Gå til hovedindhold

Pårørende

Når et menneske får en demenssygdom, påvirker det ikke kun mennesket med demens, men også familie og omgangskreds.

Bedsteforældre på en bænk i en skov
 • Læs op

Indhold

  Pårørende sidder ofte inde med en stor viden om det liv, personen har levet og yder en stor og vigtig indsats. Samtidig har pårørende et stort behov for støtte og opbakning i forhold til rollen som omsorgsgiver. Demens er stadig et tabu for mange, og pårørende kan derfor ofte føle sig ensomme. Den pårørendes trivsel har stor betydning for at hverdagen fungerer.

  Ikast-Brande Kommune ønsker:

  At pårørende:

  • Bliver anerkendt og ikke skal stå alene med det, der er svært.
  • Får kendskab til sygdommens udvikling, og hvordan de bedst muligt kan yde omsorg.
  • Oplever støtte til at træffe beslutninger for og med den sygdomsramte.
  • Oplever de kan få støtte og blive aflastet.
  • Kan møde andre pårørende og hente erfaring og trøst.

  Vi oplever pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere og værdsætter pårørendes medvirken til "det gode liv" for borgeren. Du kan læse Ikast-Brande Kommunes pårørendepolitik her

  Ikast-Brande Kommunes tilbyder støtte og vejledning til pårørende, læs mere i fanerne her under:

  Et kursus til dig, som har brug for viden og værktøjer i dagligdagen, når du er pårørende til en med en demenssygdom.

  Ikast-Brande Kommune tilbyder Pårørende kursus.

  Kontakt:

  Pårørendekonsulent Alis Nielsen
  Tlf.: 22667838
  Mail: alini@ikast-brande.dk

  Temaaften om demens er et forløb, der kører over 2 aftener, hvor pårørende til personer med demens kan få viden, værktøjer og støtte til at leve et liv, hvor demenssygdom præger hverdagen.

  Temaaftenerne giver mulighed for at møde ligesindede, og rollen som omsorgsgiver for en nærtstående vil være et gennemgående emne.

  Temaaftenerne kører to gange årligt i hhv. Brande eller Ikast.

  Invitation til temaaften for pårørende om demens

  Pris for deltagelse: 10 kr.

  Tilmelding:

  Pårørendekonsulent

  Alis Dueholm Nielsen

  tlf. 2266 7838 eller mail alini@ikast-brande.dk

   

  Lær at tackle hverdagen som pårørende er et kursus for dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

  Kurset følger et fast program og foregår over 8 mødegange af 2 ½ timer pr. gang. På kurset får du inspiration og redskaber til

  • at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med når man er pårørende, som f.eks: Dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation

  Læs mere om kurset i pjecen her

  Ved yderlige spørgsmål kontakt:
  Forløbskoordinator Maria Skovdal Alstrup
  Tlf.: 51733109
  Mail: masal@ikast-brande.dk

   

  Ikast-Brande Kommunes pårørendekonsulent tilbyder samtaler med pårørende. Samtalen tilrettelægges efter jeres behov. Omdrejningspunktet vil være, hvilken betydning det har at have demenssygdom tæt inde på livet og hvordan livet kan leves på anden vis. Der vil i et sygdomsforløb kunne opstå situationer, hvor pårørende må træffe en række valg, hvilket også kan indgå i samtalen.

  Pårørendekonsulenten kan også være behjælpelig med at henvise til relevante tilbud i kommunen.

  Ønsker du en samtale eller vil du gerne vide mere, så kontakt:
  Pårørendekonsulent Alis Nielsen
  Tlf.: 22667838
  Mail: alini@ikast-brande.dk

  En fuldmagt kan være en stor hjælp, hvis du som pårørende skal hjælpe og handle på vegne af et menneske med demens.

  En fremtidsfuldmagt har til formål at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for en person med demens, at have indflydelse på eget liv og fremtidige beslutninger. Dette kan være en stor hjælp for pårørende. Fremtidsfuldmagten laves af personen med demens, mens vedkommende stadig har handleevnen i behold. En Fremtidsfuldmagt skal underskrives hos en notar

  Hvis mennesket med demens har mistet handleevnen kan iværksættelse af et værgemål være aktuelt. Det kan betyde, at den pågældende person får en værge, der kan træffe de nødvendige retlige beslutninger på vedkommendes vegne. Det søges om værgemål hos Familieretshuset der træffer beslutning om værge og fører tilsyn med værgen.

  Du kan læse mere omkring fuldmagter og værgemål her:

  Videnscenter for Demens - fuldmagter

  https://videnscenterfordemens.dk/da/lovgivning-i-arbejdet-med-mennesker-med-demens

  Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

  Pårørendekonsulent Alis Nielsen
  Tlf.: 2266 7838
  Mail: alini@ikast-brande.dk