at nedbryde tabuet om demens
  • at pårørende får kendskab til sygdommens udvikling, og hvordan de bedst muligt kan yde omsorg
  • at anerkende de pårørende
  • at pårørende inddrages aktivt og får støtte til livet som pårørende
  • at pårørende oplever støtte til at træffe beslutninger for den sygdoms-ramte, herunder oprettelse af fremtidsfuldmagt og evt. værgemål
  • at pårørende kan møde ligestillede og hente erfaring og trøst

  Vi oplever pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere og værdsætter pårørendes medvirken til "det gode liv" for borgeren. Du kan læse Ikast-Brande Kommunes pårørendepolitik her

  Ikast-Brande Kommunes tilbyder støtte og vejledning til pårørende, læs mere i fanerne her under:

  Pårørendegrupper

  Et tilbud til dig, som har brug for viden og værktøjer til at få dagligdagen til at fungere bedst muligt, når der er hukommelsesproblemer i familien.

  Ikast-Brande Kommune tilbyder pårørendegrupper ved pårørendekonsulent Alis Nielsen.

  Pårørendekonsulet Alis Nielsen
  Tlf.: 22667838
  Mail: alini@ikast-brande.dk

  Pårørendekursus

  Pårørendekursus er et tilbud, der er med til at styrke pårørende til demens. Pårørendekursus er et forløb over 2 aftener, hvor pårørende får viden omkring demens, sorg og krise-reaktioner, samvær med demente samt kommunikation.

  På pårørendekursus er der mulighed for samvær med ligesindede og der sættes fokus på pårørendes rolle som omsorgsgivere for nærtstående demensramte.

  De næste pårørende kurser er den 18.11.20 og den 25.11.20, Begge aftener fra 18.30-21.00.

  Der kan på kurset købes kaffe og kage for 20 kr.

  Placering: Bøgildlund, Bøgildvej 100, 7430 Ikast.

  Lær at tackle hverdagen som pårørende

  Lær at tackle hverdagen som pårørende er et kursus for dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

  Kurset følger et fast program og foregår over 8 mødegange af 2 ½ timer pr. gang. På kurset får du inspiration og redskaber til

  • at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med når man er pårørende, som f.eks: Dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation

  Læs mere om kurset i pjecen her

  Ved yderlige spørgsmål kontakt:
  Forløbskoordinator Maria Skovdal Alstrup
  Tlf.: 51733109
  Mail: masal@ikast-brande.dk

  Individuel støtte og vejledning i eget hjem

  Ikast-Brande Kommunes pårørendekonsulent tilbyder samtaler med pårørende eller/og demente. Samtalen tilrettelægges efter jeres behov, men kan komme ind de udfordringer, der er opstået efter sygdommen indtraf. Pårørendekonsulenten kan også være behjælpelig med at henvise til relevante tilbud i kommunen.

  Ønsker du en samtale eller vil du gerne vide mere, så kontakt:
  Pårørendekonsulent Alis Nielsen
  Tlf.: 22667838
  Mail: alini@ikast-brande.dk

  Fuldmagter og værgemål

  En fuldmagt kan vær en stor hjælp, hvis en du kender bliver dement, og du som pårørende skal hjælpe og handle på den dementes vegne.

  Du kan læse mere omkring fuldmagter og værgemål her:

  Ældresagen - fuldmagter og værgemål

  Videnscenter for Demens - fuldmagter

  Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

  Pårørendekonsulent Alis Nielsen
  Tlf.: 2266 7838
  Mail: alini@ikast-brande.dk